Podpořené komunitní zahrady

PODPOŘENÉ KOMUNITNÍ ZAHRADY

Zahrada Čtyřlístek

Tým ZŠ Jeseník založí na dosud nevyužívaném pozemku města v blízkosti školy novou komunitní zahradu a zapojí do jejího budování i užívání veřejnost Jesenicka. Vznikne tak prostor pro pěstování, setkávání, relaxaci a vzdělávání nejen žáků a rodičů, ale také veřejnosti. Žáci i veřejnost se formou společných brigád zapojí do vysazování zeleně, budování ohniště a posezení nebo stavby vyvýšených záhonů. Vše bude využíváno především na akcích pro širokou veřejnost jako např. letní kino, společné opékání, workshopy o sázení stromů či kompostování. Bylinky a zelenina vypěstované na vyvýšených záhonech budou využívány pro přípravu občerstvení na komunitní akce.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Základní škola Jeseník, příspěvková organizace
místo: Jeseník, Olomoucký kraj
období realizace: 4/2023 – 6/2024
projekt byl podpořen částkou: 60 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Zapusťme společně kořeny, spolu porosteme silněji

Kolegové z Nadace BONA ve spolupráci s místními, lidmi s duševním onemocněním a maminkami s dětmi z Ukrajiny vytvoří komunitní zahradu a vysází ovocné stromy a keře. Tím se i dočasní obyvatelé Drahaně budou podílet na péči o místní kout země a něco zde po nich zůstane – jak hmatatelné stromy, tak i nezapomenutelné společné chvíle sounáležitosti. Sousedská komunita a vazby budou podporovány formou workshopů a besed na ekologická, praktická, umělecká i „chutná“ témata, kdy spolu členové komunity budou sázet, malovat, vyrábět z keramiky, ale i vařit a zpracovávat společně vypěstované suroviny. Cílem je oživit tento krásný kout Prahy připomínající vesnici a hlavně propojit v tuto chvíli izolované skupiny spoluobčanů.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Nadace BONA
místo: Praha 8, Hlavní město Praha
období realizace: 4/2023 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 65 500 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Léto 2023 s komunitní zahradou Dlouhá Tráva

Jana Holubová chce s pomocí dalších aktivních členů komunitní zahrady Dlouhá Tráva organizovat akce pro veřejnost, které pomohou stmelit obyvatele sídliště a vytvořit kamarádskou atmosféru. Pronajmou si mobilní WC, aby lidé na zahradě mohli trávit delší čas v kuse, ať už při organizovaných workshopech a seminářích, nebo při obyčejném zahradničení a pobytu na zahradě.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Dlouhá Tráva, z.s.
místo: Nový Jičín, Moravskoslezský kraj
období realizace: 4/2023 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 24 305 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Probouzíme společně komunitní zahradu Prokopku

Spolek Pro kořínky chce vytvořit udržitelnou zahradu pro členy komunity a zároveň vybudovat prostor pro sousedská setkávání. Na úvod první zahradní sezony pořídí nezbytné zařízení v podobě kompostovací toalety a nádrží na záchyt dešťové vody. V souvislosti s tématy udržitelnosti a kompostování bude vzdělávat komunitní zahradníky i širší veřejnost. Další aktivity plánuje cílit k tématům záchytu dešťovky nebo výroby vybavení do zahrady za využití upcyklace. Zázemí zahrady zajistí co nejvíce svépomocně a za účasti širšího okruhu příznivců. Rozvoj zahradní komunity podpoří konáním neformálních akcí typu snídaně se sousedy nebo posezení u ohně. Členové spolku věří, že zahrada rozmnoží řady sousedů s odpovědným přístupem k nejbližšímu okolí, ať už se jedná o životní prostředí nebo vědomé sousedské vztahy.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Pro kořínky, z.s.
místo: Praha 13 – Stodůlky, Hlavní město Praha
období realizace: 4/2023 – 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 88 700 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunitní zahrada Bezděkovec

Tým kolem spolku Spolu venku v Nepomuku vybuduje na zahradě u bývalé školy přístřešek, záhony a nádrže na zachytávání dešťové vody. Budova nyní plní mnoho funkcí – od zázemí lesního klubu přes volební místnost až po obecní knihovnu, a proto se zahrada kolem ní nabízí jako přirozené centrum setkávání všeho druhu. Vybudováním přístřešku vznikne prostor pro pořádání akcí, aktivity místních obyvatel i sousedská setkání. Vznik prostoru bude mít pozitivní dopad na celou komunitu a speciálně pak na děti – ty, které doprovodí své rodiče na kulturní akce či brigády, i ty, které navštěvují lesní klub Divočátka. Děti budou aktivně zapojeny do všech realizovaných aktivit, čímž bude podporován jejich vztah k lokalitě, komunitě a zároveň budou vedeny k odpovědnosti za péči o společné místo.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Spolu venku v Nepomuku, z.s.
místo: Bezděkovec, Plzeňský kraj
období realizace: 4/2023 – 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Místo setkávání pro občany Linhartic v zahradě Stolístku

Spolek Ekocentrum Linhartice, z.s. ve spolupráci s vedením obce Linhartice vybuduje prostor pro komunitní setkávání občanů. Vhodným místem je nově vystavěná pergola v ukázkové přírodní zahradě bývalé základní školy, kde nyní spolek provozuje Centrum environmentální výchovy Stolístek. V rámci projektu bude osazena zelená střecha, založena dešťová zahrádka, vysazen celoroční trvalkový záhon a budou zbudovány vyvýšené záhony pro pěstování bylin. Na realizaci jednotlivých prvků se budou podílet občané Linhartic, pro které bude uspořádáno několik tematických workshopů. Vznik nového místa pro setkávání občanů přispěje k budování místní komunity, občané (zejména rodiče s malými dětmi a senioři) se budou častěji setkávat a trávit více času v místě, kde bydlí. Celý projekt také přispěje k udržitelnosti a zlepšení životního prostředí v obci.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Ekocentrum Linhartice, z.s.
místo: Linhartice, Pardubický kraj
období realizace: 4/2023 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Kinozahrada

Kinozahrada s jedlým lesem přináší nejen příklady dobré praxe zadržování vody v městské krajině, ale pěstuje i dobré sousedské vztahy uprostřed vonících bylinek pod korunami stromů v blízkosti ústeckého Letního kina. Členové a členky komunitní zahrady se společně vzdělávají o biodiverzitě ve městě, udržitelném stavitelství nebo pořádají workshopy o barvení látek rostlinami, venkovní hry a dílny pro děti. V zahradě můžou pěstovat zeleninu a květiny, osvěžit se bylinkovými nápoji, zabořit ruce do hlíny nebo si odpočinout od každodenního shonu a společně budovat zelenější okolí.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Pavlína Loskotová
místo: Ústí nad Labem, Ústecký kraj
období realizace: 4/2023 – 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 58 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunitní zahrada Šafrán

Členové spolku Šafrán založí komunitní zahradu na principech permakultury a přírodního zahradničení, v níž najdou své místo dospělí i děti. V první řadě založí společný zeleninový záhon, záhon s bylinkami, divokými trvalkami a jedlými květy, zasadí keře s bobulovým ovocem a zakrslé ovocné stromky. Dále plánují vybudovat posezení kolem ohniště a hrací prvky pro děti. Součástí projektu jsou také nejrůznější komunitní akce a akce pro veřejnost a děti (stavba broukoviště, pouštění draků, bylinková procházka, setkání s permakulturní designérkou, jóga mezi stromy, ornitologická vycházka, podzimní slavnost, …).

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Spolek Šafrán
místo: Šlapanice, Jihomoravský kraj
období realizace: 4/2023 – 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 76 751 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Rosteme na Libuši

Spolek MY Litvínov s lidmi ze sousedství vylepší komunitní zahradu Sousedského domu Libuše a rozšíří možnosti jejího využití. Na zahradě zasadí nové stromy, vyroste zde pódium s altánem a noví zahradníci založí další záhony. Tímto projektem dojde ke zkrášlení sociálně vyloučené lokality Janov, která je nejzanedbanější částí Litvínova.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: MY Litvínov, z.s.
místo: Litvínov, Ústecký kraj
období realizace: 4/2023 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 70 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunitní zahrádka Tišnov

Skupina tišnovských komunitních zahrádkářů se po prvním roce společného fungování rozhodla povýšit komunitní zahradničení na novou úroveň. S podporou grantu vybudují ohniště s posezením a postaví kůlnu na nářadí se stolkem pro zpracování vypěstovaných plodin. Vysadí také vinnou révu podél plotu a další dřeviny v prostoru zahrady. V rámci projektu uspořádají workshopy (péče o vinnou révu, zlepšení mikroklimatu na zahradě) a další akce (veřejné lisování ovoce) a pokusí se v praxi aplikovat opatření pro záchyt vody v krajině. Všechny tyto aktivity mají společný cíl – lépe se v rámci komunity poznat a společnými silami zlepšit prostředí, ve kterém zahradničí.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Štěpán Špaček
místo: Tišnov, Jihomoravský kraj
období realizace: 5/2023 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 44 750 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunita se chce scházet v Komunitní zahradě Kotlaska

Komunitní zahrada Kotlaska v pražské Dolní Libni slouží nejen komunitním zahradníkům (60 rodin), ale i stovkám místních obyvatel jako místo pro volný čas a relax v zelené oáze rozhlehlé zahrady/sadu. Pozemek je využíván v souladu s principy ekologické udržitelnosti. Součástí komunity jsou i klienti RUBIKON Centra – lidé po výkonu trestu, kteří zde nacházejí pracovní uplatnění nebo nové sociální vazby.

Předmětem projektu je revitalizace místa pro setkávání v zahradě a stavba pergoly, aby se komunitní akce mohly konat venku za každého počasí. Dále budou zabezpečeny a zkrášleny svahy podél cesty. Převážnou většinu prací odvedou dobrovolnicky sami členové komunity. Projekt bude zakončen komunitní slavností, jejíž součástí budou i workshopy na environmentální témata, aktivity pro děti a sousedské pohoštění.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: RUBIKON Centrum, z.ú.
místo: Praha 8, Hlavní město Praha
období realizace: 7/2023 – 11/2023
projekt byl podpořen částkou: 80 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

První plzeňská komunitní zahrada

První plzeňská komunitní zahrada, založená roku 2015, sdružuje zájemce o ekologické pěstování nejrůznějších profesí i národností. V rámci projektu budou pořízeny sazenice ovocných stromů a keřů, zahradní nábytek i nový zahradní domek pro skladování nářadí, který nahradí již nevyhovující maringotku. Zvětší se také plocha pro záchyt dešťové vody. Členové komunity rovněž vlastními silami opraví altán, který slouží jako zázemí pro setkávání zahradníků i návštěv nejen při akcích pro veřejnost.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: První plzeňská komunitní zahrada, z.s.
místo: Plzeň, Plzeňský kraj
období realizace: 4/2023 – 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 60 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Litvínovská komunitní zahrádka u knihovny

Litvínovští knihovníci spolu s dobrovolníky chtějí vdechnout život nevyužívané zahradě u knihovny a vytvořit zde místo setkávání, odpočinku a užitku. Vznikne malá komunitní zahrada, kterou budou moci využívat lidé z okolí. K dispozici bude posezení a vyvýšené záhony vhodné například i pro lidi s omezenou pohyblivostí. Na zahradě budou probíhat akce pro veřejnost jako například Sousedské grilování, Férová snídaně nebo Sousedský bleší trh, ale také přednášky o zahradničení, ochraně přírody a udržitelném rozvoji. Cílem je vytvořit místo setkávání a odpočinku, budování přátelských sousedských vztahů i přiblížení se k přírodě.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Městská knihovna Litvínov
místo: Litvínov, Ústecký kraj
období realizace: 4/2023 – 11/2023
projekt byl podpořen částkou: 60 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Založení nové komunitní zahrady na ulici Malackova

Sousedé z jihomoravských Rosic chtějí na dosud neudržované pozemku vybudovat komunitní zahradu, která bude sloužit k pěstování ovoce či zeleniny i k setkávání se spoluobčany a relaxaci. Zahrada bude místem pro setkání starousedlíků s nově přistěhovanými rodinami i pro získávání znalostí ohledně udržitelného pěstování a ochrany přírody. Z grantu bude zakoupeno jednak dřevo na výrobu zahradního domku a posezení, jednak prvky pro záchyt a využívání dešťové vody.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Adam Kostrůnek
místo: Rosice, Jihomoravský kraj
období realizace: 4/2023 – 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 30 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Zahrada nás volá

Ilona Janošková s podporou komise pro životní prostředí a aktivních přátel plánuje vybudovat biodynamickou komunitní zahradu. Se souhlasem obce chtějí tito dobrovolníci využít pro svůj záměr doposud málo využívanou zahradu v těsné blízkosti Základní umělecké školy, Masarykovy základní školy a Domu s pečovatelskou službou. Zahrada bude otevřená veřejnosti a bude sloužit ke komunitnímu setkávání při různorodých akcích. Základní škola ji bude moci využívat jako venkovní učebnu, hudební škola pro letní vystoupení (bude vystavěno menší pódium) a obyvatelé DPS k odpočinku a pěstování květin, bylin a zeleniny. Součástí zahrady budou i prvky pro ekologickou výchovu – hmyzí hotel, hnízdní budky či krmítka pro ptáky.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Ilona Janošková
místo: Velká nad Veličkou, Jihomoravský kraj
období realizace: 4/2023 – 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 64 500 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.