Fond Kaufland

Pro přehled podpořených projektů klikněte na mapu nebo se podívejte níže.

PROJEKTY PODPOŘENÉ VE VÝZVĚ MILION PRO

Vítáme jaro v Symfonii

Projekt „Vítáme jaro v Symfonii“ má za cíl stmelit komunitu, která spontánně vzniká kolem DDM Symfonie Poděbrady, a poskytnout prostory v areálu i v budově DDM pro její další aktivity. Ke stmelení by mělo dojít na sobotní akci, kde budou probíhat aktivity, které by měly sžívání podpořit – společná úprava venkovního areálu DDM, jarní jarmark, workshopy a společné občerstvení. Akce je plánována společně s ErgaVia, z.s., oslovenými zástupci z řad rodičů dětí, které navštěvují kroužky DDM, zástupci teens, kteří plní program DofE, a zástupci široké veřejnosti, zejména lidmi, kteří žijí na stále se rozrůstajícím sídlišti kolem budovy DDM.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Poděbrady a okolí
realizátor: Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56
místo: Poděbrady, Středočeský kraj 
období realizace: 3/2023 – 3/2023 
projekt byl podpořen částkou: 40 300 Kč 

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Ratenice společně aneb Okrášlení veřejných prostranství v obci – 1. fáze

Členové i podporovatelé Dobročinného osvětového spolku Ratenická včela dlouhodobě usilují o vlastně banální věc: „mít hezkou obec“, na kterou mohou být její obyvatelé hrdí a do které se budou její návštěvníci rádi vracet. Vedení obce však nemá síly ani mnoho finančních prostředků na detailnější zvelebování veřejných prostranství. Ratenická včela proto usiluje o maximální zapojení obyvatel: „Chceme obyvatele Ratenic podnítit v přemýšlení, jak okolí svého domu i veřejná prostranství okrášlit, aniž by je o to někdo žádal. Touha po hezkém prostředí by se měla naučit překračovat zdi vlastního domu nebo pozemku“.
V tomto projektu bude několik veřejných prostranství osazeno cibulovinami, dojde k dosazení několika chybějících stromů a k nim bude vytvořeno místo k posezení a setkávání.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Poděbrady a okolí
realizátor: Dobročinný osvětový spolek Ratenická včela
místo: Ratenice, Středočeský kraj 
období realizace: 7/2023 – 2/2024 
projekt byl podpořen částkou: 44 750 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Stavba zastřešené pergoly s grilem na sportovišti v obci Kouty

Helena Rybářová s pomocí dalších aktivních lidí postaví s finanční podporou obce a poskytnutého grantu zastřešenou pergolu s grilem na místním sportovišti. Díky tomu bude možné začít tento prostor využívat nejen na sportovní aktivity, ale také pro běžné setkávání místních lidí všech generací a pořádání sousedských/komunitních akcí. V obci, v níž chybí park či jiná klidová zóna, tak vznikne multifunkční prostranství sloužící k relaxaci místních obyvatel i lidí ze širšího okolí.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Poděbrady a okolí
realizátor: obec Kouty
místo: Kouty, Středočeský kraj 
období realizace: 4/2023 – 10/2023 
projekt byl podpořen částkou: 80 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Sousedské slavnosti na Žižkově 2023

Občanská iniciativa Oživený Žižkov, Církev bratrská – Bétel a Rodinné centrum Poděbrady uspořádají v roce 2023 dvě Sousedské slavnosti a jedno Adventní sousedské setkání pro obyvatele poděbradské čtvrti Žižkov. Cílem je rozšiřovat místní komunitu a budovat dobré sousedské vztahy mezi starousedlíky a „náplavou“. Organizátoři věří, že tam, kde se lidé osobně znají, se snáze domluví a umí společně řešit problémy, které přirozeně vznikají při soužití většího množství rozličných lidí. Slavnosti budou příležitostí k neformálnímu seznámení dospělých i dětí a poskytnou prostor pro řešení aktuálních potřeb městské čtvrti formou řízené debaty. Pro děti i dospělé bude připraven aktivní program zaměřený na spolupráci a seznamování, hudební doprovod zajistí místní hudebníci. Na adventním setkání se budou společně zpívat koledy. Drobné vybavení zakoupené z grantu bude využíváno na podobných akcích i v dalších letech.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Poděbrady a okolí
realizátor: Rodina a dítě z.s.
místo: Poděbrady, Středočeský kraj 
období realizace: 3/2023 – 12/2023 
projekt byl podpořen částkou: 75 000 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Ostrov malého Dobše

Spolek Dobšané, z.s., společně s ČRS MO Žehuň, z.s., Zoufalými turisty, Přáteli Cidlinky a dalšími občany Dobšic zrevitalizuje a zpřístupní malý ostrůvek na slepém rameni řeky Cidliny. Na ostrůvku bude umístěna lavička s rybím motivem – solitér. Ostrůvek bude hojně navštěvován nejenom místními občany, ale také návštěvníky z celé ČR, kteří absolvují prohlídku Muzea Keltů, slavícího v roce 2023 15. narozeniny, a Naučnou keltskou stezku malého Dobše, vedoucí vedle ostrůvku. Projekt zatraktivní naučnou stezku, vzniknou nová rybářská místa pro rybářské závody a s podporou okolních obcí se zde budou konat pravidelná sousedská setkání v letním i zimním období.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Poděbrady a okolí
realizátor: DOBŠANÉ, z.s.
místo: Dobšice, Středočeský kraj 
období realizace: 3/2023 – 6/2023 
projekt byl podpořen částkou: 64 400 Kč 

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Nové příležitosti pro Střítež

Střítež je živá dědina, ale všechno, co je živé, se musí udržovat, aby to živé zůstalo. Na nevyužitém místě na dolním konci obce plánuje skupina místních obyvatel postavit společnými silami komunitní pergolu, která bude sloužit k setkávání a stane se cílem odpoledních procházek. Dále bude vybudován „živý stolní fotbálek“ – konstrukce s mantinely, ve které plastové fotbalisty na tyčích nahradí živí hráči. Tato atrakce bude přenosná a snadno postavitelná na různých akcích konaných nejen ve Stříteži. Posledním dílem bude pořízení dvou repasovaných mobilních toalet, které budou sloužit na všech akcích pořádaných pod širým nebem.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov pod Radhoštěm a okolí
realizátor: Igor Dobeš
místo: Střítež nad Bečvou, Zlínský kraj
projekt byl podpořen částkou: 91 950 Kč
Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Krajina pro lidi a přírodu – Hradisko III

Lidé ze Severomoravského regionálního sdružení ČSOP chtějí s pomocí členů dalších místních neziskových organizací, Skautského institutu, studentů, seniorů a dobrovolnické veřejnosti z Rožnova p. R. pečovat o část krajiny v okolí významného kopce Hradisko. Dosud byla rámci pravidelných dobrovolnických brigád obnovena historická alej starých a krajových odrůd ovocných dřevin (cca 80 stromů), vysazeno 160 ks původních keřů a vytvořeno 340 metrů květnatých pásů. Pro podporu biodiverzity byly také vybudovány kamenice pro plazy a vytvořena tůň. Cílem tohoto projektu je zajištění následné péče o vysazenou zeleň a doplnění lavičky a dalších prvků (ptačích budek, hmyzích domečků, čmelákovníků) na podporu biodiverzity a vzdělávání.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov pod Radhoštěm a okolí
realizátor: Severomoravské regionální sdružení ČSOP
místo: Rožnov pod Radhoštěm (Hradisko), Zlínský kraj
období realizace: 1/2023 – 1/2024
projekt byl podpořen částkou: 56 480 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Zachování tradičních sousedských setkání na dědině

Členové dobrovolných hasičů z Kněhyň a další aktivní obyvatelé obce Prostřední Bečva uspořádají sérii sousedských setkání. Z těch již tradičních půjde o vítání jara s vynášením Mařeny, sousedské smažení vaječnice, stavění máje, den dětí, Uspávání broučků a mikulášskou nadílku. Novinkou bude vlastnoruční výroba zimního kluziště, aby se obyvatelé údolí mohli setkávat i v zimním období, a masopustní průvod, kterému bude předcházet výroba masek a pečení frgálů.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov pod Radhoštěm a okolí
realizátor: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kněhyně
místo: Prostřední Bečva (místní část Kněhyně), Zlínský kraj
období realizace: 2/2023 – 1/2024
projekt byl podpořen částkou: 62 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Rozšíření mobiliáře a obnova zeleně

Sbor dobrovolných hasičů Tylovice za pomocí místních obyvatel plánuje revitalizovat a zvelebit hřiště „na Dolině“ jakožto jediný prostor v místní části Tylovice vhodný k pořádání kulturně společenských akcí (Tylovická pouť, stavění a kácení máje, podzimní setkání u guláše a piva). Z projektu budou zakoupeny lavice, stoly a stany, aby se návštěvníci mohli pohodlně posadit a užít si zábavu i za nepříznivého počasí. Vybavení bude zapůjčováno i na akce pořádané městem, školami či na soukromé oslavy. V rámci projektu budou také na břehu potoka vysázeny nové stromy a dojde k modernizaci sociálního zařízení.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov pod Radhoštěm a okolí
realizátor: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Tylovice
místo: Rožnov pod Radhoštěm – Tylovice, Zlínský kraj
období realizace: 4/2023 – 9/2023
projekt byl podpořen částkou: 57 498 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunitní zahrada v Rožnově pod Radhoštěm – stín a zeleň

Komunitní zahrada v Rožnově pod Radhoštěm je celodenně otevřený prostor využívaný především lidmi z místního panelového sídliště, kteří se zde setkávají, pracují, mohou si natrhat květiny, bobulovité ovoce či bylinky. V rámci projektu budou ve středové části zahrady zasazeny dva zapěstované stromy, které poskytnou stín tolik potřebný zejména v horkých letních dnech. Bude také zbudována knihobudka, která v příjemném prostředí zahrady nabídne dětem i dospělým odpočinkovou aktivitu.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov pod Radhoštěm a okolí
realizátor: Vzdělávací institut Kormidlo z.s.
místo: Rožnov pod Radhoštěm, Zlínský kraj
období realizace: 3/2023 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 82 175 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Rozvíjíme Olodvorek

Olodvorek ve vnitrobloku historického domu na olomouckém Dolním náměstí je místem, kde se téměř denně konají koncerty, výstavy, přednášky, benefice či divadelní představení. Vystupují tu začínající hudebníci, kteří se sami mohou hlásit do vypsaných výzev, i profesionální umělci. Vstupné na akce je dobrovolné a Olodvorek tak funguje jako živý komunitní prostor, kde se potkávají lidé ze sousedství, studenti či rodiny s dětmi. Z nadačního příspěvku bude pořízena aparatura a technické vybavení, které bude k dispozici vystupujícím umělcům.
Projekt byl schválen na základě využití tzv. „divoké karty“, která umožňuje hodnotitelům představit z jejich pohledu výjimečný projekt, jenž si zaslouží podporu, přestože nesplnil zcela všechny podmínky programu.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Řeka Morava pro Olomouc z.s.
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 12/2022 – 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Sousedská slavnost

Výbor Matice svatokopecké ve spolupráci s dobrovolníky uspořádá v roce 100. výročí založení spolku sousedské setkání v poutním areálu svatokopecké baziliky Navštívení Panny Marie. Plánován je celodenní program určený obyvatelům místní městské části a všem příznivcům poutního místa. Cílem je vytvořit tradici sousedských setkání a mezigenerační propojení (senioři, rodiče s dětmi, mládež).
Projekt byl schválen na základě využití tzv. „divoké karty“, která umožňuje hodnotitelům představit z jejich pohledu výjimečný projekt, jenž si zaslouží podporu, přestože nesplnil zcela všechny podmínky programu.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Matice svatokopecká, spolek
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 01/2023 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 35 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Zahrada Na Trati žije!

Komunitní zahrada ve správě ZŠ Svatoplukova je využívána komunitou olomoucké městské části Řepčín, rodinami žáků, místními skauty, farní obcí a seniory. Šebestián Absolon zastupující ZŠ Svatoplukova, za pomoci dalších aktivních občanů městské části, zajistí pro zahradu přístřešek v podobě velkého celoročního tee-pee. Tento nový prvek bude zázemím pro větší skupinu lidí a přinese možnost nových komunitních aktivit za jakéhokoli počasí. Škola uspořádá sousedské setkání „Zahrada žije“, ideálně propojené s dětským dnem, kde veřejnosti představí nový indiánský přístřešek i své další komunitní záměry související s tímto místem.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 03/2023 – 06/2023
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Zvuková paměť olomouckých čtvrtí ušima dětí

Andrea Hanáčková se svým rozhlasově-divadelním dětským kroužkem Sluchátko natočí ve třech olomouckých čtvrtích vyprávění pamětníků o místě, kde žijí. Vznikne autentický zvukový materiál, který bude profesionálně zpracován a připraven pro vysílání. Projekt bude vyzkoušen na olomouckém Dolním náměstí a následně se děti zúčastní tří sousedských slavností, na nichž budou nabízet zvukovou procházku připravenou vždy na míru danému místu. Zájemci si prostřednictvím sluchátek s technologií „silent disco“ budou moci poslechnout příběhy, legendy a zvukový ambient.
Projekt posílí místní komunitu, vědomí paměti města, kontinuitu s dřívějšími obyvateli (Němci, Židy) a napříč generacemi vytvoří spojnice mezi minulostí a přítomností.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Andrea Hanáčková
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 01/2023 – 11/2023
projekt byl podpořen částkou: 81 100 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Spolu v pohodě

RC Heřmánek je rodinné, dobrovolnické a komunitní centrum v olomoucké čtvrti Holice, které podporuje a propojuje rodiny a jejich členy všech generací. Od března 2022 se snaží zapojit do komunitního života také příchozí ukrajinské rodiny.
V rámci projektu bude společně naplánována a realizována úprava prostor centra tak, aby se v něm všichni cítili dobře a rádi se do něj vraceli. Zároveň bude připraven program zaměřený na společné tvoření a sdílení, včetně například společného vaření. Cílem je větší sblížení českých a ukrajinských rodin i lepší zapojení nových místních rodin do pravidelných činností centra.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: RC Heřmánek, z.s.
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 12/2022 – 08/2023
projekt byl podpořen částkou: 76 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

PROJEKTY PODPOŘENÉ VE VÝZVĚ "UŽ TO ROSTE, UŽ TO KLÍČÍ"

Vnitroblok Mečislavova

V roce 2022 spolek Probuďme Nusle pracoval na dalším rozvoji komunitní zahrady Mečislavova. Byla instalována nádrž na dešťovou vodu s napojením na okapy okolních domů, prostor zahrady byl rozšířen o další část s novým zahradním domkem. Do chodu zahrady se kromě 30 rodin, které na zahradě pěstují, zapojili také další sousedé i místní firmy. Jedna z nich na zahradě v rámci firemního teambuildingu uspořádala brigádu, na které přes 20 zaměstnanců pomohlo s podzimní údržbou. Proběhlo také několik večerů s promítáním letního kina, akce Nuselské dvorky a dvakrát také populární bleší trh „Nuselské blešky“ s více než dvěma desítkami prodejců a několika stovkami nakupujících.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Probuďme Nusle, z. s.
místo: Praha 4 – Nusle, Hlavní město Praha
období realizace: 5/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 55 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Zahrada u čtyř borovic

Tři rodiny žijící v panelovém domě chtějí s pomocí dalších aktivních sousedů vybudovat komunitní zahradu na travnatém pozemku se vzrostlými stromy. Na pozemku mezi panelovými domy plánují s podporou města vybudovat multifunkční komunitní prostor, který bude sloužit k setkávání sousedů různých generací, odpočinku a pobytu na čerstvém vzduchu. Díky vytvoření zahrady se sousedé a jejich děti budou mít možnost více potkávat a trávit společně svůj volný čas. Zahradu budou moci využívat i lidé ze širšího okolí či lidé, kteří navštíví přilehlou úřední budovu. 

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Jana Lacinová
místo: Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina 
období realizace: 4/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 54 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Chata – kůlna ZO Krokova

Komunitní zahrada ZO Krokova v Praze nedaleko Vyšehradu byla založena obyvateli okolních ulic již po 2. světové válce. Cílem tohoto projektu bylo postavit novou boudu, která by sloužila jednak jako klubovna pro pravidelné setkávání komunity a pořádání sousedských akcí, jednak jako kůlna k uskladnění sdíleného nářadí. Komunita si chatu sama vyprojektovala a svépomocí postavila a nyní ji využívá k plánovaným účelům.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Praha 2 
místo: Praha 2, Hlavní město Praha 
období realizace: 4/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 67 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunitní zahrada Zlín Jižní Svahy žije

Spolek KoZa Zlín si mimo společného zahradničení přeje budovat dobré sousedské vztahy, propojovat lidi mezi sebou a společně tvořit. Tvořit prostor, který bude příjemný jak lidem, tak rostlinám, s ohledem na životní prostředí a udržitelný rozvoj. KoZa chce být otevřená dětem, prarodičům, rodičům, chce vytvořit tvořivý prostor uprostřed sídliště, kde bude spousta lidí smysluplně trávit svůj volný čas. V zahradě chtějí nabízet workshopy, hudební posezení, akce pro děti, společně zahradničit a ukazovat nejen dětem svět přírody ve své plné kráse uprostřed sídliště s 30 tisíci obyvateli.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: KoZa Zlín, z.s. 
místo: Zlín, Zlínský kraj
období realizace: 4/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 46 500  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Kino zahrada

Neformální uskupení aktivních lidí zakládá v centru Ústí nad Labem Kino zahradu. Inspirativní místo pod korunami stromů k setkávání, pěstování a sdílení. Jejich představa péče o komunitní zahradu vychází z permakulturního konceptu jedlého lesa. Pěstují především méně známé ovocné keře, trvalky, bylinky a ty dále zpracovávají při společných setkáních a workshopech. Podporují samozásobitelství a výměnu zkušeností s pěstováním a zpracováním rostlin k jídlu, výrobě domácí kosmetiky nebo oblečení. 

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Pavlína Loskotová
místo: Ústí nad Labem, Ústecký kraj
období realizace: 3/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 50 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Voda pro komunitní zahradničení na Kotlasce

Komunitní zahrada Kotlaska slouží 60 rodinám k pěstování a dalším stovkám obyvatel Dolní Libně k rekreaci v zeleni. Zvýšení záchytu dešťové vody a její rozvedení ke vzdálenějším a sušším částem zahrady je jednou z potřeb, které chtějí komunitní zahradníci řešit. S pomocí místní komunity se na zahradě rozšíří záchyt dešťové vody a zajistí její rozvod i k méně přístupným částem komunitních záhonků. Díky participaci komunity na řešení problému, který lidé sami identifikovali a jsou motivovaní ho změnit a se posílí také spolupráci a vztahy v komunitě.  

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: RUBIKON Centrum, z.ú. 
místo: Praha 8, Hlavní město Praha
období realizace: 5/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 23 900  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunitně mezigenerační zahrada

Komunitní skupina při KreBul, o.p.s. ve spolupráci se sousedy usiluje o revitalizaci mezigenerační zahrady, která se nachází prakticky v centru města Prachatice. Společnými silami vytvoří bylinkové záhonky a prostor pro ovocné keře, které osadí. Dále společně vytvoří nový nábytek pro zahradu, a to jak posezení se stoly, tak zvýšené truhlíky, aby k nim mohli jak lidé na vozíčku, tak senioři. V zahradě najde své místo také kuželník a vytvoření nových zákoutí a míst pro setkávání, akce a aktivity. V každém kroku se na přípravě i realizaci bude podílet komunita a sousedé, kteří již nyní prostor navštěvují a nacházejí zde své místo k odpočinku i seberealizaci. 

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: KreBul, o.p.s. 
místo: Prachatice, Jihočeský kraj 
období realizace: 4/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 69 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Komunitní zahrada v KC Konopná

Komunita z okolí KC Konopná vyrobila 20 vyvýšených truhlíků a 6 zavěšených záhonků, které byly rozmístěny v areálu komunitní zahrady. Zavěšené záhony byly osazeny jahodami, které volně sklízely především děti. O truhlíky se podělilo 11 zájemců – většinou rodin z okolí. Dále komunita na zahradě vysadila 18 keřů s jedlými plody (rybíz, aronie, brusnice, maliník, …), 10 stromků a okrasných keřů i další okrasné rostliny. Proběhlo celkem 6 brigád, do kterých se zapojilo přes 50 osob, včetně dětí a mládeže z okolí a klientů NZDM Zapes sídlící v areálu. Společná práce byla vždy odměněna setkáním u dobrého jídla, nechyběla ani zábava a hry.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Jednota bratrská Liberec – Ruprechtice 
místo: Liberec, Liberecký kraj 
období realizace: 5/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 95 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Ekocentrum Zvonice

Ekocentrum na pozemku bývalého augustiniánského kláštera v Roudnici nad Labem slouží už dnes na programy, hry, školní i mimoškolní výuku, na kterou přicházejí rodiny s dětmi z okruhu farnosti i veřejnosti, také matky a děti z charitního azylového domu či školy a školky. V prostoru probíhají také kulturní akce. Zahradu, která slouží krom pěstování a chovu ovcí a včel také ke hrám, relaxaci, setkávání a vzdělávacím programům pro děti i dospělé teď doplní zahradním nábytkem – přibydou stoly, lavičky i hamaky. 

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Jan Horák
místo: Roudnice nad Labem, Ústecký kraj 
období realizace: 4/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 40 400  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

VODA

Skupina obyvatel ze spolku Dlouhá tráva společně už několik let buduje na sídlišti v Novém Jičíně komunitní zahradu. Zahrada je rozběhlá a slouží mnoha obyvatelům, kteří se také o ni společně starají, pěstují si zde zeleninu a pořádají různá setkání a akce. Teď uživatele zahrady trápí jen nedostatek vody, a proto chtějí rozšířit kapacity zachytávané srážkové vody nákupem a instalováním kontejnerů na vodu. Díky tomu bude zahradničení lépe přístupné především seniorům, pro které bylo donášení vody na zavlažování velmi obtížné.  

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Dlouhá tráva, z.s. 
místo: Nový Jičín, Moravskoslezský kraj 
období realizace: 5/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 22 500  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Komunitní zahrada dvanácti smyslů – Etapa III

Spolek SRDCEVČELE buduje třetím rokem na nevyužívaném pozemku v Horních Počernicích komunitní zahradu a centrum ekologické výchovy. Pozemek realizace projektu se nachází v kulturním centru Horních Počernic, v těsné blízkosti ZŠ Praha 9, Stoliňská a asi 150 metrů od Zámku Chvaly. V rámci už třetí etapy budování komunitní zahrady budou vytvořeny přírodní herní prvky zahrady pro děti a zasázeny medonosné a nektarodárné květiny. Po potřeby uskladnění nářadí pro udržování komunitních záhonů a truhlíků bude postaven malý dřevěný zahradní domek. Komunitní zahrada dvanácti smyslů se snaží být dobrým příkladem obecně prospěšného projektu propojující člověka se zdravou přírodou, ve které mimo jiné mohou zdravě žít i včely. 

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: spolek SRDCEVČELE
místo: Praha 20 – Horní Počernice, Hlavní město Praha
období realizace: 5/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 25 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Komunitní zahrada Na Střeláku

SOUHRA – spolek za sousedský Hradec spolu s Komisí místní samosprávy Pražské Předměstí – sever chce vybudovat komunitní zahradu za spolupráce drobných místních podniků, organizací a sousedů. Zapojí se místní umělci, aktivní občané, senioři z Klubu seniorů a další. Zahrada vyroste na soukromém, ale pro veřejnost přístupném parku na okraji centra Hradce Králové, která je již dlouhá desetiletí bez užitku. Komunitní zahrada má sloužit nejen lidem, kteří se budou na zahradničení přímo podílet, ale obecně má být místem pro setkávání ve veřejném prostoru. Zahrada bude sloužit také kulturním a vzdělávacím akcím, které mají nejen vytvořit nové mezilidské vazby, ale oživit konkrétní městský prostor a ukázat, že někdy stačí pouze chtít a zanedbaný veřejný prostor se může proměnit za nepříliš vysokou částku. 

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Hynek Kaplan
místo: Hradec Králové, Královehradecký kraj 
období realizace: 4/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 68 500  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Komunitní zahrada Na Polské – začínáme

Komunitní zahrada Na Polské v pražských Čimicích vznikla v roce 2021 na dříve neudržovaných pozemcích hl. m. Prahy. V rámci tohoto projektu proběhlo několik pracovních brigád za účasti desítek lidí: došlo k sanaci pozemku, vysazení ovocných keřů a stromů, instalaci darovaného kompostéru a vyvýšených záhonů či k vybudování pergoly, která zachytává dešťovou vodu. Bylo také uspořádáno několik akcí pro děti, včetně divadelního představení a příměstského indiánského tábora.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: 333 údolí z.s. 
místo: Praha 8, Hlavní město Praha 
období realizace: 3/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 77 922  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.