Dobro-druzi

V programu Dobro-druzi zaměřeném na mladé filantropy podporujeme týmy dětí a mladých lidí ve věku do 26 let, které se rozhodnou věnovat vlastní nápady, aktivitu, energii, čas a vybírají prostřednictvím benefičních akcí finanční prostředky pro dobrou věc. Cílem je probouzet v mladých lidech zájem o pomoc druhým a aktivní občanství.

Nový ročník Dobro-druhů jsme v jeho standardní podobě letos bohužel otevřít nemohli. Protože ale děti a mladí lidé strávili letos spoustu měsíců před počítačem izolovaní od svých vrstevníků, vyhlásili jsme na jaře mimořádnou výzvu na malé Dobro-družné mikrogranty. A ta je stále aktuální! 

Než otevřeme nový ročník Dobro-druhů, můžete sledovat novinky a inspiraci na našem facebooku. Můžete nám také dát předem vědět svůj zájem o uspořádání benefiční akce nebo aktivit prospěšných vašemu okolí. Když vyplníte formulář pro zájemce, my vám dáme včas vědět, že se otevření programu blíží.  

Také se můžete kdykoli hlásit o naše filantropické workshopy. Přihlásit se může třída, oddíl nebo parta kamarádů. Stačí mít chuť něco podniknout! Během workshopu se dozvíte, jak nejlépe zorganizovat akci a pomůžeme vám ji i naplánovat. Workshopy jsou zdarma a na míru danému týmu. Proběhnou přímo u vás ve škole či kroužku, nebo i v online formě. 

Video: Pavla z Podbořan a její spolužáci si vyzkoušeli, jaké to je pořádat benefiční koncert.

CO NABÍZÍME:

Vzdělávání, rozvoj, síťování:

  • pomoc při plánování benefičních projektů

  • filantropické workshopy pro celou třídu, skupinu či tým

  • úvodní rozvojové a vzdělávací setkání (sdílení zkušeností, fundraising, PR, práce se skupinou, právní otázky, apod.)

  • průběžné konzultace benefičních projektů

  • závěrečné evaluační setkání týmů

  • metodickou podporu

  • návštěvy týmů a benefičních akcí

Finanční podporu:

  • příspěvek 5 000 Kč na realizaci akcí

  • zdvojnásobení výtěžku do výše 25 000 Kč

  • další finanční bonusy při překročení výtěžku 30 000 Kč.

KOMU JE PROGRAM URČENÝ:

Může jít o školní třídu, žákovský parlament, partu kamarádů, skautský oddíl, taneční kroužek, skupinu vysokoškoláků či děti z volnočasového kroužku.

Pod vedením dospělého patrona, které ho si sám tým zvolí, se rozhodnou zorganizovat například dobročinný běh, koncert, výstavu nebo workshop.

Výtěžkem z těchto akcí mohou pomáhat osamělým seniorům, dětem z dětského domova, spolužákovi s hendikepem, místnímu útulku pro opuštěná zvířata či jinému dobročinnému účelu.

Uvítali byste rady, jak na to? Stáhněte si našeho Průvodce pro Dobro-druhy, kde najdete spoustu cenných tipů na to, jak uspořádat benefiční akci.

KDE VŠUDE DOBRO-DRUZI POMÁHAJÍ:

PROČ TO DĚLÁME:

Podporujeme filantropické aktivity dětí a mládeže a chceme k nim inspirovat další. Naším cílem je probouzet v mladých lidech zájem o filantropii, vést je k pomoci druhým a zájmu o dění kolem nich.

Chceme, aby se darování, dobročinnost, štědrost a starost o druhé staly běžnou součástí života lidí v Česku.

Za posledních 6 let se do programu mladých filantropů zapojilo více než 1200 aktivních dětí a mladých lidí, kteří se rozhodli pomáhat a měnit své okolí k lepšímu. Na dobrou věc získali téměř 4 miliony korun.

Za finanční podporu děkujeme

Hana a Dalimil Dvořákovi

Marka Bednar

Jana a František Dostálkovi

Petr a Jindra Sýkorovi

DĚKUJEME PARTNERŮM PROJEKTU