Žlutomodré dny

Tomáš ze základní školy ve Zlíně se přihlásil do projektu sám s tím, že by rád realizoval pásmo aktivit, které by mělo pomoci ukrajinským dětem a jejich maminkám se začleněním do města a seznámením s místními. Uspořádal proto nejprve fotbalový turnaj a poté, co požádal Nadaci Via o podporu, také výlet do environmentálního centra Na pasece a na závěr poznávací hru po stopách Tomáše Bati ve Zlíně ukončenou společným opékáním buřtů. Grant Nadace Via využil na proplacení lektorů environmentálního střediska a na občerstvení pro účastníky. V realizaci “Žlutomodrých dnů” by Tomáš pokračoval rád i na podzim. Zapojení do Dobro-druhů mu dodalo odvahu pustit se do větších akcí a také nebát se a nechat si poradit od starších. 

patronka týmu: Eliška Kozubíková
místo: Zlín