Výletní akce na Hřebeny

Tři spolužačky z VOŠ Cheb se rozhodly uspořádat výletní akci na Hřebeny a místní Hrad Hartenberg, která měla za cíl propojit a ulehčit adaptaci dětí z Ukrajiny s jejich spolužáky na 2. ZŠ v Sokolově. Malý grant Nadace Via využily na nákup jízdenek a drobného občerstvení. Přestože byl původní termín akce odložen kvůli počasí, podařilo se aktivně strávit následující neděli v hojném počtu dětí z Ukrajiny. Přibližně 35 dětí se zapojovalo do her, komunikací s ostatními spolužáky a snažilo se používat český jazyk. České děti se snažily domluvit pomocí gest, jiných jazyků a posunků. Hojná účast a pozitivní zpětná vazba udělala holkám radost. Do budoucna by si rády vyzkoušely další aktivity typu komunitní sázení stromů a další zvelebování okolí. 

patronka týmu: Kateřina Liptáková
místo: Hřebeny