Pátrání po historii Jiřické školy

Skupinka školáků chtěla navázat v rámci budování školy v Jiřicích na tradici základní školy v obci před druhou světovou válkou. Pátrali v kronikách, naučili se číst písmo 2. poloviny 19. století, hledat v archivu a orientovat se v e-badatelně. Plánovali udělat rozhovor s pamětníkem, který se nakonec z důvodu delší nemoci neuskutečnil. Díky malému grantu od Nadace Via vytvořili informační panel, který bude umístěn v obci, napsali článek domístního zpravodaje a uspořádali slavnostní odhalení informačního panelu pro občany Jiřic s besedou. Chtěli tím vejít do povědomí místních a navázat s nimi spolupráci. 

patronka týmu: Hana Bahníková
místo: Jiřice