Milion pro

GRANTOVÝ PROGRAM MILION PRO ...

Společnost Kaufland ve spolupráci s Nadací Via realizuje program Milion pro …, jehož cílem je podpora dobrých sousedství v místech, kde Kaufland otevírá svou novou prodejnu. Chceme ve vašem okolí přispět k rozvoji komunitního setkávání a zvyšování kvality veřejného prostoru. Hledáme aktivní lidi, kteří chtějí zlepšit život v místě, kde žijí, potkávat se se svými sousedy a něco společně tvořit a zažít. V průběhu tří let věnujeme každý rok 333 333 Kč na vaše nápady. Pojďte spolu s námi změnit své okolí k lepšímu!

CO VÁM NABÍZÍME

 • finanční příspěvek ve formě grantu až do výše 100 000 Kč
 • možnost účastnit se vzdělávacích seminářů Nadace Via
 • potravinový dar v případě pořádání akce pro komunitu
 • inspirativní setkávání se zástupci dalších podpořených projektů
 • podporu pracovníků nezávislé Nadace Via, která již 26  let podporuje v Česku komunitní život a poskytne vám svoje zkušené rady

JAKÉ PROJEKTY PODPOŘÍME

 • pořádání sousedských setkání, slavností, swapů či kreativních akcí
 • vytváření venkovních i vnitřních míst k setkávání (např. altánky, pergoly, grilovací místa, hřiště)
 • nastartování provozu komunitních center, komunitních zahrad, komunitních dílen, re-use center
 • úprava zanedbaných míst či revitalizace parků
 • výsadba květin a stromů ve veřejném prostranství
 • pořádání nekomerčních kulturních akcí, do jejichž přípravy se zapojí i místní komunita

Ať už budete žádat na cokoli z výše uvedeného, myslete na to, že projekt by měl:

 • zapojovat veřejnost do příprav a realizace projektu, vycházet z potřeb místních lidí;
 • přinést změnu do fungování místní komunity, přispět ke zlepšení vztahů mezi sousedy (starousedlíky i přistěhovalci);
 • zvýšit důvěru mezi sousedy;
 • být určen co nejširší veřejnosti a různým cílovým skupinám;
 • zlepšit kvalitu života lidí ve vaší obci, městě;
 • být v souladu s životním prostředím.

Svůj nápad od začátku plánujte s dalšími lidmi ve vašem okolí a vaši místní komunitu zapojujte do všech fází projektu. Podporujeme pouze projekty, které mají lokální a nekomerční charakter.

OTEVŘENÉ GRANTOVÉ VÝZVY

Milion pro Strakonice a okolí

Poslední třetí ročník grantové výzvy je tady! Své projekty můžete přihlašovat od 1. července do 25. srpna 2024.

PŘEDCHOZÍ GRANTOVÉ VÝZVY

Milion pro Moravskou třebovou a okolí

Druhý ročník grantové výzvy Milion pro Moravskou Třebovou a okolí vyhlásíme 2. září 2024. Sledujte naše webové stránky a sociální sítě.

Milion pro hustopeče a okolí

Druhý ročník grantové výzvy Milion pro Hustopeče a okolí budeme vyhlašovat v zimě 2024/2025. Sledujte naše webové stránky a sociální sítě.

Milion pro Poděbrady a okolí

Poslední třetí ročník grantové výzvy Milion pro Poděbrady a okolí budeme vyhlašovat v zimě 2024/2025. Sledujete naše sociální sítě a webové stránky. V předchozích ročnících jsme v této oblasti podpořili již 12 projektů. 

Milion pro Turnov a okolí

Třetí a již poslední ročník Milion pro Turnov vyhlásíme v zimě 2024/2025Sledujte naše webové stránky a sociální sítě.

Milion pro Čestlice a okolí

Milion pro Čestlice a okolí je uzavřená grantová výzva, ve které jsme během tří let podpořili 9 projektů.

Milion pro České Budějovice

Milion pro České Budějovice a okolí je uzavřená grantová výzva, ve které jsme v průběhu tří let podpořili 17 projektů.

Milion pro Rožnov pod Radhoštěm a okolí

Milion pro Rožnov pod Radhoštěm a okolí je uzavřená grantová výzva, ve které jsme v průběhu tří let podpořili 16 projektů.

Milion pro Olomouc

Milion pro Olomouc je uzavřená grantová výzva, ve které jsme v průběhu tří let podpořili 18 projektů.

Děkujeme společnosti Kaufland za spolupráci na projektech, které zlepšují sousedské vztahy a zkrášlují veřejný prostor.