Podpořené komunitní zahrady

PODPOŘENÉ KOMUNITNÍ ZAHRADY

Komunitní zahrada Kopřivnice roste

Komunitní zahrada Kopřivnice se chystá rozšířit své aktivity tím, že vybuduje další záhony pro obyvatele města žijící v panelových domech bez vlastních zahrad. Cílem je efektivně využít dostupný pozemek a současně spojit různé generace obyvatel Kopřivnice. Projekt klade důraz na udržitelné postupy, jako je sběr dešťové vody do IBC nádrží, čímž se zabrání jejímu zbytečnému odtoku do kanalizace. Dále se zaměřuje na vzdělávání dětí o původu zeleniny a významu aktivního trávení času venku, čímž podporuje porozumění přírodě a respekt vůči ní.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Komunitní zahrada Kopřivnice z.s. 
místo: Kopřivnice, Moravskoslezský kraj
období realizace: 3/2024 – 12/2024
projekt byl podpořen částkou: 17 500 Kč

Komunitní zahrada Na Polské – pokračujeme

Komunitní zahrada Na Polské propojuje ekologické pěstování se vzdělávacími a společenskými akcemi ve městě. Snaží se o šetrné využívání vody a regeneraci půdy. Nabízí programy pro děti, workshopy a kulturní akce, podporující mezigenerační vztahy a udržitelný životní styl. Je otevřená všem, od rodin po jednotlivce. Celkovým cílem projektu je vznik silné a vzájemně se podporující komunity lidí, kteří spolu rádi tráví volný čas, předávají si zkušenosti v oblasti pěstování zeleniny a dalších plodin, aktivně se podílejí na přípravě komunitních akcí a přispívají k rozvoji zahrady jako centra společného setkávání.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: 333 údolí z.s.
místo:  Praha 8, Hlavní město Praha
období realizace: 3/2024 – 12/2024
projekt byl podpořen částkou: 70 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Cesta k sobě – komunitní zahrada u nádraží

Projekt „Cesta k sobě“, realizovaný spolkem S.O.S. Karviná, má za cíl založit komunitní zahradu vedle nádraží Fryštát, čímž posílí a rozšíří místní komunitu a oživí zanedbanou oblast Karviné – Nového Města. Zaměřuje se na podporu environmentálního vzdělávání a sociální integrace různých skupin obyvatel, včetně Čechů, Romů, Ukrajinců a rozličných generací. Hlavními cíli jsou vytvoření prostoru pro setkávání, podpora recyklace bioodpadu prostřednictvím komunitního kompostu a pořádání vzdělávacích akcí. Projekt zahrnuje aktivity jako vybudování chodníčků, posezení a ohniště, výsadba rostlin, organizace komunitních akcí a workshopů. Důraz je kladen na zapojení místních obyvatel formou dobrovolnictví.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor:  S.O.S. Karviná, z.s.
místo: Karviná, Moravskoslezský kraj
období realizace: 3/2024 – 12/2024
projekt byl podpořen částkou: 99 509 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Živá Zahrada ve městě Chrudim

Marek Točoň a tým dobrovolníků v současné době proměňují opuštěnou městskou zahradu v pulzující komunitní prostor, který slouží jako bezbariérové místo pro setkávání a relaxaci. Letos se soustředí na dokončení zpevněného povrchu a instalaci vyvýšených záhonů. Projekt zahrnuje také sérii přednášek a workshopů. Témata sahají od biozahradničení, permakultury a ochrany přírody přes interakci se zvířaty až po nový cirkus, s cílem inspirovat a vzdělávat komunitu. Projekt přispěje k posílení sousedských vazeb, ochraně životního prostředí a zkrášlení veřejného prostoru.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor:  Komunitní centrum Perspektivní Chrudimsko
místo: Chrudim, Pardubický kraj
období realizace: 3/2024 – 12/2024
projekt byl podpořen částkou: 96 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Zelenější předměstí pro Opavu

Předmětem projektu Vily Vančurovy o.p.s. je založení komunitní zahrady na předměstí Opavy. Cílem je propojit různé skupiny obyvatel, včetně seniorů, dětí a osob s handicapem, a společně pracovat na oživení místa. Aktivity zahrnují setkávání, kulturní události a zahradnické práce. Do venkovního areálu bude umístěno mnoho dřevěných truhlíků, přibydou rostliny a menší pítko pro drobné živočichy a ptactvo. Finanční prostředky využije tým pro nákup vybavení k pěstování zeleniny, veřejné komposty a vznikne zde menší ohniště, které bude využíváno při plánovaných společenských akcích. Projekt plánuje zapojit přes 400 lidí, kteří se budou podílet na výsadbě a údržbě zahrady. Tým Vily věří, že vedle zeleniny a rostlin zde vyrostou přátelské vazby napříč generacemi.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Vila Vančurova o.p.s.
místo:  Opava, Moravskoslezský kraj
období realizace: 3/2024 – 12/2024
projekt byl podpořen částkou: 75 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunitní zahrada Mariánská

Nadace St. Joachim ve spolupráci s městem Jáchymov a místními dobrovolníky obnoví a zušlechtí bývalou klášterní zahradu na Mariánské. Ta má velký historický význam i potenciál stát se místem, kde se zdejší lidé budou scházet a společně se bavit. Podobný prostor zde zatím zcela chybí. Po realizaci projektu jsou v plánu vzdělávací workshopy, komunitní setkávání i kulturní akce.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Nadace St. Joachim
místo: Jáchymov, Karlovarský kraj
období realizace: 3/2024 – 11/2024
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunitní zahrada Silo Jihlava

Komunitní a kulturní centrum Silo Jihlava, sídlící v historickém areálu bývalé sýpky, rozšiřuje své aktivity o založení komunitní zahrady. Cílem je oživit a zkrášlit místo pro společné setkávání, přilákat a propojit různé skupiny obyvatel bez ohledu na věk a původ a podpořit dobré sousedské vztahy.
Do péče o zahradu se zapojí lidé bez vlastní zahrady, místní organizace i školy. V plánu je vybudování vyvýšených záhonů, počítá se se sběrem dešťové vody k zavlažování. Kromě zahradnických brigád proběhnou také další společné akce – přednášky o komunitních zahradách a přírodě, o včelaření, workshop věnovaný moštování a kvašení či swap květin.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Silo Jihlava z.s.
místo: Jihlava, kraj Vysočina
období realizace: 3/2024 – 11/2024
projekt byl podpořen částkou: 75 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Zahrádka v Účku

Projekt „Zahrádka v Účku“ má za cíl proměnit vnitroblok panelového domu ve tvaru U na místo setkávání obyvatel tohoto domu i blízkého okolí. Součástí projektu je výsadba ovoce, zeleniny, bylinek i květin, dále organizace vzdělávacích a tvořivých workhopů, letní piknik, šachový turnaj nebo například divadlo jednoho herce. Projekt je určen všem věkovým skupinám – od dětí přes mladé rodiny až po seniory a seniorky. Snahou je zapojit co nejvíc lidí, aby se místní obyvatelé lépe poznali a společně mohli pečovat o prostor ve svém sousedství.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Markéta Braik
místo: Praha 12, Hlavní město Praha
období realizace: 3/2024 – 11/2024
projekt byl podpořen částkou: 18 447 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunitní zahrada Vrbenského

Projekt komunitní zahrady v areálu Schichtových-Vrbenského lázní v Ústí nad Labem, vedený Michalou Havránkovou a skupinou dobrovolníků, má za cíl proměnit zdejší zanedbaný prostor v místo setkávání lokální komunity. Aktivity zahrnují vybudování a údržbu zahrady (včetně například výběhu pro slepice), vzdělávací akce o pěstování, ekologii či upcyklaci, tvořivé dílny pro děti a seniory, společné oslavy, promítání, soutěže i neformální setkání. Projekt propojí různé sociální skupiny, nabídne možnost smysluplného trávení volného času v přírodě a přispěje ke snížení pocitu izolace.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Michala Havránková
místo: Ústí nad Labem, Ústecký kraj
období realizace: 3/2024 – 10/2024
projekt byl podpořen částkou: 75 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunitní zahrada

V domově dětí a mládeže v Bučovicích se rozhodli založit na části svého pozemku komunitní zahradu. Cílem je umožnit místním lidem bez vlastní zahrádky zažívat radost z vlastnoručně vypěstované zeleniny a bylinek, podporovat ekologické zemědělství, recyklaci bioodpadu a setkávání místních lidí. Projekt se zaměřuje na všechny věkové skupiny i osoby se zdravotním postižením. V plánu je vybudování deseti nových vyvýšených záhonů a několika herních a relaxačních prvků (houpačky, lavičky). Součástí projektu jsou i akce typu fair trade snídaně, zahradní slavnosti a vzdělávací programy pro děti.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Dům dětí a mládeže Bučovice, příspěvková organizace
místo: Bučovice, Jihomoravský kraj
období realizace: 4/2024 – 11/2024
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Výstavba dřevěné pergoly v Zahradě ticha v Jezné

Tři aktivní ženy Ivana, Martina a Julie plánují oživit bývalou farní zahradu v Jezné a vytvořit z ní prostor pro setkávání, odpočinek i mezigenerační učení. Cílem je obnovit a upevnit vztahy mezi lidmi z okolních obcí a povzbudit nové obyvatele k integraci do komunity. Důraz bude kladen na pěstování starých odrůd rostlin, šetrnou zemědělskou praxi a vytvoření přátelského prostředí pro všechny věkové skupiny. Plánovaná výstavba dřevěné pergoly o rozměrech 5 x 4 metry podpoří tyto aktivity tím, že vznikne zastíněné místo pro odpočinek a střecha pergoly současně poslouží k záchytu dešťové vody pro zálivku zahrady. Projekt zahrnuje také pravidelné akce typu společných procházek, sázení stromů a vzdělávacích aktivit.

realizátor: Ivana Meclová
místo: Úlice, místní část Mezná, Plzeňský kraj
období realizace: 4/2024 – 11/2024
projekt byl podpořen částkou: 46 910 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Zahrada Laudato si

Spolek V DOBĚ v obci Dolní Bělá plánuje oživit komunitní život založením „Zahrady Laudato si“ na nevyužívané farní zahradě v centru obce. Zahrada bude sloužit nejen místním pěstitelům, ale také jako místo setkávání pro mladé maminky nebo jako edukativní prostor pro místní školu. Plánované aktivity zahrnují výsadbu stromů a keřů, brigády, vzdělávací programy, společenské i kulturní akce typu „Peče celá Bělá“ nebo Posvícení. Projekt přispěje k udržitelnost a ekologii, zvýší kvalitu života v obci a propojí instituce, spolky a obyvatele.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: V DOBĚ, z. s.
místo: Dolní Bělá, Plzeňský kraj
období realizace: 3/2024 – 12/2024
projekt byl podpořen částkou: 80 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunitní zahrada Zlín J. Svahy ROZKVĚT

Komunitní zahrada na Jižních Svazích ve Zlíně je prostorem, kde se již čtvrtým rokem setkávají lidé různých věkových skupin, vzdělání a zájmů z nedalekého velkého sídliště. Společně se věnují ekologickému pěstování. Po projektu podpořeném v roce 2022 má aktuální projekt za cíl rozšířit možnosti setkávání a vzdělávání. Bude pořízen párty stan pro ochranu před nepříznivým počasím, nové sezení k ohništi pro zvýšení pohodlí návštěvníků a nová sekačka pro údržbu zahrady. K plánovaným akcím patří vítání jara, dětské dny, letní pikniky či workshopy o kompostování.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: KoZa Zlín, z.s.
místo: Zlín, Zlínský kraj
období realizace: 3/2024 – 12/2024
projekt byl podpořen částkou: 41 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Za()hrada na Tabuláku – pokračujeme

Obecně prospěšná společnost DW7 založila v roce 2023, s podporou grantu Už to roste, už to klíčí, komunitní zahradu. Ta je specifická svým umístěním v areálu Fakultní nemocnice Olomouc, přičemž slouží jak pacientům, zaměstnancům a návštěvníkům nemocnice, tak rodinám a jednotlivcům všech generací převážně z přilehlého sídliště. V roce 2024 bude zahrada doplněna o prvky, díky kterým bude moci naplno sloužit svému účelu. Jde o kompostovací toaletu, dále multifunkční pódium se zastřešením slunečními plachtami, dětské prvky typu houpačka a pískoviště, hmyzí hotel, krmítko a budky pro ptactvo. Z technické infrastruktury bude pořízen stojan na kola a informační cedule ke vstupu. Část aktivit bude provedena formou sousedských setkání a brigád.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: DW7, o.p.s.
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 3/2024 – 9/2024
projekt byl podpořen částkou: 53 478 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Čimická zahrada – naučné herní místo

Spolek Čimis z.s. vybuduje na komunitní Čimické zahradě inovativní herní prvky se vzdělávacími segmenty (herní věž, „ruské kuželky“, „člověče, nezlob se“) a vermikompostér – vše sloužící k environmentálnímu vzdělávání široké veřejnosti. Dále spolek zorganizuje pro širokou veřejnost vzdělávací program na témata nakládání s bioodpadem, využití vermikompostérů, přikrmování ptactva, hnízdění ptactva a čištění ptačích budek. Uspořádá také sousedské akce pro širokou veřejnost: pohádkový les, soutěž v kuželkách, soutěž v „člověče, nezlob se“, akci zaměřenou na vyčištění a opravu ptačích budek na komunitní zahradě a v sousedním Čimickém háji (cca 50 budek), přikrmování ptactva (včetně přednášky) a společný úklid od odpadků v Čimickém háji.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Čimis z.s.
místo: Praha 8, Hlavní město Praha
období realizace: 4/2024 – 11/2024
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.