Komunitní akademie

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK DO 2.ROČNÍKU KOMUNITNÍ AKADEMIE BYL UZAVŘEN. Děkujeme za váš zájem!

Nadace Via otevírá druhý ročník komunitní akademie zaměřené na vzdělávání a praktické dovednosti potřebné pro rozvoj místních komunit. 

Během ročního vzdělávacího programu vás podpoříme ve vašem úsilí měnit svá sousedství k lepšímu a vybavíme vás novými znalostmi, kontakty a zkušenostmi. Poskytneme vám nejenom vzdělávací semináře a workshopy, ale také možnost využívat služeb mentora či mentorky, peer-to-peer podporu a možnost žádat o finanční grant na realizaci aktivit v hodnotě až 100 000 Kč. Výstupem vašeho snažení bude také plán rozvoje vaší komunity či iniciativy.

PO ABSOLVOVÁNÍ AKADEMIE BUDETE UMĚT

 • Objevovat a lépe využívat vlastní zdroje i potenciál místních obyvatel a obyvatelek 
 • Budovat komunitu odspodu za využití silných stránek vašeho sousedství  
 • Spolupracovat s různými subjekty na místní úrovni
 • Jednat s různými aktéry a vyjednávat s nimi ve prospěch komunity   
 • Získávat nové finanční zdroje pro rozvoj místa, kde žijete 
 • Propagovat své aktivity tak, aby se vám podařilo zaujmout a oslovit co nejširší veřejnost
 • Myslet a jednat udržitelně a inkluzivně
 • Být autentickým lídrem či lídryní i podpůrným členem či členkou vašeho týmu

CO ZÍSKÁTE

 • Komplexní vzdělávání v hodnotě 50 000 Kč složené z prezenčních a online seminářů
 • Průvodce či průvodkyni z Nadace Via, kteří vám budou po celou dobu oporou
 • Možnost žádat o grant ve výši až 100 000 Kč na organizaci komunitních aktivit  
 • Doprovodné vzdělávací materiály k jednotlivým blokům
 • Síťování a podporu skupiny stejně naladěných lidí  
 • Certifikát o absolvování komunitní akademie
 • Plán rozvoje vaší komunity či iniciativy, který si během akademie vypracujete

CO VÁS TO BUDE STÁT

Z vlastních zdrojů budete hradit pouze cestovní náklady spojené s účastí na společných setkáních a seminářích, která se budou odehrávat v českých městech s dobrou dostupností veřejnou dopravou. Ubytování a stravu na víkendových setkáních a občerstvení na jednodenních seminářích vám zaplatíme.

IDEÁLNÍ PROFIL ÚČASTNÍKA NEBO ÚČASTNICE AKADEMIE

 • Jste aktivní ve své místní komunitě a máte minimálně jeden rok zkušeností s organizováním sousedských aktivit
 • Máte chuť osobnostně a profesně růst
 • Máte od září 2024 do června 2025 dostatek času na účast v programu (na některé aktivity bude možné vyslat i ostatní členy a členky vaší iniciativy)
 • Jste otevření sebereflexi a sdílení s ostatními
 • Víte, že se rozvoji vaší místní komunity plánujete věnovat i v následujících letech
 • Jste součástí místního spolku či občanské iniciativy a máte kolem sebe další lidi, se kterými aktivity organizujete (zaštítění neziskovou organizací je pro vstup do akademie povinné)
 • Žijete v Čechách, kde se budou setkání odehrávat, nebo rádi cestujete a nevadí vám na setkání přijet přes půl republiky

OBSAH KURZU

Dvě víkendová setkání: Na začátku a na konci akademie vás čeká společně strávený víkend v Praze. Na úvodním setkání se vzájemně představíme a začnete se seznamovat s komunitním rozvojem založeným na vnitřních zdrojích komunity, který vás bude provázet celým vzděláváním. Na závěrečném setkání poté představíte plány rozvoje vašich komunit či iniciativ založené na know-how, které jste načerpali v průběhu celé akademie.  

Samostudium komunitního rozvoje a reflexní setkání: První dva měsíce se budete v akademii věnovat komunitní práci a ujasňovat si vaši roli v komunitě. Poslouží vám k tomu samostudium materiálů a návazná reflexní setkání.  

Čtyři tematické bloky: Následně se budete více do hloubky věnovat čtyřem praktickým tematickým blokům (získávání finančních zdrojů, propagace aktivit, advokacie a týmová spolupráce). Každý blok obsahuje celodenní sobotní seminář a dvouhodinový večerní online workshop.

Peer-to-peer setkávání: Na dobrovolné bázi budete moci využít peer-to-peer podpory a konzultovat s ostatními účastníky a účastnicemi překážky a výzvy, se kterými se setkáváte při své práci v komunitě.   

Praktické úkoly: Akademie není pouze o získávání teoretických znalostí, ale především o zavádění toho, co se naučíte do praxe. Budeme vás podporovat v tom, abyste překonávali své hranice komfortu a využívali vědomosti pro rozvoj vaší komunity. I proto je součástí vypracování tzv. plánu rozvoje komunity, který vám bude sloužit i do budoucna. 

Doplňkové materiály: Poskytneme vám řadu doplňkových studijních materiálů, které se budou týkat probírané látky i věcí, které se probrat nestihnou.

5 OBLASTÍ, NA KTERÉ SE KOMUNITNÍ AKADEMIE ZAMĚŘÍ

Komunitní rozvoj založený na evropských hodnotách 
Jako červená niť nás celou akademií bude provázet komunitní rozvoj, který se zaměřuje na práci s komunitou a vychází z evropských hodnot – důvěry a spolupráce, rozmanitosti společenství, udržitelnosti, inkluze a aktivního občanství.

Získávání finančních zdrojů
V rámci fundraisingu se zaměříme na získávání zdrojů na místní úrovni. Dozvíte se, jak oslovovat firemní i individuální dárce a připravit si pro ně prezentaci, jak pořádat benefiční akce nebo vybírat finance online. Na večerním semináři se poté podíváme na to, jak tvořit projekty spolu s komunitou a jak psát grantové žádosti, což se vám bude hodit při získávání financí od nadací, obcí, krajů i ministerstev.  

Propagace aktivit a komunikace 
V oblasti propagace se podíváme na to, jak budovat komunitu prostřednictvím online nástrojů, jak oslovovat a zapojovat lidi do aktivit a jak o své činnosti komunikovat prostřednictvím médií. Čistě praktický večerní seminář nás zavede k praktickému vytváření propagačních materiálů prostřednictvím programu CANVA.

Advokacie a vyjednávání s rozmanitými aktéry  
Téma advokacie nám přiblíží, jak pracovat s komunitou při hájení veřejného zájmu nebo řešení problematických kauz. Vysvětlíme si, co znamenají pojmy advokační kampaň nebo advokační strategie a v jakých případech nám mohou pomoci při obraně veřejného zájmu. Budeme se učit popsat problém, najít klíčové hráče, formulovat naše cíle a argumenty a vytvořit si plán, o který se můžeme opřít.

Týmová spolupráce
Funkční tým je základ každé úspěšné občanské iniciativy. Řekneme si, jak vést kolektiv udržitelně a předcházet vlastnímu vyhoření, jak pečovat o sebe i ostatní v kolektivu, jak motivovat ostatní a jednat v souladu a spolupráci k naplnění vašich cílů.

HARMONOGRAM

14. – 15. 9. 2024 Úvodní víkendové setkání (seznámení účastníků a účastnic)

15. 9. – 30. 10. 2024 Samostudium v oblasti komunitního rozvoje 

2. 10. 2024, 16. 10. 2024, 30. 10. setkání skupiny zaměřené na reflexi dosavadní práce s komunitou (18:00 do 20:00)

Blok 1. Týmová spolupráce (Karlovy Vary)

30. 11. 2024 Celodenní seminář týmové spolupráce

11. 12. 2024 Večerní online workshop na téma péče o sebe a svůj tým (18:00–20:00)

Blok 2. Fundraising (Plzeň)

11. 1. 2025 Celodenní seminář na téma fundraisingu

22. 1. 2025 Večerní online workshop týkající tvorby a psaní projektů 

Blok 3. Propagace (České Budějovice) 

15. 2. 2025 Celodenní seminář propagace

26. 2. 2025 Večerní online seminář tvorby propagačních materiálů v programu CANVA (18:00–20:00)

Blok 4. Jak hájit veřejný zájem komunity (Ústí nad Labem)

15. 3. 2025 Celodenní seminář na aktivizaci komunity v případě obrany veřejného zájmu

26. 3. 2025 Večerní workshop na téma advokační kampaně (18:00–20:00)

17. – 18. 5. 2025 Závěrečné víkendové setkání v Praze (představení plánů rozvoje komunity)

MÁTE CHUŤ SE PŘIHLÁSIT?

 • V prvním kroku vyplníte vstupní dotazník do akademie. 
 • Na základě vstupního dotazníku se vám ozveme a uděláme spolu cca půlhodinový telefonický/online pohovor, při kterém si budeme povídat více do hloubky o vaší motivaci a plánech. 
 • Po rozhovoru vám obratem pošleme přihlášku, pro jejíž vyplnění je uzávěrka 15. 6. 2023
 • Nejpozději do 28. 6. vás informujeme o přijetí či nepřijetí do komunitní akademie. 

KONTAKT

Helena Masníková
vzdelavani@nadacevia.cz

739 648 679

ČASTÉ OTÁZKY

Mám v tuto chvíli běžící grant od Nadace Via. Můžu se i tak přihlásit?
Ano, můžete se přihlásit i ve chvíli, kdy u nás máte běžící grant. Prosím nezapomeňte tuto skutečnost uvést v přihlášce.

Jsem v tuto chvíli v jiném dlouhodobém vzdělávacím programu. Je to překážkou pro přihlášení?
Toto rozhodnutí záleží na vás, ale doporučujeme, abyste svoji účast pečlivě zvážili. Po dobu jednoho roku vás v akademii čekají dvakrát do měsíce společná setkání a mezi tím i samostudium či tvorba plánu rozvoje komunity.

Je možné se přihlásit, i když za sebou nemám formální organizaci?

Ne, v prvních dvou letech bude program určen pouze pro legálně uznané spolky, organizace a iniciativy. Pokud ale zvažujete například založení spolku a nevíte si rady s tímto procesem, můžete se nám ozvat.

Nejsem z Moravy. Můžu se i tak přihlásit?

Samozřejmě můžete, jen musíte počítat s tím, že na některé offline semináře to budete mít trochu dál a budete se muset podílet na nákladech na vaši dopravu. V roce 2024 bude Komunitní akademie Proteus realizována na území Čech, takže můžete také zvážit účast v následujícím roce.

Program vypadá jako intenzivní a nejsem si jistý/á, že budu schopen/schopna zúčastnit se všech seminářů. Je to problém? Musím se zúčastnit všech aktivit? Co se stane, když nebudu moct?  
Je potřeba, abyste se zúčastnili minimálně 80 % aktivit pro to, abyste získali certifikát o absolvování akademie. Do určité míry je možné využít zástupnosti ze strany dalších členek a členů vašeho týmu na seminářích a workshopech – ať už z hlediska nahrazení v případě vaší nemoci/rodinných důvodů nebo i v případech, že jsou to oni a ne vy, kdo dané téma ve vašem týmu řeší.

Co když mám pocit, že nesplňuji ideální profil účastníka/účastnice?
Pokud váháte, zda je program právě pro vás, tak se nám ozvěte. Můžeme to spolu probrat více do hloubky.

Kolik lidí budete přijímat?

Každý rok do akademie přijmeme 15 komunitních hybatelů a hybatelek.  

Nenašli jste odpověď na to, co hledáte? Neváhejte nás kontaktovat.

Tato výzva byla vyhlášena v rámci projektu PROTEUS, který je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím programu CERV. Za obsah výzvy nese výhradní odpovědnost Nadace Via a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie.