Benefiční koncert “Děti zpívají pro Ukrajinu”

Početný tým složený ze žáků 5.ZŠ Cheb a skautů střediska Dakota Cheb se rozhodl zareagovat na válku na Ukrajině a uspořádat ve spolupráci s Farní charitou Cheb benefiční akci na podporu lidí, kteří utíkají před válkou a hledají zázemí v okolí Chebu. O koncertě “Děti zpívají pro Ukrajinu” brzy věděl díky plakátům po městě, jejichž tisk zajistil domluvený partner, skoro celý Cheb, a tak se podařilo v den koncertu naplnit zaplnit v podstatě celý Chrám sv. Mikuláše a Alžběty. Přišlo až 400 návštěvníků a akce měla velký úspěch. Díky benefičnímu vstupnému, prodeji výrobků žáků, výzvě na Darujme.cz a navýšení výtěžku od Nadace Via o 20 000 kč se podařilo získat částku 82 630 kč. Mnoho lidí akci označilo jako zážitek na celý život a žáky i učitele ve škole akce sjednotila. Rádi by v dalším roce vytvořili v rámci školy dramatický kroužek, kam by chodily právě děti, které rády zpívají, dramatizují, tvoří a pomáhají… a které by se zapojily do podobných dobročinných akcí (zpěv pro seniory, Tříkrálové zpívání, Vítání jara s lidovými zvyky, ..atd.) 

patronka týmu: Jana Haklová
místo: Cheb