Zlepšení podmínek pro konání sousedských akcí

Spolek Naše Pitkovice pořádá od roku 2017 akce, které stmelují sousedy z Pitkovic a zvelebují blízké okolí. Příkladem je každoroční rozsvícení vánočního stromku, dětský den, letní kino, minigolfový turnaj, akce Ukliďme Pitkovice, společné sázení stromů či natírání laviček. Cílem je, aby Pitkovice, které jsou městskou čtvrtí na jihovýchodním okraji Prahy, byly místem nejen k bydlení, ale také k žití. Z poskytnutého grantu spolek zakoupí technické vybavení pro zkvalitnění organizovaných akcí nebo znovupoužitelné plastové kelímky, díky čemuž se sníží množství odpadu na akcích.  

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Čestlice a okolí
realizátor: Naše Pitkovice, z. s.
místo: Praha 22 – Pitkovice, Hlavní město Praha
období realizace: 6/2023 – 5/2024
projekt byl podpořen částkou: 83 882 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.