Jarní tvoření 

Patnáctičlenný tým s kapitánkou Natálkou ze ZŠ Volyně se rozhodl uspořádat několik inspirativních tvořivých setkání se seniory z místního pečovatelského domu. Obě strany ze setkání měly radost a vzájemně se obohatily. Žáci díky projektu odhalili své skryté přednosti, vyzkoušeli si mezigenerační spolupráci a spolupráci s úřady. Kromě toho si také vyzkoušeli týmovou spolupráci a utužili třídní kolektiv. Do budoucna se plánují dále setkávat s kontaktovanou skupinou, rozvíjet s nimi vztahy a mají nápady i na další akce pro veřejnost. 

patronka týmu: Petra Kadlecová 
místo: Volyně