Pálení čarodějnic v Úštěku

Sedmičlenný tým skautského střediska v Úštěku se rozhodl uspořádat pro širokou veřejnost akci k příležitosti pálení čarodějnic s doprovodným programem. Hlavní tým připravil stanoviště s čarodějnickým tématem a závěrečný oheň s opékáním buřtů, mladší členové oddílu se podíleli na přípravě čarodějnice. Na akci přišlo přes 150 návštěvníků a o akci se prý povídá dosud. Tým Dobro-druhů se prý utužil a zjistil, že zvládne víc, než si mysleli, poradil si i s náhlým výpadkem jedné složky programu a dokázal zajistit náhradu v podobě ukázky zvířat obývajících Luční mlýn. Díky tomu už plánují další akci na září, tentokrát s pohádkovými motivy, půjde o rozloučení s prázdninami. 

patronka týmu: Veronika Hodysová
místo: Úštěk