Sousedé sousedům a komunitní zahrada

Vzdělávací spolek sOOva podporuje sousedské soužití a obnovu tradic v pražské městské části Kolovraty. Pořádá také semináře a workshopy na téma soběstačnosti a udržitelnosti, pečuje o komunitní zahradu (Bohumila zahrada) a veřejně přístupnou bosonohou stezku. V rámci tohoto projektu spolek uspořádal kolovratský Restaurant Day s blešákem, osadil veřejně přístupnou předzahrádku komunitní zahrady infotabulí o permakultuře a zakladatelce permakultury v Čechách Hele Vlašínové, revitalizoval přístupovou cestu na zahradu tak, aby funkčně odváděla dešťovou vodu, obnovil zábradlí okolo jezírka, ohradil kompost a vybudoval střechu nad nově postavenou hliněnou pecí. Uspořádal také celodenní akci Den Země s bohatým programem (přednášky o včelách, workshop a divadélko pro děti apod.).

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Čestlice a okolí
realizátor: SOOVA, vzdělávací spolek 
místo: Kolovraty, Středočeský kraj 
období realizace: 6/2022 – 5/2023
projekt byl podpořen částkou: 75 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.