Podpořené projekty Čestlice

PODPOŘENÉ PROJEKTY ČESTLICE

Starajíce se o štěstí druhých nacházíme své vlastní

Členové spolku SHM Klub Uhříněves-Kolovraty, z. s., se spolu s dalšími dobrovolníky snaží již několikátým rokem vytvořit podmínky a zázemí pro pořádání komunitních akcí. V minulých letech vybudovali altán, pořídili lavice, světla, ohniště a stroje na zpracování ovoce. Z aktuálního grantu spolek upraví plochu před altánem a přístup k němu, pořídí topidla, ozvučovací sestavu a nůžkové stany. Zároveň uspořádá celou řadu akcí pro veřejnost, mezi které patří výroba a instalace slaměného betléma, burza oblečení, velikonoční výtvarné workshopy, zahradní slavnosti a listopadová slavnost světel.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Čestlice a okolí
realizátor: SHM Klub Uhříněves-Kolovraty, z. s.
místo: Praha 22 – Uhříněves, Hlavní město Praha
období realizace: 6/2024 – 5/2025
projekt byl podpořen částkou: 90 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunitní řemeslné dílny v prostoru zahrady LK Pramínek

Ekocentrum Říčany provozuje na pozemku mezi obcemi Říčany a Světice Lesní klub Pramínek. V rámci projektu vybudují vlastními silami s pomocí místní komunity jednoduché zastřešené zázemí. Uspořádají také sérii řemeslných dílen věnovaných výrobě a zpracování vlny, moštování jablek, výrobě biouhlu a kosení trávy.
Projekt je cílen nejen na děti z lesního klubu a jejich rodiče, ale také na žáky a pedagogy ZŠ a MŠ Světice a obecně na všechny okolní obyvatele včetně seniorů a seniorek. Přispěje k posílení komunity a mezigeneračnímu propojení.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Čestlice a okolí
realizátor: ZO ČSOP Ekocentrum Říčany
místo: Říčany, Středočeský kraj
období realizace: 6/2023 – 6/2024
projekt byl podpořen částkou: 64 800 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Zveme tě k našemu stolu, přisedni, …

Spolek Salesiánského hnutí mládeže Klub Uhříněves-Kolovraty z. s. dovybavil zázemí na farní zahradě v Uhříněvsi. Zahrada slouží k setkávání obyvatel městské části, konají se zde komunitní akce (např. zahradní slavnosti, oslavy svátku sv. Martina), výtvarné workshopy i další pravidelné aktivity (dětské sportovní a umělecké kroužky, letní tábory apod.). Na podzim zahrada poskytuje hodně ovoce, především jablek.
Z grantu spolek pořídil mimo jiné drtič a lis na ovoce, zahradní stoly a lavice nebo světla do dřevěného altánu, který byl vybudován z prostředků poskytnutých v 1. ročníku grantové výzvy „Milion pro Čestlice a okolí“. Zároveň uspořádal řadu akcí pro veřejnost. Novinkou byl slaměný betlém s postavami v životní velikosti, do jehož výroby se zapojilo mnoho dobrovolníků různého věku.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Čestlice a okolí
realizátor: SHM Klub Uhříněves-Kolovraty, z. s.
místo: Praha 22 – Uhříněves, Hlavní město Praha
období realizace: 6/2023 – 5/2023
projekt byl podpořen částkou: 92 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Zlepšení podmínek pro konání sousedských akcí

Spolek Naše Pitkovice pořádá od roku 2017 akce, které stmelují sousedy z Pitkovic a zvelebují blízké okolí. Příkladem je každoroční rozsvícení vánočního stromku, dětský den, letní kino, minigolfový turnaj, akce Ukliďme Pitkovice, společné sázení stromů či natírání laviček. Cílem je, aby Pitkovice, které jsou městskou čtvrtí na jihovýchodním okraji Prahy, byly místem nejen k bydlení, ale také k žití. Z poskytnutého grantu spolek zakoupil technické vybavení pro zkvalitnění organizovaných akcí (mikrofony, reproduktory apod.), týmová trička a znovupoužitelné plastové kelímky, díky čemuž se snížilo množství odpadu na akcích.  

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Čestlice a okolí
realizátor: Naše Pitkovice, z. s.
místo: Praha 22 – Pitkovice, Hlavní město Praha
období realizace: 6/2023 – 5/2024
projekt byl podpořen částkou: 83 882 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Nupacké venkovní posezení s ohništěm

Travnatý obecní pozemek v Nupakách je přirozeným centrem místního dění – konají se zde pravidelné venkovní akce typu Dětský den, Drakiáda či Setkání u vánočního stromu, v roce 2022 tu vznikla také komunitní zahrádka. Obec Nupaky ve spolupráci s místními občany vybudovala v tomto prostoru venkovní posezení – stůl s lavicemi a několika sedáky, ohniště a přístřešek na dřevo opatřený z jedné strany lavičkou. Vznikl tak ucelený prostor k potkávání občanů všech věkových kategorií.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Čestlice a okolí
realizátor: obec Nupaky
místo: Nupaky, Středočeský kraj
období realizace: 7/2023 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 79 031 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Sousedé sobě

Členové Klubu U Boudů z řad starousedlíků i “náplavy” pořádají v Kolovratech již 8 let velké množství akcí, čímž se snaží podpořit sousedské vztahy a vytvářet z městské části dobré místo k životu. Sousedské aktivity ve formě kulturních večerů, výstav či Kovářského dne jsou pořádány za podpory městské části a jejich cílem je sblížit různé věkové, sociální a nově přistěhovalé skupiny obyvatel. V rámci projektu se místní rozhodli zlepšit podmínky pro konání akcí a obnovit tradici Dožínek. 

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Čestlice a okolí
realizátor: Klub U Boudů z.s. 
místo: Praha 10 – Kolovraty, Hlavní město Praha 
období realizace: 7/2022 – 6/2023
projekt byl podpořen částkou: 35 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Sousedé sousedům a komunitní zahrada

Vzdělávací spolek sOOva podporuje sousedské soužití a obnovu tradic v pražské městské části Kolovraty. Pořádá také semináře a workshopy na téma soběstačnosti a udržitelnosti, pečuje o komunitní zahradu (Bohumila zahrada) a veřejně přístupnou bosonohou stezku. V rámci tohoto projektu spolek uspořádal kolovratský Restaurant Day s blešákem, osadil veřejně přístupnou předzahrádku komunitní zahrady infotabulí o permakultuře a zakladatelce permakultury v Čechách Hele Vlašínové, revitalizoval přístupovou cestu na zahradu tak, aby funkčně odváděla dešťovou vodu, obnovil zábradlí okolo jezírka, ohradil kompost a vybudoval střechu nad nově postavenou hliněnou pecí. Uspořádal také celodenní akci Den Země s bohatým programem (přednášky o včelách, workshop a divadélko pro děti apod.).

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Čestlice a okolí
realizátor: SOOVA, vzdělávací spolek 
místo: Praha 10 – Kolovraty, Hlavní město Praha 
období realizace: 6/2022 – 5/2023
projekt byl podpořen částkou: 75 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Tvořím své okolí – NZDM Klub Cesta

NZDM Klub Cesta, který provozuje obecně prospěšná organizace Cesta integrace, se rozhodl zvelebit zanedbaný prostor kolem budovy, v níž sídlí. Do proměny místa se kromě místní komunity a města Říčany zapojili také klienti klubu (děti a mládež od 7-26 let), kteří si tak osvojili nové dovednosti a kompetence. Společně vytvořili relaxační zónu s houpacími sítěmi, ve které již proběhlo několik akcí, upravili zahrádku a ve spolupráci s expertem opatřili boční stěnu budovy novou dřevěnou fasádou. Čisté a harmonické prostředí nyní slouží dětem a dospívajícím ke smysluplnému trávení volného času, seberozvoji, sportu i odpočinku a celé komunitě města Říčany k setkávání, pořádání dobrovolnických srazů a neformálním kulturním akcím.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Čestlice a okolí
realizátor: Cesta integrace, o. p. s. 
místo: Říčany, Středočeský kraj 
období realizace: 6/2022 – 11/2022
projekt byl podpořen částkou: 101 000 (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Místo setkání a radosti

Členové spolku SHM Klub Uhříněves-Kolovraty vybudovali na pozemku farní zahrady zahradní altán jako místo pro setkávání dětí, mládeže, rodin a seniorů. Altán se stal zázemím pro neformální setkávání obyvatel místní městské části, členů spolku a farníků. Je využíván jak pro jednorázové akce určené pro celou širokou komunitu městské části (svátek sv. Martina, Tříkrálová sbírka, zahradní slavnost, burza ošacení, sousedská setkání, divadlo), tak i pro pravidelné aktivity (setkávání maminek, kroužky dětí, letní tábory).

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Čestlice a okolí
realizátor: SHM Klub Uhříněves-Kolovraty, z. s.
místo: Praha 22 – Uhříněves, Hlavní město Praha
období realizace: 6/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 60 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.