Komunitní zahrady

UŽ TO ROSTE, UŽ TO KLÍČÍ

OTEVŘENÁ GRANTOVÁ VÝZVA NA PODPORU KOMUNITNÍCH ZAHRAD

Chcete založit nebo upravit komunitní zahradu a rozproudit tak sousedský život ve vašem městě či obci?  Přihlaste se do programu Nadace Via a společnosti Kaufland a získejte až 100 000 Kč na komunitní zahradu, ve které to žije! 

Komunitní zahrady jsou místem, kde se nejen pěstuje zelenina a bylinky, ale také se setkáváte se sousedy, sdílíte nápady a zkušenosti, pořádáte společenské a kulturní akce nebo vzděláváte o ekologii a udržitelném životním stylu. Komunitní zahrady vám přináší radost z práce v přírodě, zlepšují životní prostředí a hlavně pomohou navázat sousedské vztahy.   

V letošním třetím ročníku programu Už to roste, už to klíčí hledáme projekty, které nežádají jen na materiální vybavení nových či stávajících zahrad, ale zapojí širší veřejnost, zlepší životní prostředí a rozvinou komunitní potenciál podpořeného místa. Rozdělíme opět až 1 000 000 Kč.  

V předchozích dvou letech jsme podpořili 30 komunitních zahrad v celkové výši 1 700 000 Kč. Věříme, že tyto komunitní zahrady poslouží jako inspirace a že i díky nim budou vznikat další místa, kde se budou úspěšně pěstovat nejen různé plodiny, ale také sousedské vztahy.

Pokud vás zajímá, jaké projekty jsme již v rámci grantové výzvy Už to roste, už to klíčí podpořili, můžete se podívat na přehled všech úspěšných žadatelů a jejich projektů ZDE.

CO NABÍZÍME? 

Finanční příspěvek ve výši až 100 000 Kč můžete využít na:

 • vytvoření nové komunitní zahrady pro společné pěstování 
 • vybavení pro existující komunitní zahrady (např. řešení záchytu srážkových vod, využití obnovitelných zdrojů energie, stavba kůlny, zřízení kurníku) – podpoříme pouze, pokud má projekt prokazatelný pozitivní vliv na komunitu a pokud možno také na životní prostředí 
 • realizaci sousedských setkání či akcí na zahradě (např. workshop o kompostování, beseda s profesionálním zahradníkem, letní kino, kurzy zahradničení pro seniory) 
 • mentoring, zahradnické konzultace, účast na vzdělávacích workshopech nebo školeních 
 • práci koordinátora (max. 10 % z celkového rozpočtu) 

Ať už budete žádat na cokoli z výše uvedeného, myslete na to, že projekt by měl: 

 • zapojovat veřejnost do příprav a realizace projektu, vycházet z potřeb místních lidí,  
 • přinést změnu do fungování místní komunity, přispět ke zlepšení vztahů mezi sousedy (starousedlíky i přistěhovalci),  
 • být určen co nejširší veřejnosti a různým cílovým skupinám,  
 • zlepšit kvalitu života lidí ve vaší obci, městě,  
 • mít potenciál fungovat i dlouhodobě,  
 • přispívat ke zlepšení životního prostředí (záchyt dešťové vody, zádrž vody v krajině, využívání obnovitelných zdrojů, kompostování atd.).  

Nezapomínejte ani na praktickou stránku věci (Plánujete-li založení nové komunitní zahrady, bude zde zdroj vody na zalévání? Apod.). 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: pokud žádáte o příspěvek na vybavení zahrady, nezapomeňte v žádosti popsat, jaký dopad bude mít vaše zahrada na místní komunitu a životní prostředí. Jaké akce máte v plánu? Je zahrada otevřená a přístupná pro všechny, kteří se chtějí zapojit? Propojuje zahrada různé lidi, generace, zájmy? Bez tohoto přesahu váš projekt nepodpoříme.  

KDO MŮŽE O PODPORU ŽÁDAT? 

 • neformální skupiny lidí 
 • místní neziskové organizace založené na dobrovolnické práci 
 • obce do 2 000 obyvatel 
 • další organizace podporující komunitní život, jako jsou školy, knihovny, příspěvkové organizace obcí, farní charity apod. 

HODNOTICÍ KRITÉRIA 

Každý projekt posoudí nezávislá komise, která se zaměřuje zejména na kritéria uvedená ZDE

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Projekty musí být realizovány v intervalu 6. března – 31. prosince 2024.  
Je nutné zajistit písemný souhlas vlastníka pozemku, na kterém se zahrada nachází. 
Podporujeme pouze projekty, které mají lokální a nekomerční charakter. 

HARMONOGRAM

Vstupní dotazník je nutné vyplnit do 31. 1. 2024. Po vyplnění vstupního dotazníku vás kontaktujeme a o vašem projektu si popovídáme. Pokud projekt splní podmínky programu, pošleme vám odkaz na přihlášku.

Doporučujeme nenechávat odeslání vstupního dotazníku na poslední chvíli – čím dřív dotazník odešlete, tím víc času pak budete mít na zpracování přihlášky projektu.

Uzávěrka pro podání přihlášky je 7. 2. 2024.
Po 5. březnu se dozvíte rozhodnutí hodnoticí komise, a pokud budete podpořeni, můžete začít!
 

Zaujali jsme vás? Vyplňte náš krátký dotazník a my se vám ozveme.

Děkujeme společnosti Kaufland za spolupráci na projektech, které zlepšují sousedské vztahy a zkrášlují veřejný prostor.