Fond Kaufland

Pro přehled podpořených projektů klikněte na mapu nebo se podívejte níže.

PROJEKTY PODPOŘENÉ VE VÝZVĚ MILION PRO

Sousedská setkání

Skupina devíti obyvatel z Rovné se na základě výzvy společnosti Kaufland Milion pro Strakonice rozhodla oživit kulturní život ve své obci. Rádi by se vrátili k akcím pro děti i dospělé, které v minulosti v obci již probíhaly, a přidali další. Během období covidu se obec rozrostla o nové občany, kteří nemají možnost se setkávat se starousedlíky, protože po covidu se už nepovedlo přerušené konání akcí obnovit.
Akce budou pořádány jednou měsíčně i za pomoci dalších Roveňáků. Naplánovány jsou Drakiáda, Slavnost sv. Martina, Adventní setkání – výroba adventních věnců, Dětský karneval, Vítání jara – vynášení Morany, Jarní tvoření – drátování, Dárek pro maminku – macramé anděl/panenka, Vítání prázdnin, Letní háčkovací kurz a Indiánské léto – výroba lapače snů.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Strakonice a okolí
realizátor: Lenka Pichlerová
místo: Rovná, Jihočeský kraj
období realizace: 10/2022 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 68 981 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Živé Strakonice

Spolek a přidružená skupina dobrovolníků uspořádá během celého roku několik různorodých akcí ve veřejném prostoru a na zanedbaných či opuštěných místech Strakonic. Naváže tak na své již existující projekty a bude pokračovat ve svém směřování zacíleném na oživování spícího města, zejména jeho centra a blízkého okolí, aktivizaci obyvatel, oživování komunity a získávání dalších dobrovolníků a nadšenců, kteří budou v činnosti pokračovat a rozvíjet ji vlastními nápady a dalšími navazujícími akcemi.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Strakonice a okolí
realizátor: Sunshine Cabaret, z.s.
místo: Strakonice, Jihočeský kraj
období realizace: 12/2022 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 99 842 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Teta, pojďte mě prosím naučit…!

Český svaz žen Čestice chce uspořádat seriál kreativních workshopů a relaxačních sousedských setkání. Plánují 4 akce v průběhu roku zaměřené na následující témata: adventní čas, vynášení Morany a velikonoční svátky, den včel a předprázdninové sousedské setkání. Principem bude předávání znalostí a zkušeností mezi jednotlivými obyvateli napříč generacemi a zároveň možnost pro komunitu se sejít a stmelit. Cílem je i oživení některých tradic a zvyků.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Strakonice a okolí
realizátor: Český svaz žen, z.s.
místo: Čestice, Jihočeský kraj
období realizace: 10/2022 – 9/2023
projekt byl podpořen částkou: 72 200 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Veřejné ohniště s grilem

Manželé Eva a Vojtěch Barborkovi s pomocí dobrovolných hasičů v Petrovicích a dalších kamarádů chtějí modernizovat veřejné prostranství před místní hasičárnou, kde na zpevněné ploše vznikne nové otevřené ohniště společně s lavicemi, stolem a zahradním grilem. S podporou obce se zde chystají v roce 2023 zorganizovat sraz rodáků a přátel obce. V plánu je také organizace pravidelných sousedských akcí jako například dětské dny, rozsvícení vánočního stromečku, společné oslavy narozenin nebo stavění máje, kde se tradičně opékají buřty a na grilu se grilují banány (tradice grilování banánů sahá až od roku 1998).

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Strakonice a okolí
realizátor: Vojtěch Barborka
místo: Petrovice, Jihočeský kraj
období realizace: 11/2022 – 6/2023
projekt byl podpořen částkou: 65 067 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Sousede, na slovíčko!

Aktivní zaměstnanci Charity se sídlem v Sousedovicích ve spolupráci s aktivními obyvateli obce Sousedovice chtějí společně vytvořit prostor pro sousedská posezení a současně zázemí pro společné kulturní a rukodělné aktivity, které tu doposud chybí. Toto posezení podpoří dlouhodobě dobré vztahy mezi Charitou a obcí a umožní větší propojení obyvatel obce Sousedovice bez ohledu na to, zda právě bydlí v bytě, rodinném domě nebo v domově seniorů. Plánované aktivity konané právě v tomto nově vybudovaném místě pro dobré sousedy cílí na různé věkové skupiny obyvatel s myšlenkou toho, že vzájemné mezigenerační kontakty jsou přínosné pro všechny zapojené. 

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Strakonice a okolí
realizátor: Charita Strakonice 
místo: Sousedovice, Jihočeský kraj
období realizace: 12/2022–2/2023 
projekt byl podpořen částkou: 51 910 

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Sousedé sobě

Členové Klubu U Boudů z řad starousedlíků i “náplavy” už 8 let pořádají velké množství akcí pro sousedství v Kolovratech, čímž se snaží podpořit sousedské vztahy a dělat z městské části dobré místo k životu. Sousedské aktivity ve formě kulturních večerů, výstav, Kovářského dne a Dožínek jsou pořádány za podpory městské části a jejich cílem je sblížit různé věkové, sociální a nově přistěhovalé skupiny obyvatel v Kolovratech. Letos chtějí místní nad rámec stávajících akcí obnovit tradici Dožínek a zlepšit podmínky pro konání akcí. 

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Čestlice a okolí
realizátor: Klub U Boudů z.s. 
místo: Kolovraty, Středočeský kraj 
období realizace: 7/2022 – 6/2023
projekt byl podpořen částkou: 35 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Sousedé sousedům a komunitní zahrada

Vzdělávací spolek sOOva podporuje sousedské soužití a obnovu tradic v MČ Kolovraty. Každoročně pořádá Restaurant Day s blešákem, v obci obnovil tradici masopustního průvodu se zpěvy a hudbou kulturní a staročeskou formou, pořádá semináře a workshopy na téma soběstačnosti a udržitelnosti, pečuje o komunitní zahradu (Bohumila zahrada) a veřejně přístupnou bosonohou stezku, vybudovanou v předzahrádce. Tyto své aktivity chtějí členové spolku dále rozvíjet a obohatit – Restaurant Day o kulturní program, masopustní průvod o doprovod zkušených hudebníků. Dále chtějí revitalizovat bosonohou stezku, přístupovou cesty ke stezce a do zahrady, obnovit zábradlí okolo jezírka (bezpečnostní prvek v zahradě) a hrazení kompostu a vybudovat střechu nad právě dokončenou chlebovou pecí. 

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Čestlice a okolí
realizátor: SOOVA, vzdělávací spolek 
místo: Kolovraty, Středočeský kraj 
období realizace: 6/2022 – 5/2023
projekt byl podpořen částkou: 75 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Tvořím své okolí – NZDM Klub Cesta

NZDM Klub Cesta, který provozuje obecně prospěšná organizace Cesta integrace, chce zvelebit prostředí přilehlé k budově, kde klub sídlí. Prostor, který je velmi zanedbaný, chce Klub společně s jeho klienty (děti a mládež od 7-26 let), za podpory celé komunity a města Říčany zvelebit tak, aby sloužil místním dětem a dospívajícím ke smysluplnému trávení volného času, seberozvoji, sportu i odpočinku, a celé komunitě města Říčany k setkávání komunity, pořádání dobrovolnických setkávání, neformálním kulturním akcím nebo sportovním utkáním. Areálem prochází každodenně stále větší masa lidí, která je vlivem vzniku Centra pro Ukrajinu velmi posilněna. Díky plánovaným změnám bude prostor pro všechny mnohem příjemnější. Stane se místem plným možností, jak se zbavit nudy, dozvědět se informace (nejen) o přírodě, zasportovat si na hřišti nebo načerpat inspiraci a energii v nové relaxační zóně. 

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Čestlice a okolí
realizátor: Cesta integrace, o. p. s. 
místo: Říčany, Středočeský kraj 
období realizace: 6/2022 – 11/2022
projekt byl podpořen částkou: 101 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Místo setkání a radosti

Členové spolku SHM Klub Uhříněves-Kolovraty chtějí vybudovat na pozemku farní zahrady zahradní altán jako místo pro setkávání dětí, mládeže, rodin a seniorů. Altán vytvoří zázemí pro neformální setkávání obyvatel místní městské části (sousedů, kteří se ještě neznají), dále členů spolku a také farníků. Altán je plánováno využívat jak pro pravidelné aktivity (setkávání maminek, kroužky dětí, letní tábory), tak pro jednorázové akce určené pro celou širokou komunitu naší městské části (svátek sv. Martina, zahradní slavnost, burzu ošacení, sousedská setkání). Zahrada spolku už nyní slouží veřejnosti díky hřišti pro děti, ohništi a víceúčelovému povrchu pro sport a volný čas. Posezení ve formě altánu zde ale zatím chybělo, spolek musel pracně stavět provizorní stany. Vybudování altánu tak přinese další pozitivní změnu a rozšíří aktivity spolku pro obyvatele.  

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Čestlice a okolí
realizátor: SHM Klub Uhříněves-Kolovraty, z. s.
místo: Uhříněves, Středočeský kraj 
období realizace: 6/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 60 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Havlinda žije!

Petr Bublík, Michal Hořejší, Barbora Paulátová a Petra Ptáčková, obyvatelé Havlíčkovy kolonie, chtějí s pomocí svých sousedů kultivovat a oživovat veřejný prostor své čtvrti. Jejich úsilí bude předně směřovat do parku v Polní ulici, aby se znovu stal funkčním prostorem, který bude sloužit nejen sousedským potřebám, ale také sousedské dění stimulovat. Od září do května uspořádají sportovní klání, vánoční setkání, sousedskou slavnost a další akce a aktivity, jejichž smyslem bude zapojit místní obyvatele, a to nejen pasivně, ale i aktivně. Vytvoří proto web, který bude sloužit coby komunikační rozhraní a postupně také jako rezervoár místních vzpomínek a příběhů. Smyslem těchto aktivit je nejen zkvalitnění života, ale také posílení kolektivní paměti a místní identity. 

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro České Budějovice
realizátor: Barbora Paulátová 
místo: České Budějovice, Jihočeský kraj
období realizace: 9/2022–5/2023 
projekt byl podpořen částkou: 52 690 Kč 

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Komunitní prostor pro zahradničení a setkávání Pasovská

Kateřina Vokůrková chce s pomocí dalších sousedů zrealizovat trvalkové/bylinkové záhony v ulici Pasovská a vytvořit okrasný prostor pro setkávání. Vhodně zvolené květiny a keře okrášlí travnatý nevyužitý prostor, který je v současnosti pustý. Společně koordinovaná práce sousedů při vytváření a udržování záhonů přispěje ke zlepšení sousedských vztahů. Skupina také plánuje různá sousedská setkání a pikniky. 

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro České Budějovice
realizátor: Kateřina Vokůrková 
místo: České Budějovice, Jihočeský kraj
období realizace: 9/2022–6/2023 
projekt byl podpořen částkou: 20 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Kousek Ze/mě 2022

Diecézní charita České Budějovice společně s dobrovolníky a aktivními cizinci žijícími ve městě České Budějovice, resp. na jihu Čech připraví a uskuteční multikulturní akci Kousek Ze/mě 2022. Akce má za cíl propojovat všechny členy místní komunity (tzn. všechny obyvatele města České Budějovice) a podpořit jak setkávání cizinců s cizinci, tak se starousedlíky. Dalším cílem je aktivizovat skupinku cizinců navázanou na Poradnu pro cizince a migranty tak, aby měla podmínky pro realizaci svých nápadů. Na programu bude divadelní a pěvecké vystoupení, umělecký workshop, gastronomické ukázky, vernisáž výstavy fotoobrazů a připraven bude také zábavný a zároveň edukativní program spojený s cizineckou problematikou pro rodiny s dětmi. 

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro České Budějovice
realizátor: Diecézní charita České Budějovice 
místo: České Budějovice, Jihočeský kraj
období realizace: 6/2022–5/2023
projekt byl podpořen částkou: 40 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Sousedské slavnosti na sídlišti v Českých Budějovicích

Kulturní nezisková organizace Výměník1 pořádá sousedské slavnosti, které budou součástí městského festivalu KUL.TURISTA. Ten probíhá v rámci kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury. V září proběhnou čtyři dny sousedských slavností v městské části Čtyři dvory, sídlišti Máj, sídlišti Šumava a parku Stromovka nabitých různorodým programem, zahrnujícím kulturní, kreativní, volnočasové a komunitní akce, které připraví společně s místními aktéry. Sousedé vyjdou do ulic, budou sdílet společné zážitky a aktivity a zapojí se do dialogu o možnostech zlepšení života v jejich čtvrti. 

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro České Budějovice
realizátor: Výměník1, z.s. 
místo: České Budějovice, Jihočeský kraj
období realizace: 5/2022–10/2022
projekt byl podpořen částkou: 100 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Revitalizace parku u školy Valašská Bystřice

Děvčata z Valašské Bystřice založila “Zkrášlovací spolek” s cílem starat se o různá neutěšená zákoutí veřejných prostranství. Dalším prostorem, který si daly za cíl zvelebit, je zanedbaný park před základní školou. Chtějí vytvořit atraktivní veřejný prostor, kde se spoluobčané rádi projdou, posedí a stráví čas. V parku chystají s podporou dalších spoluobčanů vybudovat hřiště a odpočinkovou zónu, a to jak pro obyvatele obce a návštěvníky, tak pro školní děti v rámci zpestření výuky. Krom rozmanitého vyžití pro všechny generace, chtějí také v rámci revitalizace poskytnout životní prostor hmyzu a drobným živočichům v hmyzích domečcích, krmítkách i budkách. 

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov a okolí
realizátor: Ilona Valová
místo: Valašská Bystřice, Zlínský kraj
období realizace: 4/2022 – 2/2023
projekt byl podpořen částkou: 100 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Podpora společenských akcí ve Stříteži

Skupina nadšenců ze Stříteže se před několika lety rozhodla změnit skomírající společenský život v obci. Tyto spřátelené rodiny spoluorganizují několik společenských akcí ročně, které jsou většinou pod širým nebem a navštěvuje je 80 až 250 Střítežanů. Mezi pořádané akce patří Velikonoční vyjížďka, Stavění máje, Kácení máje, Jánský oheň, Hubertova jízda a v období pandemie i Svátek matek na kolečkách a Mikuláš na koních. Pro tyto akce skupina pořídí velký a malý stan a sady na posezení, což pomůže ke zvýšení komfortu návštěvníků akcí, a pořádání akcí i za nepříznivého počasí. Vybavení bude navíc sloužit i dalším spolkům v obci. 

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov a okolí
realizátor: Igor Dobeš
místo: Střítež nad Bečvou, Zlínský kraj
období realizace: 3/2022 – 4/2022
projekt byl podpořen částkou: 76 269  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

PROJEKTY PODPOŘENÉ VE VÝZVĚ "UŽ TO ROSTE, UŽ TO KLÍČÍ

Vnitroblok Mečislavova

Spolek Probuďme Nusle se zaměřuje na rozvoj pražské čtvrti Nusle. Vnitroblok Mečislavova je klíčový projekt, který stál u zrodu spolku. Zel dlouho prázdnotou, byl zarostlý plevelem a nevzhledný. Ve spolku se tedy rozhodli s tím něco udělat a vytvořili z něj prostor, kde se mohou lidé potkávat, hrát si, pěstovat bylinky, zeleninu i sousedské vztahy. Nyní chtějí zahradu ještě více zútulnit prostřednictvím revitalizace, obnovy současných prvků a dostavěním dalších. 

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Probuďme Nusle, z. s.
místo: Praha 4 – Nusle, Hlavní město Praha
období realizace: 5/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 55 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Zahrada u čtyř borovic

Tři rodiny žijící v panelovém domě chtějí s pomocí dalších aktivních sousedů vybudovat komunitní zahradu na travnatém pozemku se vzrostlými stromy. Na pozemku mezi panelovými domy plánují s podporou města vybudovat multifunkční komunitní prostor, který bude sloužit k setkávání sousedů různých generací, odpočinku a pobytu na čerstvém vzduchu. Díky vytvoření zahrady se sousedé a jejich děti budou mít možnost více potkávat a trávit společně svůj volný čas. Zahradu budou moci využívat i lidé ze širšího okolí či lidé, kteří navštíví přilehlou úřední budovu. 

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Jana Lacinová
místo: Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina 
období realizace: 4/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 54 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Chata – kůlna ZO Krokova

Komunitní zahrada ZO Krokova byla založena obyvateli okolních ulic již po 2. světové válce a pyšně tak navazuje na její tradici pěstitelství a dobrých sousedských vztahů. Komunita chce na zahradě vybudovat přístřešek, který zde nyní chybí.  Přístřešek bude sloužit k bezpečnému uskladnění soukromého i sdíleného nářadí a k pravidelnému setkávání komunity nejen na schůzích, zejména za nepřízně počasí. V klubovně chtějí také pořádat přednášky, komentované prohlídky i výstavy dostupné veřejnosti na různá témata týkající se života ve městě, jako je kompostování, výroba domácí kosmetiky, recyklace, kurzy drhání, pletení aj. 

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Praha 2 
místo: Praha 2, Hlavní město Praha 
období realizace: 4/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 67 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunitní zahrada Zlín Jižní Svahy žije

Spolek KoZa Zlín si mimo společného zahradničení přeje budovat dobré sousedské vztahy, propojovat lidi mezi sebou a společně tvořit. Tvořit prostor, který bude příjemný jak lidem, tak rostlinám, s ohledem na životní prostředí a udržitelný rozvoj. KoZa chce být otevřená dětem, prarodičům, rodičům, chce vytvořit tvořivý prostor uprostřed sídliště, kde bude spousta lidí smysluplně trávit svůj volný čas. V zahradě chtějí nabízet workshopy, hudební posezení, akce pro děti, společně zahradničit a ukazovat nejen dětem svět přírody ve své plné kráse uprostřed sídliště s 30 tisíci obyvateli.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: KoZa Zlín, z.s. 
místo: Zlín, Zlínský kraj
období realizace: 4/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 46 500  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Kino zahrada

Neformální uskupení aktivních lidí zakládá v centru Ústí nad Labem Kino zahradu. Inspirativní místo pod korunami stromů k setkávání, pěstování a sdílení. Jejich představa péče o komunitní zahradu vychází z permakulturního konceptu jedlého lesa. Pěstují především méně známé ovocné keře, trvalky, bylinky a ty dále zpracovávají při společných setkáních a workshopech. Podporují samozásobitelství a výměnu zkušeností s pěstováním a zpracováním rostlin k jídlu, výrobě domácí kosmetiky nebo oblečení. 

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Pavlína Loskotová
místo: Ústí nad Labem, Ústecký kraj
období realizace: 3/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 50 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Voda pro komunitní zahradničení na Kotlasce

Komunitní zahrada Kotlaska slouží 60 rodinám k pěstování a dalším stovkám obyvatel Dolní Libně k rekreaci v zeleni. Zvýšení záchytu dešťové vody a její rozvedení ke vzdálenějším a sušším částem zahrady je jednou z potřeb, které chtějí komunitní zahradníci řešit. S pomocí místní komunity se na zahradě rozšíří záchyt dešťové vody a zajistí její rozvod i k méně přístupným částem komunitních záhonků. Díky participaci komunity na řešení problému, který lidé sami identifikovali a jsou motivovaní ho změnit a se posílí také spolupráci a vztahy v komunitě.  

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: RUBIKON Centrum, z.ú. 
místo: Praha 8, Hlavní město Praha
období realizace: 5/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 23 900  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunitně mezigenerační zahrada

Komunitní skupina při KreBul, o.p.s. ve spolupráci se sousedy usiluje o revitalizaci mezigenerační zahrady, která se nachází prakticky v centru města Prachatice. Společnými silami vytvoří bylinkové záhonky a prostor pro ovocné keře, které osadí. Dále společně vytvoří nový nábytek pro zahradu, a to jak posezení se stoly, tak zvýšené truhlíky, aby k nim mohli jak lidé na vozíčku, tak senioři. V zahradě najde své místo také kuželník a vytvoření nových zákoutí a míst pro setkávání, akce a aktivity. V každém kroku se na přípravě i realizaci bude podílet komunita a sousedé, kteří již nyní prostor navštěvují a nacházejí zde své místo k odpočinku i seberealizaci. 

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: KreBul, o.p.s. 
místo: Prachatice, Jihočeský kraj 
období realizace: 4/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 69 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Komunitní zahrada v KC Konopná

Komunitní centrum Konopná na základě dlouhodobého zájmu členů komunity na své zahradě výrazně rozšíří možnosti komunitního pěstování. Již v minulých letech založili komunitně sdílený skleník, řadu okrasných záhonků, skalku, několik záhonků bylinek, vysadili plodící keře a ovocné stromy. Nyní možnosti rozšíří vybudováním vyvýšených záhonků pro další zájemce především z okolního sídliště. Kromě vlastního pěstování budou probíhat společné brigády, pravidelné táboráky, pohybové aktivity pro rodiny s dětmi a další příležitosti k sousedskému setkávání a budování vzájemných vztahů. 

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Jednota bratrská Liberec – Ruprechtice 
místo: Liberec, Liberecký kraj 
období realizace: 5/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 95 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Ekocentrum Zvonice

Ekocentrum na pozemku bývalého augustiniánského kláštera v Roudnici nad Labem slouží už dnes na programy, hry, školní i mimoškolní výuku, na kterou přicházejí rodiny s dětmi z okruhu farnosti i veřejnosti, také matky a děti z charitního azylového domu či školy a školky. V prostoru probíhají také kulturní akce. Zahradu, která slouží krom pěstování a chovu ovcí a včel také ke hrám, relaxaci, setkávání a vzdělávacím programům pro děti i dospělé teď doplní zahradním nábytkem – přibydou stoly, lavičky i hamaky. 

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Jan Horák
místo: Roudnice nad Labem, Ústecký kraj 
období realizace: 4/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 40 400  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

VODA

Skupina obyvatel ze spolku Dlouhá tráva společně už několik let buduje na sídlišti v Novém Jičíně komunitní zahradu. Zahrada je rozběhlá a slouží mnoha obyvatelům, kteří se také o ni společně starají, pěstují si zde zeleninu a pořádají různá setkání a akce. Teď uživatele zahrady trápí jen nedostatek vody, a proto chtějí rozšířit kapacity zachytávané srážkové vody nákupem a instalováním kontejnerů na vodu. Díky tomu bude zahradničení lépe přístupné především seniorům, pro které bylo donášení vody na zavlažování velmi obtížné.  

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Dlouhá tráva, z.s. 
místo: Nový Jičín, Moravskoslezský kraj 
období realizace: 5/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 22 500  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Komunitní zahrada dvanácti smyslů – Etapa III

Spolek SRDCEVČELE buduje třetím rokem na nevyužívaném pozemku v Horních Počernicích komunitní zahradu a centrum ekologické výchovy. Pozemek realizace projektu se nachází v kulturním centru Horních Počernic, v těsné blízkosti ZŠ Praha 9, Stoliňská a asi 150 metrů od Zámku Chvaly. V rámci už třetí etapy budování komunitní zahrady budou vytvořeny přírodní herní prvky zahrady pro děti a zasázeny medonosné a nektarodárné květiny. Po potřeby uskladnění nářadí pro udržování komunitních záhonů a truhlíků bude postaven malý dřevěný zahradní domek. Komunitní zahrada dvanácti smyslů se snaží být dobrým příkladem obecně prospěšného projektu propojující člověka se zdravou přírodou, ve které mimo jiné mohou zdravě žít i včely. 

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: spolek SRDCEVČELE
místo: Praha 20 – Horní Počernice, Hlavní město Praha
období realizace: 5/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 25 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Komunitní zahrada Na Střeláku

SOUHRA – spolek za sousedský Hradec spolu s Komisí místní samosprávy Pražské Předměstí – sever chce vybudovat komunitní zahradu za spolupráce drobných místních podniků, organizací a sousedů. Zapojí se místní umělci, aktivní občané, senioři z Klubu seniorů a další. Zahrada vyroste na soukromém, ale pro veřejnost přístupném parku na okraji centra Hradce Králové, která je již dlouhá desetiletí bez užitku. Komunitní zahrada má sloužit nejen lidem, kteří se budou na zahradničení přímo podílet, ale obecně má být místem pro setkávání ve veřejném prostoru. Zahrada bude sloužit také kulturním a vzdělávacím akcím, které mají nejen vytvořit nové mezilidské vazby, ale oživit konkrétní městský prostor a ukázat, že někdy stačí pouze chtít a zanedbaný veřejný prostor se může proměnit za nepříliš vysokou částku. 

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Hynek Kaplan
místo: Hradec Králové, Královehradecký kraj 
období realizace: 4/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 68 500  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Komunitní zahrada Na Polské – začínáme

Spolek 333 údolí z.s. získal koncem roku 2021 do výpůjčky zanedbaný magistrátní pozemek za účelem vybudování komunitní zahrady. Zahrada poskytne komunitní prostor, který v Čimicích zatím chybí. Dobrovolníci již vytvořili posezení a ohniště. Nyní spolek pracuje na vybudování části se záhony na společné pěstování i se záhony pro lidi se zájmem o “vlastní” kousek půdy. Prostor začíná sloužit i k výuce a hře dětí z Lesního klubu Tři údolí, z místní ZŠ i okolí. Do budoucna zde vznikne venkovní učebna se zázemím. Děti se budou moci podílet na všem, co se na zahradě bude dít. V plánu jsou kromě společných brigád i jiné kulturní akce – divadlo, přednášky nebo jarmarky. 

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: 333 údolí z.s. 
místo: Praha 8, Hlavní město Praha 
období realizace: 3/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 77 922  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google