Škola škole

Studenti podbořanského gymnázia uspořádali charitativní koncert Škola škole ve prospěch dětí, které se z ohnisek války na Ukrajině přesunuly do bezpečnější Koločavy. Na koncert napekli sušenky k prodeji a vytvořili pohlednice z prací studentů.  Koncert žáků místní ZUŠ, studentů i absolventů gymnázia se velmi vydařil. Skvělou atmosféru podtrhlo taneční vystoupení i video s osobním poděkováním koločavského ředitele školy. Výtěžek z koncertu a sbírky na Darujme.cz přinesl 81 064 Kč, včetně matchingu od Nadace Via.  

patronka týmu: Romana Havrdová
místo: Podbořany