Léto 2023 s komunitní zahradou Dlouhá Tráva

V roce 2022 pořídil spolek Dlouhá Tráva z grantu Už to roste, už to klíčí kontejnery na vodu pro zalévání komunitní zahrady. V roce 2023 se rozhodli pokračovat ve zvelebování zahrady a pronajali si mobilní WC (ukázalo se totiž, že absence WC je pro řadu nejen starších lidí důvodem, proč na zahradě netráví víc času nebo se neúčastní akcí). Zároveň zorganizovali několik setkání pro veřejnost, jejichž cílem bylo stmelit obyvatele sídliště a vytvořit kamarádskou atmosféru. Největší úspěch měl koncert a Férová snídaně – piknik spojený s osvětou o FairTrade, na který lidé donesli spoustu jídla pro ostatní. Proběhly také semináře o přírodě a ekologii v anglickém jazyce s rodilým mluvčím, seminář o kompostování, dále navlékání korálků a výroba náramků či akce pro děti – kreslení křídou na chodník a workshop, na kterém si děti zasadily semínka do květináčků, které si pak odnesly domů, aby se o ně mohly dále starat.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Dlouhá Tráva, z.s.
místo: Nový Jičín, Moravskoslezský kraj
období realizace: 4/2023 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 24 305 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.