Dobro-druzi

V programu Dobro-druzi mohou skupiny dětí od 2. stupně základní školy a studenti středních i vysokých škol pořádat za podpory Nadace Via benefiční akce pro osobu nebo organizaci, kterou si sami zvolí. Mohou také uspořádat sousedskou akci, přispět k obnově krajiny nebo zkrášlit své okolí.

Nově jsme otevřeli i kurz pro učitele.

CO DOBRO-DRUHŮM NABÍZÍME?

Formy podpory je možné vzájemně kombinovat s ohledem na různé potřeby i stupeň pokročilosti jednotlivých týmů:   

 • Grant ve výši 3 000 – 20 000 Kč
 • Workshop vedoucí k naplánování konkrétních aktivit (1,5 h – fyzicky u vás/online)
 • Zdvojnásobení  finančního výtěžku z akcí až do výše 20 000 Kč vybraným 10 projektům 
 • Založení kampaně na Darujme.cz 
 • Inspirativní setkání s dalšími týmy Dobro-druhů

JAKÉ AKCE MŮŽETE POŘÁDAT?

Výběr necháme na vaší fantazii a schopnostech. Typově podporujeme tyto projekty:

 • benefiční akce na podporu místní neziskové organizace nebo pro člověka, který to potřebuje
 • sousedská setkání, komunitní aktivity
 • projekty související s obnovou krajiny (sázení stromů, hmyzoviště, …)

Inspiraci najdete na stránce Podpořené projekty.

KDO SE MŮŽE O PODPORU PŘIHLÁSIT?

Žáci druhého stupně základních škol a studenti středního stupně vzdělávání za podpory plnoletého patrona (pokud již sami nedosáhli plnoletosti), případně studenti vysokých škol. 

Žádat může školní třída, skupina kamarádů, členové oddílu, návštěvníci nízkoprahového klubu apod. Minimální počet žadatelů je tým dvou lidí. 

Týmy dětí do 18 let potřebují dospělého patrona, který bude projekt formálně zastupovat. Může to být například rodič, učitel, pracovník školy či vedoucí volnočasových aktivit.

ČTYŘI KROKY JAK SE STÁT DOBRODRUHEM

HARMONOGRAM

 • Podávání přihlášek:Průběžně (do vyčerpání prostředků grantů). Doporučujeme přihlásit se do programu alespoň měsíc před plánovanou akcí. Přihlášku obdržíte na základě vyplnění vstupního dotazníku/telefonické konzultace.
 • Hodnocení přihlášek: Průběžně, o podpoře vašeho záměru rozhodne tříčlenná komise do 20 dnů od podání přihlášky.
 • Realizace: Akce lze pořádat v průběhu celého roku. Na uskutečnění projektu máte maximálně 12 měsíců.
 • Administrativa spojená s projektem: Do 14 dnů po ukončení aktivity je třeba vyplnit formulář závěrečné zprávy + zaslat nám alespoň 5 fotografií z průběhu projektu.  

KRITÉRIA VÝBĚRU

 • Smysluplnost   
 • Promyšlenost   
 • Uskutečnitelnost   
 • Zápal pro věc   
 • Hospodárnost
 

V programu mají vyšší šanci uspět projekty podporující místní obyvatele a organizace, realizované v místě, kde týmy žijí.

Nelze žádat o podporu již zavedené akce.

 

Nejste si jistí? Nevíte si rady? Ozvěte se nám na mail dobrodruzi@nadacevia.cz nebo na další kontakty uvedené ZDE. Mrkněte také do záložek Tipy a inspirace a Podpořené projekty.

Za finanční podporu děkujeme

Hana a Dalimil Dvořákovi

Jana
a František Dostálkovi

Jindra a petr sýkorovi