VODA

Skupina obyvatel ze spolku Dlouhá tráva už několik let společně buduje na sídlišti v Novém Jičíně komunitní zahradu. Zahrada slouží mnoha obyvatelům, kteří se o ni společně starají, pěstují si zde zeleninu a pořádají různá setkání a akce. Jediné, co trápilo zejména starší uživatele zahrady, byla absence zdroje vody na zalévání – vodu bylo nutné donášet, což každoročně vedlo některé pěstitele k opuštění spolku i komunitní zahrady. Proto spolek z poskytnutého grantu pořídil 6 kontejnerů na vodu o objemu 1 000 litrů a zajistil dodávku vody. Pěstitelé nejen z řad seniorů si změnu chválí a členská základna je nyní stabilní.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Dlouhá tráva, z.s. 
místo: Nový Jičín, Moravskoslezský kraj 
období realizace: 5/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 22 500  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.