Jahodový jarmark

Žákovský parlament ZŠ v Karlových Varech má neustále co na práci. Kromě vyjednávání potřeb studentů si užívají i organizaci dobročinných akcí. V červnu 2019 uspořádali Jahodový jarmark, na kterém návštěvníci mohli ochutnat sladké dobroty či si koupit výrobky žáků celé školy. Po celou dobu akce se bylo možné zapojit do zábavných workshopů a dokonce přišel i kouzelník! Výtěžek jarmarku činil 106 848 Kč, které studenti věnovali na podporu spolužáka trpícího svalovou dystrofií. Ten se sám do pořádání akce aktivně zapojil v roli fotografa. Jak akce probíhala, můžete vidět ve videu.

Patronka: Marcela Kafková
Místo: Karlovy Vary
Období realizace: 1. 6. 2019 – 20. 6. 2019
Projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 34 384 Kč pro příjemce pomoci