Fond Kaufland

Fond Kaufland „Milion pro …“ vznikl v roce 2021 s cílem podporovat dobré sousedské vztahy v obcích, kde společnost Kaufland působí. Skrze otevřená grantová kola se zaměřuje na projekty podporující komunitní setkávání a zvyšování kvality veřejného prostoru. Na začátku roku 2022 jsme rozšířili spolupráci o celorepublikový otevřený grantový program zaměřený speciálně na podporu komunitních zahrad.

FOND KAUFLAND V ČÍSLECH

150

PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ

24

VYHLÁŠENÝCH GRANT. VÝZEV

9,1

MILIONŮ KČ PODPORY

JAKÉ PROJEKTY PODPOŘÍME?

  • pořádání sousedských setkání, slavností, swapů nebo kreativních akcí
  • vytváření venkovních i vnitřních míst k setkávání (např. altánky, pergoly, grilovací místa, hřiště)
  • nastartování provozu komunitních center, komunitních zahrad, komunitních dílen, re-use center
  • úprava zanedbaných míst či revitalizace parků
  • výsadba květin a stromů ve veřejném prostranství
  • pořádání nekomerčních kulturních akcí, do jejichž přípravy se zapojí i místní komunita

KDO MŮŽE ŽÁDAT O PODPORU?

Neformální skupiny lidí, místní neziskové organizace založené na dobrovolnické práci, obce do 2 000 obyvatel a další organizace podporující komunitní život, jako jsou školy, knihovny, příspěvkové organizace obcí, farní charity apod.

GRANTOVÉ VÝZVY

Cílem je podpora dobrých sousedství v místech, kde Kaufland otevírá svou novou prodejnu. V průběhu tří let věnujeme každý rok 333 333 Kč na vaše nápady.

Pojďte spolu s námi změnit vaše okolí k lepšímu!

Pro aktivním lidi, kteří se zajímají o veřejný prostor a zlepšování sousedských vztahů a rozhodli se proto založit ve své obci komunitní zahradu nebo vylepšit stávající.

Pojďte spolu s námi změnit vaše okolí k lepšímu!

Děkujeme společnosti Kaufland za spolupráci na projektech, které zlepšují sousedské vztahy a zkrášlují veřejný prostor.