Pro Moravu

Sbírka Nadace Via: Jak pomáháme zničeným obcím na jihu Moravy

Jih Moravy zasáhlo 24. 6. 2021 katastrofální tornádo, které po sobě zanechalo několik zcela zpustošených vesnic. Obratem jsme spustili sbírku na pomoc lidem v zasažených obcích, aby se dokázali s tragédií lépe vyrovnat. Děkujeme všem dárcům za výjimečnou štědrost, která nám umožnila a nadále umožňuje pomáhat lidem ze zasažených obcí Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice, Mikulčice a Hodonín.


ZÁKLADNÍ DATA A INFORMACE K PROBÍHAJÍCÍ SBÍRCE NADACE VIA NA POMOC JIŽNÍ MORAVĚ
(AKTUALIZACE: 14.1. 2022)

JAK SE VYPLÁCÍ PROSTŘEDKY ZE SBÍRKY NADACE VIA

Pro co největší transparentnost probíhá vyplácení prostředků ve třech fázích.

V 1. fázi bezprostředně po katastrofě jsme vyplatili 5 mil. Kč každé z 5 nejpostiženějších obcí na zajištění nejdůležitějších věcí po neštěstí (odvoz suti, zajištění základních služeb pro obyvatele, atd.). Současně jsme iniciovali a spolupracovali na koordinaci pomoci s ostatními neziskovými organizacemi a rozběhlo se mapování zasažených domácností.

V 2. fázi jsme se zaměřili na konkrétní domácnosti. Aby pomoc byla co nejspravedlivější, rozdělili jsme tuto fázi na 3 kola podpory:

  • V tom prvním jsme plošně podpořili všechny zasažené částkou až 150 tis. Kč, celkem 669 domácností získalo 99,5 milionů Kč. (Pozn. další zasažené domácnosti byly podpořeny z jiných sbírek, např. od ADRA, Člověk v tísni nebo Diakonie a to stejnou částkou — pomoc byla koordinována tak, aby bylo pomoženo všem zasaženým spravedlivě.)
  • V srpnu jsme navázali druhým kolem přímé pomoci, která byla určená pro více poškozené domácnosti. Ty získaly další příspěvek ve výši až 150 tisíc korun. V této fázi podpory jsme doposud odeslali 273 příspěvků v částce téměř 40 milionů Kč. (Pozn. Ve druhém kole již nejsou podpořeny rodiny, které měly malé poškození domu a na pokrytí škod stačila částka z prvního kola, dále rodiny se soukromou sbírkou a určité specifické případy.). Celkem jsme tak v rámci přímé pomoci odeslali v prvních dvou kolech zasaženým lidem 942 příspěvků v částce převyšující 139 milionů Kč.
  • Ve třetím kole individuální pomoci podpoříme vyššími částkami nejvíce zasažené domácnosti, kde dosavadní podpora (150 000 Kč v prvním kole, příp. dalších 150 000 Kč v druhém kole) nebyla dostatečná. Cílem je, aby se všichni mohli navrátit domů a postavit se na vlastní nohy a pomoc byla spravedlivá a účinná. K tomu potřebujeme získat přímo od postižených rodin konkrétní informace o pojistkách a rozhodnutí o udělení/neudělení podpory ze státních programů pomoci, které nejsou ještě uzavřené. Z těchto důvodů s vyplácením počítáme v 1. čtvrtletí 2022. Vyhradili jsme na ni 45,1 mil. Kč.
  • V prosinci jsme odeslali také 341 příspěvků na opravu a obnovu dílen, provozoven, zahrad nebo vinic v celkové hodnotě 18, 1 mil. Kč. V únoru plánujeme vyhlásit i druhé kolo této grantové výzvy.
  • Vyjma výše uvedené pomoci pro Moravu jsme ze sbírky alokovali částku 2 mil. Kč na obnovu Ústecka, konkrétně na poničenou obec Stebno na Lounsku, která byla tornádem rovněž zasažena. Podpora proběhne ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací.

V třetí a poslední fázi se zaměříme na projekty, které podpoří v zasažených obcích sousedskou soudržnost a obnovu veřejného prostoru. Cílem této fáze je minimalizovat škodlivé dopady této mimořádné události na běžný sousedský život. Typicky půjde například o rekonstrukci míst k setkávání (altány, posezení, klubovny, apod.), pomoc se zajištěním tradičních akcí v nestandartních podmínkách, společnou obnovu veřejné zeleně a další aktivity, do kterých se zapojí nejširší veřejnost. V těchto projektech využijeme zkušenosti a know how, které Nadace Via v podpoře těchto občanských iniciativ za 24 let svého fungování získala. Pod názvem Fond obnovy ji spustíme na jaře 2022.

Celkové rozdělení prostředků ze sbírky

Obrázek názorně ukazuje rozdělení prostředků ze sbírky. Na výše popsanou první a druhou fázi připadlo 93 % celé sbírky.

Vyplácení přímé pomoci

Tento obrázek znázorňuje rozdělení 92 % celé sbírky, konkrétně Přímou finanční pomoc domácnostem a Přímou finanční pomoc skrze obecní úřady zasažených obcí. Vyplatili jsme přes 80 % a zbývající část rozdělíme v 1. čtvrtletí 2022.

Přečtěte si zprávy od lidí, kterým můžeme na Moravě pomáhat právě díky podpoře od všech štědrých dárců.

PŮJDOU VŠECHNY PENÍZE OPRAVDU NA POMOC ZASAŽENÝM LIDEM? NEBUDOU DARY ZDANĚNY? JAKÁ ČÁST VÝTĚŽKU PŮJDE NA ADMINISTRACI SBÍRKY?

První příspěvek 150 tisíc korun na domácnost z výtěžku sbírky dostávají všichni postižení nezávisle na tom, zda byli pojištěni nebo ne, či zda obdrželi další prostředky například ve formě státní dotace. Stejně tak byl udělován druhý příspěvek ve výši až 150 000 Kč, který byl určen všem více zasaženým domácnostem, kde prvotní podpora nebyla dostačující. Většině rodin byly finanční prostředky zasílány přímo na bankovní účet a v několika případech byla podpora odesílána formou poštovní poukázky tak, aby se peníze dostaly ke všem potřebným, i k těm, kteří jsou například zatíženi exekucí. O rozdělení dalších příspěvků rozhodujeme individuálně po zvážení všech předchozích darů a situace, ve které se rodina nachází. 

Dary se daní podle zákona o dani z příjmu. Podle zákona o daních z příjmu fyzických osob jsou příjmy z veřejných sbírek osvobozeny od daně jako bezúplatný příjem (§ 4a písm. k). Osvobození platí i pro právnické osoby, jen jiný paragraf. Důležitý je i účel daru – osvobozeny jsou obecně dary na humanitární a charitativní účely. Dary zaslané na sbírku www.darujme.cz/promoravu či přímo na číslo sbírkového účtu 200900222/0800 tak příjemcům rozhodně zdaněny nebudou.

Standardním poplatkem neziskové organizace využívající platformu Darujme.cz jsou 2 procenta z přijatého daru. Tento poplatek pokrývá náklady na samotnou realizaci a zajištění platformy, technickou i provozní podporu, bankovní poplatky, technickou správu a rozvoj, účetnictví atd. Vzhledem k situaci a obrovské výši darů jsme se rozhodli, že pokryjeme pouze nejnutnější výdaje spojené se sbírkou, aby bylo možné pomoc „realizovat“. V tuto chvíli neočekáváme, že půjde o částku vyšší než jedno procento. Konečnou částku a vyúčtování pomoci samozřejmě transparentně zveřejníme po konci sbírky.

KDE MOHU ZÍSKAT POTVRZENÍ O DARU?

AKTUÁLNÍ INFORMACE – LEDEN 2022: Potvrzení za dary z roku 2021 na pomoc Moravě zaslané přes systém Darujme.cz vystavujeme průběžně. Mohlo se stát, že Vám e-mail s potvrzením spadl do složky nepotřebných/SPAM nebo jste ho přehlédli mezi mnoha maily, které dostáváte. Všem dárcům proto potvrzení zasíláme vždy ještě jednou – v lednu, kdy je to aktuální pro daňové přiznání. Pokud by Vám potvrzení nedorazilo do konce ledna, je možné, že na Vás nemáme správný e-mail. V takovém případě se na nás určitě obraťte, vše společně vyřešíme a potvrzení Vám dodáme. Děkujeme.

Všem dárcům, kteří darovali přes platformu Darujme.cz na stránce darujme.cz/promoravu průběžně posíláme potvrzení na e-mail uvedený v darovacím formuláři. V zaslaném e-mailu naleznete odkaz ke stažení potvrzení a stejně tak možnost upravit si Vaše údaje do potvrzení nebo si přidat jméno firmy a IČ, pokud byl dar darován za firmu.

Pro všechny dárce, kteří zaslali dar bankovním převodem přímo na sbírkový účet č. 200900222/0800 jsme připravili aplikaci ke stažení. Stačí kliknout na stránku promoravu-potvrzeni.nadacevia.cz, kde naleznete jednoduchou možnost ověřit si dar zadáním Vašeho čísla účtu, částky daru a názvu účtu, z kterého jste dar zaslali, a potvrzení si následně stáhnout.

Pokud Vám potvrzení o daru nepřišlo, případně potřebujete cokoliv doplnit nebo si nevíte rady – kontaktujte nás prosím na: promoravu@nadacevia.cz a vše společně vyřešíme. Děkujeme.

Díky okamžité reakci a pomoci od více než 150 tisíc štědrých dárců se mnohé již podařilo a další kroky následují. Děkujeme všem za solidaritu, pomoc a štědrost.

JAK MOHU NA SBÍRKU PŘISPĚT?

Na sbírku lze stále přispívat prostřednictvím portálu pro online dárcovství Darujme.cz. Přímý odkaz na sbírku je www.darujme.cz/promoravu. Dar je možné zaslat také na účet veřejné sbírky č. ú. 200900222/0800. Na sbírku lze přispět online – platbou kartou, bankovním převodem, online převodem, prostřednictvím Google Pay nebo zasláním daru na účet veřejné sbírky (lze i fyzicky složenkou na poště). Je možné darovat také ze zahraničí a to pomocí odkazu www.darujme.cz/formoravia nebo přímo na sbírkový účet zřízený Nadací Via: 200900222/0800, tzn. IBAN: CZ27 0800 0000 0002 0090 0222, BIC (SWIFT) kód: GIBACZPX.

KONTAKT PRO VÍCE INFORMACÍ

via@nadacevia.cz