Fond rodiny Sýkorovy

O FONDU

Výnosy z dárcovského fondu Sýkorových zřízeného v Nadaci Via podporují řadu projektů v Česku i v zahraničí. Prostřednictvím svého rodinného dárcovského fondu chtějí Sýkorovi vést k filantropii své děti. O udělení grantů z tohoto fondu rozhoduje správní rada Nadace Via na návrh rodiny Sýkorovy.

Z ČEHO JE FOND FINANCOVÁN

Z darů rodiny Sýkorovy.

PODPOŘENÉ PROJEKTY

V roce 2019 bylo z Fondu rodiny Sýkorovi vyplaceno 200 000 Kč a to na rozšíření lůžkového oddělení Kliniky dětské chirurgie a traumatologie Thomayerovy nemocnice v Krči a také byla částkou 20 000 Kč podpořena soutěž Nejaktivnější středoškolák 2019. Na to, jaké akce spolu aktivní středoškoláci podnikají, se můžete podívat v tomto videu. 

KONTAKT

   via@nadacevia.cz