Fond Kaufland

UŽ TO ROSTE, UŽ TO KLÍČÍ

OTEVŘENÁ GRANTOVÁ VÝZVA NA PODPORU KOMUNITNÍCH ZAHRAD

Grantový program je určen aktivním lidem, kteří se zajímají o veřejný prostor a zlepšování sousedských vztahů a rozhodli se proto založit ve svém městě komunitní zahradu. O podporu mohou žádat již existující komunitní zahrady, ale i začínající nadšenci, kteří chtějí založit zcela novou zahradu. V obou případech je ale nutné, aby zahrada byla umístěna v katastrálním území města, ve kterém se nachází pobočka nákupního řetězce Kaufland.

CO V PROGRAMU NABÍZÍME?

  • finanční příspěvek ve formě grantu až do výše 100 000 Kč
  • finance na vytvoření nové komunitní zahrady
  • vybavení pro již existující komunitní zahrady (např. sazenice, nářadí, kůlna, kurník, dětské prvky, řešení zachytávání srážkových vod)
  • realizace sousedských setkání či akcí na zahradě
  • mentoring, zahradnické konzultace, účast na vzdělávacích workshopech nebo školeních
  • příspěvek na práci koordinátora (max. 10 % z celkového rozpočtu)

Ať už budete žádat na cokoli z výše uvedeného, myslete na to, že projekt by měl:

  • přispět ke zlepšení místních vztahů mezi sousedy (starousedlíky i přistěhovalci);
  • zvýšit důvěru mezi sousedy;
  • zlepšit kvalitu života lidí ve vaší obci, městě;
  • být v souladu s životním prostředím.

Svůj nápad od začátku plánujte s dalšími lidmi ve vašem okolí a vaši místní komunitu zapojujte do všech fází projektu. Podporujeme pouze projekty, které mají lokální a nekomerční charakter.

KDO MŮŽE O PODPORU ŽÁDAT?

Neformální skupiny lidí, místní neziskové organizace založené na dobrovolnické práci, obce do 2 000 obyvatel a další organizace podporující komunitní život, jako jsou školy, knihovny, příspěvkové organizace obcí, farní charity apod.

Cílem projektů je zlepšení materiálního vybavení a fungování komunitních zahrad, ale také zlepšení vztahů mezi sousedy a zvýšení kvality života lidí ve městech. Projekty musí být realizovány v období 1. 5. 2022 – 31. 12. 2022 a je nutné zajistit písemný souhlas vlastníka pozemku, na kterém se zahrada nachází. 

Vyplňte náš krátký dotazník a my se vám ozveme.

Vstupní dotazník je nutné vyplnit do 15. 3. 2022. Poté vás budeme telefonicky kontaktovat a o vašem projektu si popovídáme. Pokud projekt bude splňovat podmínky grantového programu, pošleme vám odkaz na přihlášku. Uzávěrka pro podání přihlášky je 22. 3. 2022. Během dubna se pak dozvíte rozhodnutí hodnoticí komise a pokud budete podpořeni, můžete v květnu začít!

PŘÍJEM VSTUPNÍCH DOTAZNÍKŮ BYL UKONČEN!

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google