Podpořené projekty Čestlice

PODPOŘENÉ PROJEKTY ČESTLICE

Komunitní řemeslné dílny v prostoru zahrady LK Pramínek

Ekocentrum Říčany provozuje na pozemku mezi obcemi Říčany a Světice Lesní klub Pramínek. V rámci projektu vybudují vlastními silami s pomocí místní komunity jednoduché zastřešené zázemí. Uspořádají také sérii řemeslných dílen věnovaných výrobě a zpracování vlny, moštování jablek, výrobě biouhlu a kosení trávy.
Projekt je cílen nejen na děti z lesního klubu a jejich rodiče, ale také na žáky a pedagogy ZŠ a MŠ Světice a obecně na všechny okolní obyvatele včetně seniorů a seniorek. Přispěje k posílení komunity a mezigeneračnímu propojení.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Čestlice a okolí
realizátor: ZO ČSOP Ekocentrum Říčany
místo: Říčany, Středočeský kraj
období realizace: 6/2023 – 6/2024
projekt byl podpořen částkou: 64 800 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Zveme tě k našemu stolu, přisedni, …

Spolek Salesiánského hnutí mládeže Klub Uhříněves-Kolovraty z. s. dovybaví zázemí na farní zahradě v Uhříněvsi. Zahrada slouží k setkávání obyvatel městské části, konají se zde komunitní akce (např. zahradní slavnosti, oslavy svátku sv. Martina), výtvarné workshopy i další pravidelné aktivity (dětské sportovní a umělecké kroužky, letní tábory apod.). Na podzim zahrada poskytuje hodně ovoce, především jablek.
Z grantu spolek pořídí mimo jiné drtič a lis na ovoce, zahradní stoly a lavice nebo světla do dřevěného altánu, který byl vybudován z prostředků poskytnutých v 1. ročníku grantové výzvy „Milion pro Čestlice a okolí“.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Čestlice a okolí
realizátor: SHM Klub Uhříněves-Kolovraty, z. s.
místo: Praha 22 – Uhříněves, Hlavní město Praha
období realizace: 6/2023 – 5/2023
projekt byl podpořen částkou: 92 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Zlepšení podmínek pro konání sousedských akcí

Spolek Naše Pitkovice pořádá od roku 2017 akce, které stmelují sousedy z Pitkovic a zvelebují blízké okolí. Příkladem je každoroční rozsvícení vánočního stromku, dětský den, letní kino, minigolfový turnaj, akce Ukliďme Pitkovice, společné sázení stromů či natírání laviček. Cílem je, aby Pitkovice, které jsou městskou čtvrtí na jihovýchodním okraji Prahy, byly místem nejen k bydlení, ale také k žití. Z poskytnutého grantu spolek zakoupí technické vybavení pro zkvalitnění organizovaných akcí nebo znovupoužitelné plastové kelímky, díky čemuž se sníží množství odpadu na akcích.  

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Čestlice a okolí
realizátor: Naše Pitkovice, z. s.
místo: Praha 22 – Pitkovice, Hlavní město Praha
období realizace: 6/2023 – 5/2024
projekt byl podpořen částkou: 83 882 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Nupacké venkovní posezení s ohništěm

Travnatý obecní pozemek v Nupakách je přirozeným centrem místního dění – konají se zde pravidelné venkovní akce typu Dětský den, Drakiáda či Setkání u vánočního stromu, v roce 2022 tu vznikla také komunitní zahrádka. Obec Nupaky ve spolupráci s místními občany plánuje v tomto prostoru vybudovat venkovní posezení – stůl s lavicemi a několika sedáky, ohniště a přístřešek na dřevo. Vznikne tak ucelený prostor k potkávání občanů všech věkových kategorií.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Čestlice a okolí
realizátor: obec Nupaky
místo: Nupaky, Středočeský kraj
období realizace: 7/2023 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 79 031 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Sousedé sobě

Členové Klubu U Boudů z řad starousedlíků i “náplavy” už 8 let pořádají velké množství akcí pro sousedství v Kolovratech, čímž se snaží podpořit sousedské vztahy a dělat z městské části dobré místo k životu. Sousedské aktivity ve formě kulturních večerů, výstav, Kovářského dne a Dožínek jsou pořádány za podpory městské části a jejich cílem je sblížit různé věkové, sociální a nově přistěhovalé skupiny obyvatel v Kolovratech. Letos chtějí místní nad rámec stávajících akcí obnovit tradici Dožínek a zlepšit podmínky pro konání akcí. 

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Čestlice a okolí
realizátor: Klub U Boudů z.s. 
místo: Kolovraty, Středočeský kraj 
období realizace: 7/2022 – 6/2023
projekt byl podpořen částkou: 35 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Sousedé sousedům a komunitní zahrada

Vzdělávací spolek sOOva podporuje sousedské soužití a obnovu tradic v MČ Kolovraty. Každoročně pořádá Restaurant Day s blešákem, v obci obnovil tradici masopustního průvodu se zpěvy a hudbou kulturní a staročeskou formou, pořádá semináře a workshopy na téma soběstačnosti a udržitelnosti, pečuje o komunitní zahradu (Bohumila zahrada) a veřejně přístupnou bosonohou stezku, vybudovanou v předzahrádce. Tyto své aktivity chtějí členové spolku dále rozvíjet a obohatit – Restaurant Day o kulturní program, masopustní průvod o doprovod zkušených hudebníků. Dále chtějí revitalizovat bosonohou stezku, přístupovou cesty ke stezce a do zahrady, obnovit zábradlí okolo jezírka (bezpečnostní prvek v zahradě) a hrazení kompostu a vybudovat střechu nad právě dokončenou chlebovou pecí. 

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Čestlice a okolí
realizátor: SOOVA, vzdělávací spolek 
místo: Kolovraty, Středočeský kraj 
období realizace: 6/2022 – 5/2023
projekt byl podpořen částkou: 75 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Tvořím své okolí – NZDM Klub Cesta

NZDM Klub Cesta, který provozuje obecně prospěšná organizace Cesta integrace, chce zvelebit prostředí přilehlé k budově, kde klub sídlí. Prostor, který je velmi zanedbaný, chce Klub společně s jeho klienty (děti a mládež od 7-26 let), za podpory celé komunity a města Říčany zvelebit tak, aby sloužil místním dětem a dospívajícím ke smysluplnému trávení volného času, seberozvoji, sportu i odpočinku, a celé komunitě města Říčany k setkávání komunity, pořádání dobrovolnických setkávání, neformálním kulturním akcím nebo sportovním utkáním. Areálem prochází každodenně stále větší masa lidí, která je vlivem vzniku Centra pro Ukrajinu velmi posilněna. Díky plánovaným změnám bude prostor pro všechny mnohem příjemnější. Stane se místem plným možností, jak se zbavit nudy, dozvědět se informace (nejen) o přírodě, zasportovat si na hřišti nebo načerpat inspiraci a energii v nové relaxační zóně. 

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Čestlice a okolí
realizátor: Cesta integrace, o. p. s. 
místo: Říčany, Středočeský kraj 
období realizace: 6/2022 – 11/2022
projekt byl podpořen částkou: 101 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Místo setkání a radosti

Členové spolku SHM Klub Uhříněves-Kolovraty vybudovali na pozemku farní zahrady zahradní altán jako místo pro setkávání dětí, mládeže, rodin a seniorů. Altán se stal zázemím pro neformální setkávání obyvatel místní městské části, členů spolku a farníků. Je využíván jak pro jednorázové akce určené pro celou širokou komunitu městské části (svátek sv. Martina, Tříkrálová sbírka, zahradní slavnost, burza ošacení, sousedská setkání, divadlo), tak i pro pravidelné aktivity (setkávání maminek, kroužky dětí, letní tábory).

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Čestlice a okolí
realizátor: SHM Klub Uhříněves-Kolovraty, z. s.
místo: Uhříněves, Středočeský kraj 
období realizace: 6/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 60 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.