Boží hřiště 

Ondra, Kika a Terka z Lipníku nad Bečvu tak dlouho chodili kolem nepříliš využívaného hřiště na farním dvoře, až je napadlo ho trochu vylepšit. Houpačky již nevyhovovaly jejich potřebám a byl potřeba i bezpečnější povrch na dopadovou plochu, k tomu si vymysleli nový barevný plot. Nakoupili potřebný materiál a pustili se do práce. Velice je prý potěšilo, že dokázali spoustu věcí udělat vlastníma rukama spolu s dalšími cca osmi dobrovolníky. Také navázali spolupráci s Okrašlovacím spolkem Lípa a s Římsko-katolické farnosti v Lipníku nad Bečvou. Největší radost měli z hotové práce a z prohloubení jejich kamarádství, které díky zapojení do programu a jejich spolupráci nastalo.  

patronka týmu: Gabriela Němčáková 
místo: Lipník nad Bečvou