Podpořené projekty

Níže na této stránce najdete všechny projekty, které jsme podpořili ve spolupráci se společností Kaufland v programech Milion pro… a Už to roste, už to klíčí.

Pro zobrazení projektů v mapě nebo podrobnější vyhledávání projektů KLIKNĚTE na mapu.

PROJEKTY PODPOŘENÉ V PROGRAMU "MILION PRO ..."

Martin Slovák

Kuchař Martin Slovák se skupinou dobrovolníků již několik let připravuje a rozváží štědrovečerní večeře pro seniory z Rožnova pod Radhoštěm. V roce 2024 chce rozšířit tuto službu i pro sociálně slabší a maminky samoživitelky, které si plnohodnotnou štědrovečerní večeři také nemohou dovolit. Zároveň příjemcům napeče vánoční cukroví.
Příspěvek na realizace akce Štědrovečerní večeře v Rožnově byl poskytnut z nevyčerpaného zůstatku určeného na podporu komunitních projektů v Rožnově pod Radhoštěm a okolí.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov pod Radhoštěm a okolí
místo: Rožnov pod Radhoštěm, Zlínský kraj 
období realizace: 2024
projekt byl podpořen částkou: 35 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Autis Centrum, o.p.s.

Posláním českobudějovického Autis Centra, o.p.s., je pomáhat s péčí rodinám dětí s autismem a současně podporovat děti a dospělé s autismem tak, aby byli co nejvíce samostatní a necítili se v životě osamělí. Organizace získala příspěvek z nevyčerpaného zůstatku určeného na podporu komunitních projektů v Českých Budějovicích a okolí. Příspěvek je určen na pokrytí nákladů spojených s provozem.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro České Budějovice a okolí
místo: České Budějovice, Jihočeský kraj 
období realizace: 2023
projekt byl podpořen částkou: 36 881 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Junák – český skaut, středisko Walden České Budějovice, z. s.

Středisko Walden je jedno ze dvou českobudějovických skautských středisek. Funguje jako zázemí pro několik skautských oddílů – dva dívčí, jeden smíšený a čtyři chlapecké skautské oddíly, jeden roverský kmen a jeden klub oldskautů. Každoročně registruje přes tři stovky členů.
Organizace získala příspěvek z nevyčerpaného zůstatku určeného na podporu komunitních projektů v Českých Budějovicích a okolí. Příspěvek je určen na pokrytí nákladů spojených s provozem.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro České Budějovice a okolí
místo: České Budějovice, Jihočeský kraj
období realizace: 2023
projekt byl podpořen částkou: 36 881 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., se sídlem v jihočeských Prachaticích pečuje o pacienty v terminální fázi jejich onemocnění. Poskytuje paliativní lékařskou péči těm, u nichž vítězná medicína vyčerpala všechny své možnosti. Kromě lůžkového hospice zajišťuje také služby domácího hospice v Českých Budějovicích, Prachaticích, Strakonicích a Českém Krumlově. V neposlední řadě poskytuje poradenství a provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek.
Organizace získala příspěvek z nevyčerpaného zůstatku určeného na podporu komunitních projektů v Českých Budějovicích a okolí. Příspěvek je určen na pokrytí nákladů spojených s provozem.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro České Budějovice a okolí
místo: Prachatice, Jihočeský kraj 
období realizace: 2023
projekt byl podpořen částkou: 36 881 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Klidová zóna mezi stromy – pro dospělé i nejmenší na sídlišti Láz

Venkovní komunitní prostor na sídlišti Láz v Rožnově pod Radhoštěm slouží jako místo k setkávání mladých rodin, seniorů i mladých lidí. Spolek SPIRALIS VITAE ve spolupráci s místními občany postaví kolem tohoto prostoru oplocení se dvěma brankami, čímž zajistí větší bezpečí pro děti, které si zde hrají, i pro domácí mazlíčky. Zároveň zde uspořádá dvě akce pro veřejnost – slavnostní otevření a rozloučení s létem.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov pod Radhoštěm a okolí
realizátor: SPIRALIS VITAE, z. s.
místo: Rožnov pod Radhoštěm, Zlínský kraj
období realizace: 2/2024 – 9/2024
projekt byl podpořen částkou: 100 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Rekonstrukce a společenské využití altánu v klášterní zahradě

Spolek Matice Zašovská dlouhodobě usiluje o oživení a zvelebení areálu bývalého trinitářského kláštera, který je v majetku obce Zašová. Pořádá zde přednášky, výstavy, dny otevřených dveří či benefiční koncerty a snaží se upozornit na potenciál tohoto místa pro zdejší obvyvatele.
Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce 120 let starého dřevěného altánu v klášterní zahradě, který doposud chátral a sloužil hlavně jako sklad zahradního nářadí, a jeho dovybavení vhodným nábytkem. Kromě pracovních brigád spolek u altánku uspořádá několik společenských setkání. Cílem je, aby altán po rekonstrukci nebyl pouze mrtvým prvkem zahradní architektury, ale živým a příjemným místem pro náhodná i organizovaná sousedská setkání a neformální společenské akce.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov pod Radhoštěm a okolí
realizátor: Matice zašovská zapsaný spolek
místo: Zašová, Zlínský kraj
období realizace: 4/2024 – 10/2024
projekt byl podpořen částkou: 28 000 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Na půl cesty

Spolek Tři kavky pečuje již několik let o lokalitu Boří, která se nachází na půl cesty mezi Rožnovem pod Radhoštěm a Zubřím. Jde o místo s krásným výhledem do údolí Bečvy a na zdejší dominantu – kopec Hradisko. Zároveň se tu vyskytují zvláště chráněné a ohrožené druhy.
V rámci tohoto projektu zde spolek ve spolupráci s místními dobrovolníky vybuduje odpočinkové místo s lavičkou, broukovištěm, kamennou zídkou pro plazy a nově vysazenými stromy. Uspořádá také víkendový happening s exkurzí.
Kromě vytvoření biotopů vhodných pro plazy a hmyz projekt zvýší krajinářskou hodnotu daného místa, přispěje k upevnění místních lidí k tomuto místu a v neposlední řadě přivede ke spolupráci obyvatele dvou sousedních měst, čímž napomůže ke zlepšení jejich vzájemných vztahů a odstranění dlouhodobých předsudků.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov pod Radhoštěm a okolí
realizátor: Tři Kavky z. s.
místo: Zubří, Zlínský kraj
období realizace: 2/2024 – 12/2024
projekt byl podpořen částkou: 55 000 Kč 

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Babičky a dědečci s dětmi pro vesnici

Bohuslava Konupková a další členové Klubu důchodců Zašová se ve spolupráci s místními dětmi a profesionální výtvarnicí zaměří na výrobu nových masek na masopust, kterému se ve zdejším kraji říká končiny. Zároveň opraví stávající masky a usmaží masopustní koblížky. Druhou částí projektu je výroba nových a oprava stávajících ptačích krmítek a budek, opět ve spolupráci s dětmi. Paní Konupková s přáteli věří, že projekt přispěje nejen k lepší mezigenerační spolupráci a pochopení, ale také k uchování tradic, které se předávají z generace na generaci.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov pod Radhoštěm a okolí
realizátor: Bohuslava Konupková
místo: Zašová, Zlínský kraj
období realizace: 1/2024 – 11/2024
projekt byl podpořen částkou: 67 500 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Šicí dílna

Spolek Přepínáme ve spolupráci s místním centrem 3G otevře v Bořeticích šicí dílnu, ve které se budou zájemci a zájemkyně učit od zkušenějších švadlen, jak šít, opravovat a upravovat oblečení. Cílem je jednak nabídnout místním lidem – bez ohledu na jejich věk či další odlišnosti – novou možnost, jak aktivně trávit čas, společně se setkávat a předávat si zkušenosti. Projekt má ale také osvětovou rovinu – organizátoři chtějí upozornit na významné negativní dopady textilního průmyslu na životní prostředí. Přitom upravováním oděvů, místo abychom drobně poškozený či jinak nevyhovující kus vyhodili, můžeme svým dílem přispět k větší udržitelnosti.

Na začátek projektu je naplánována přednáška o rychlé módě a promítání filmu o textilním průmyslu. V průběhu roku pak proběhnou dva kurzy šití. Kromě toho bude po zbytek roku dílna pravidelně otevřená k vlastním nebo společným projektům formou workshopů. Záměrem je vytvořit prostor pro inspiraci, sdílení materiálního zázemí, zkušeností a nápadů.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Hustopeče a okolí
realizátor: Přepínáme, z.s.
místo: Bořetice, Jihomoravský kraj
období realizace: 1/2024 – 12/2024
projekt byl podpořen částkou: 33 000 Kč 

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Oprava a zkulturnění skautského dvora v Uherčicích

Dobrovolnickou skupinu „La Bosňa Papas“ tvoří aktivní tatínkové z Uherčic, kteří se ve spolupráci se svými dětmi věnují zvelebování různých míst v obci. Snaží se, aby si děti našly cestu od počítačů a získaly kladný vztah k tomuto typu práce. Nyní zaměřili pozornost na prostor dvora, který se nachází u místní skautské klubovny a který je kromě pravidelných skautských schůzek rovněž místem různých dalších setkání, tvořivých dílniček, táborákových odpolední či charitativních bazárků. Dlouhodobě je ale ve velmi zchátralém stavu. Po vyčištění prostoru a odvozu suti tak tatínky a děti čeká srovnání a vydláždění pochozí plochy, výroba většího zastřešeného posezení či osvětlení celého dvora. Projekt bude realizován v součinnosti se skauty, farností i obcí.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Hustopeče a okolí
realizátor: Ondřej Kušnier
místo: Uherčice, Jihomoravský kraj
období realizace: 1/2024 – 9/2024
projekt byl podpořen částkou: 79 750 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Pečení v Komunitním centru

Folklórní spolek KANAVA, z.s., pořídí do kuchyně nového komunitního centra v Židlochovicích dvě pečicí trouby s příslušenstvím. Ty budou využívány při bezplatných workshopech pro veřejnost, které KANAVA uspořádá a které budou věnovány společnému pečení obřadního či tradičního pečiva (Masopust, Velikonoce, Vánoce). Trouby ale najdou využití také na akcích pořádaných dalšími židlochovickými spolky (Výhonek, z.s.), samotným komunitním centrem nebo jednotlivci. KANAVA věří, že společná příprava pečiva nebo i jiných pokrmů je příjemnou aktivitou, která spojí lidi různých věkových kategorií i společenských skupin. Cílem je lidi stmelovat a inspirovat.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Hustopeče a okolí
realizátor: KANAVA, z.s.
místo: Židlochovice, Jihomoravský kraj
období realizace: 1/2024 – 12/2024
projekt byl podpořen částkou: 44 580 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Výsadba aleje k památníku obce Křepice

Parta přátel s pomocí dalších aktivních lidí vysadí alej podél modře značené turistické trasy, která prochází obcí Křepice a vede na návrší Čertoraj (Novosady). Na něm se nachází neobvyklá rozhledna, která byla vybudována jako součást památníku Bratislavsko-brněnské operace. Z rozhledny, zpřístupněné v dubnu 2023, je krásný výhled do okolí. S podporou obce budou vysázeny ovocné dřeviny a ořešáky, které místním obyvatelům, ale i turistům poskytnou stín v parném létě a zajistí osvěžení v podobě mirabelek, mandlí a vlašských ořechů během výšlapu k památníku.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Hustopeče a okolí
realizátor: Marie Švaňhalová
místo: Křepice, Jihomoravský kraj
období realizace: 3/2024 – 12/2024
projekt byl podpořen částkou: 94 800 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Cesta bratří Mrštíků

Dva spolky z Boleradic – Letorost a Divadelní spolek bratří Mrštíků – společně vytvoří novou pěší trasu s názvem „Cesta bratří Mrštíků“. Povede od divadla v Boleradicích přes Helenčino údolí k rodnému domku bratří Mrštíků v Divákách. Obyvatelům i návštěvníkům obou obcí umožní nová trasa procházku mimo dopravní komunikaci – lesem, kolem rybníků a potoka Haraska k cílovým kulturním stavbám. Helenčino údolí s památníkem Viléma Mrštíka se stane místem pro setkávání rodin a občanů, sousedské akce i každoroční zahajování Krajské divadelní přehlídky Mrštíkovo divadelní jaro. Hlavní akcí projektu bude v sobotu 20. 4. 2024 setkání občanů Boleradic a Divák v Helenčině údolí, slavnostní otevření cesty a společná výsadba 30 stromů vrby košíkářské podél potoka Haraska.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Hustopeče a okolí
realizátor: Letorost – lidé, kteří sázejí stromy z.s.
místo: Boleradice, Jihomoravský kraj
období realizace: 1/2024 – 4/2024
projekt byl podpořen částkou: 15 870 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Ptačí pozorovatelna

Obec Morkůvky vybuduje za pomoci místních občanů ptačí pozorovatelnu. Ta se bude nacházet u zdejšího rybníka, který byl v roce 2022 po 200 letech obnoven a záhy se stal domovem mnoha rostlin a živočichů – včetně chráněných a vzácných druhů ptáků. Místní i přespolní k rybníku rádi chodí na procházky nebo pozorovat přírodu. Na krajinářské úpravy okolo rybníka si obec nechala zpracovat odbornou studii, podle které nyní postupuje – na jižní straně rybníka již s pomocí občanů vysadila přes 500 dřevin a na severní straně se chystá vystavět zmíněnou pozorovatelnu, vyrobenou z přírodních materiálů blízkých okolní přírodě (akátové dřevo, lískové či vrbové proutí, rákos). Po dokončení pozorovatelny je v plánu společný piknik s odbornou přednáškou o „obyvatelích“ místního rybníka a výtvarná či fotografická soutěž pro děti zaměřená na to, co z nové pozorovatelny viděly.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Hustopeče a okolí
realizátor: obec Morkůvky
místo: Morkůvky, Jihomoravský kraj
období realizace: 4/2024 – 12/2024
projekt byl podpořen částkou: 80 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Rozkvetlá Olomouc

Projekt Rozkvetlá Olomouc je zaměřen na navázání a posílení spolupráce organizací, které působí v olomoucké místní části Holice. Koordinátorem je zdejší rodinné centrum Heřmánek, spolupracujícími organizacemi jsou mateřská a základní škola, Klub seniorů, pobočka Městské knihovny a Spolek pro holický les. Cílem je podpora místní komunity a prohloubení vzájemných vztahů, a to prostřednictvím výtvarných a tvořivých aktivit inspirovaných Holickým lesem. Tvoření bude probíhat společně v rámci jednotlivých setkání a bude završeno výstavou vytvořených děl. Do projektu se zapojí i externí odborníci (přírodovědná vycházka). Projekt má být impulsem pro další společné aktivity všech organizací a tedy potažmo i pro rozvoj komunitního života místní části.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: RC Heřmánek, z.s.
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 3/2024 – 10/2024
projekt byl podpořen částkou: 85 000 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunitní zahrada ZahradniČtení

Pobočka Knihovny města Olomouce v Jungmannově ulici sídlí v budově bývalých jeslí a disponuje zahradou, která však dosud nebyla využívána. Sami občané okolní sídlištní zástavby se začali ptát na možnosti využití, proběhlo společné komunitní plánování a padlo rozhodnutí na vznik komunitní zahrady. V rámci projektu dojde k revitalizaci zahrady – bude srovnán terén, vysazeny keře, do zahrady budou umístěny lavičky, vyvýšené záhony či dřevěná houpací lavička. Zároveň se už tak pestrý program knihovny rozšíří o další aktivity pořádané v zahradě – například besedy pro mateřské a základní školy věnované environmentální tematice, workshopy na různá témata pro dospělé nebo výtvarné dílny pro všechny generace. Zahrada se pro místní lidi stane místem pohodového trávení volného času, komunitního pěstování a setkávání i celoživotního vzdělávání. Projekt samotný je důkazem, že knihovny již neslouží jen jako půjčovny knih, ale fungují i jako prostor pro setkávání, vzdělávání a kvalitního trávení volného času.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 3/2024 – 10/2024
projekt byl podpořen částkou: 100 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Černovírské šapitó

Kejklířský spolek Cascabel se od roku 2013 věnuje novocirkusovým technikám. Zároveň pořádá v olomoucké městské části Černovír komunitní akce typu Masopustního či Lampionového průvodu, Stromkobraní, Pálení čarodějnic nebo Vánoční besídky. Z grantu spolek pořídí plachtový přístřešek à la šapitó, který bude umístěný mezi dva lodní kontejnery. Vznikne tak kvalitnější zázemí pro setkávání, workshopy a komunitní akce pro rodiče, prarodiče, místní černovírskou komunitu i širokou veřejnost.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Kejklířský spolek Cascabel
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 1/2024 – 11/2024
projekt byl podpořen částkou: 58 000 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Karafiáty?

Členové komise olomoucké místní části Tabulový vrch zaměřili svou pozornost na okolí pobočky městské knihovny v Karafiátové ulici. Ta se nachází na sídlišti s téměř 10 tisíci obyvateli, pro které je příznačná vysoká anonymita a absence míst k setkávání. Realizátoři projektu ve spolupráci se širokou veřejností i stakeholdery (knihovna, seniorský klub, ZŠ Stupkova, magistrát) plánují připravit koncepční proměnu lokality. Cílem je zvýšení estetické úrovně a vytvoření příjemného místa k trávení volného času.
Projekt bude spočívat v sérii participativních aktivit, jako je veřejné projednání spojené se sousedskou slavností, dále ve zpracování vize proměny místa realizované žáky nedaleké základní školy (návrhy budou poté vystaveny na sousedské slavnosti) a v přípravě studie revitalizace okolí knihovny. Tyto aktivity budou doplněny veřejným projednáním výsledné studie za účasti odborníků z magistrátu. Výsledkem projektu nemá být pouze jasná vize v podobě studie, ale také posílení vztahů mezi místními aktéry, tj. obyvateli, komisí místní části, pobočkou knihovny a základní školou.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Lukáš Krbeček
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 2/2024 – 11/2024
projekt byl podpořen částkou: 30 000 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Hravá zdravá komunita – deskovky pro všechny generace

Olomoucká městská část Nové Sady má sice přes 13 tisíc obyvatel, lidé se tu však mezi sebou příliš neznají, chybí zde místa i akce, kde by se mohli potkávat. To se rozhodla změnit skupina přátel pod hlavičkou spolku Perle. V prostorách Klubu volnočasových aktivit založí klub deskových her, kde se – zejména od podzimu do jara – budou moci obyvatelé Nových Sadů scházet a společně procvičovat dovednosti, jako je paměť, postřeh, logické a strategické myšlení. Díky společnému hraní se lépe poznají a třeba se i zapojí do realizaci dalších akcí, které ve čtvrti chybí a rádi by je tu měli. Klub bude otevřen všem věkovým kategoriím, vstup bude volný.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: PERLE, z.s.
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 12/2023 – 11/2024
projekt byl podpořen částkou: 45 000 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Sousedské setkávání

Ve Vísce u Jevíčka se po útlumu v covidových letech snaží oživit sousedské setkávání. Kromě tradičního pálení čarodějnic, pouťové zábavy či dětského dne vloni nově uspořádali úspěšné Silvestrovské opékání, po mnoha letech obnovili masopustní průvod a kácení máje, chystají lampionový průvod se strašidly. Dosavadní lavičky využívané na těchto akcích však již přes veškerou péči dosluhují a také párty stan je nutné zapůjčovat ze sousedních obcí. Grant proto poslouží k zakoupení potřebného vybavení, které bude využíváno na akce pořádané obcí nebo sborem dobrovolných hasičů i na soukromé oslavy.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Moravskou Třebovou a okolí
realizátor: obec Víska u Jevíčka
místo: Víska u Jevíčka, Pardubický kraj
období realizace: 11/2023 – 1/2024
projekt byl podpořen částkou: 40 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Altán a zpevněná plocha na návsi v Udánkách

Udánky, obec vesnického rázu s cca 350 obyvateli, je od roku 1960 městskou částí Moravské Třebové. Aktivní skupina občanů se zde již několik let snaží oživit komunitní soužití. Kromě hospody je tu ale jediný prostor, který umožňuje pořádání společenských akcí – parčík na návsi. Jde o zatravněný trojúhelník s několika stromy a dětským hřištěm, ale bez jakéhokoli zázemí pro pořádání akcí. Proto se zmíněná skupina občanů rozhodla vybudovat zde zpevněnou plochu a altán, které budou sloužit nejen pro pořádání sousedských akcí, ale také pro každodenní setkávání a příjemné posezení. Na realizaci projektu se budou dobrovolnicky podílet místní občané.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Moravskou Třebovou a okolí
realizátor: Karel Krejčíř
místo: Moravská Třebová, místní část Udánky, Pardubický kraj
období realizace: 2/2024 – 10/2024
projekt byl podpořen částkou: 100 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Zázemí pro komunitní činnost obce a místních spolků v Bělé u Jevíčka

V Bělé u Jevíčka to žije – v kulturním domě vystavěném v roce 2019 se koná široké spektrum kulturních a společenských akcí, místní spolky zde pořádají plesy a soutěže, konají se tu i rodinné oslavy a svatby. Také v místní části Smolná pořádá spolek dobrovolných hasičů oblíbené a hojně navštěvované akce, zejména tzv. Posezení pod lipami, na které se každoročně sjíždějí stovky návštěvníků a do jehož organizace se zapojuje většina zdejších občanů. Chybí však dostatečné vybavení. Z grantu proto obec zakoupí dřevěné lavičky a stoly, aby bylo návštěvníky kam usadit. Budou využívány od jara do podzimu na akcích pořádaných obcí i spolky.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Moravskou Třebovou a okolí
realizátor: obec Bělá u Jevíčka
místo: Bělá u Jevíčka, Pardubický kraj
období realizace: 1/2024 – 4/2024
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Parčík u obecního úřadu

V obci Malíkov není v současnosti žádný park ani dětské hřiště. Proto se vedení obce rozhodlo revitalizovat nevyužité prostranství u obecního úřadu. Za pomoci místních lidí vznikne multifunkční parčík pro obyvatele všech věkových kategorií. Jehličnatý strom, který zde vysadí, bude v době adventu sloužit jako vánoční strom. Projekt přispěje ke zkrášlení středu obce i k prohloubení sousedských vztahů.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Moravskou Třebovou a okolí
realizátor: obec Malíkov
místo: Malíkov, Pardubický kraj
období realizace: 11/2023 – 8/2024
projekt byl podpořen částkou: 65 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Prostor pro komunitní setkávání a úpravy zeleně v areálu TJ

Tělovýchovná jednota Slovan Moravská Třebová vybuduje ve svém sportovním areálu prostor k volnočasovým aktivitám různých skupin obyvatel města. Zastřešená pergola s udírnou a ohništěm bude k dispozici nejen členům tělovýchovné jednoty, ale každému, kdo projeví zájem. Místo bude sloužit k setkávání přátel, oddílů a klubů, k pořádání rodinných či firemních oslav nebo akcí pro děti a mládež. Nápad vzešel od občanů Moravské Třebové na akci „Veřejné fórum“ pořádané městským úřadem. Samotná proměna místa bude realizována svépomocí pod dohledem architekta a zahradního architekta.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Moravskou Třebovou a okolí
realizátor: TJ Slovan Moravská Třebová, z.s.
místo: Moravská Třebová, Pardubický kraj
období realizace: 5/2023 – 9/2024
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Revitalizace komunitního dvorku

Lenka Pichlerová s přáteli uspořádala v uplynulém roce celou řadu sousedských setkání v obci Rovná (drakiáda, slavnost sv. Martina, pletení adventních věnců aj.). Akce se setkaly se zájmem občanů a organizátoři založili spolek Modrý hořec, který získal od obce do užívání spolkovou místnost. Nyní by rádi revitalizovali dvorek, který s touto místností sousedí. Plánují přetvořit tento nevyužívaný a zanedbaný prostor na místo pro neformální setkávání místních občanů i organizované akce – příměstský tábor, kroužky a workshopy pro děti i dospělé, snídaňový piknik, obecní zabíjačku s harmonikářem, venkovní šachový turnaj či vánoční zpívání.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Strakonice a okolí
realizátor: Modrý hořec, z. s.
místo: Rovná, Jihočeský kraj
období realizace: 11/2023 – 8/2024
projekt byl podpořen částkou: 91 633 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

(S)močidlo

Městys Čestice ve spolupráci s obyvateli z místní části Nahořany vybuduje zázemí u rybníka U Močidel. Součástí bude dřevěný objekt s krytou verandou, saunou a šatnou, která bude zároveň sloužit k uskladnění věcí, dále oblázková pláž, dřevěné molo na ležení, menší posezení a kovové schůdky do vody. Prostor bude sloužit k sousedskému setkávání, relaxaci a volnočasovým aktivitám občanů obce a okolí.
Projekt vychází z dotazníkového šetření mezi místními, po němž následovala společná procházka a setkání u kulatého stolu. Cílem je podpořit společenský život a posílit sociální vazby obyvatel nejen obce Nahořany, ale i dalších místních částí městyse Čestice, kteří se zde budou potkávat.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Strakonice a okolí
realizátor: městys Čestice
místo: Čestice, Jihočeský kraj
období realizace: 1/2024 – 9/2024
projekt byl podpořen částkou: 99 790 Kč 

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Aktivity Bábinek z Radomyšle

Bábinky z Radomyšle jsou skupina 70 žen ve věku 65-85 let. Již 10 let se pravidelně scházejí, organizují pro sebe výlety, přednášky či vědomostní kvízy, pomáhají v mateřské školce nebo například vyrábějí dárky. V rámci tohoto projektu chtějí sdílet své aktivity a zážitky i s dalšími lidmi z okolí, zejména s dětmi, případně i jejich rodiči. Plánují celou řadu akcí – společenská setkání a oslavy, přednášky, besedy, rukodělné dílny, soutěže, výlety, výstavy či společné pečení perníčků. Jedním z cílů je také mezigenerační předávání zkušeností a dovedností.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Strakonice a okolí
realizátor: Jaroslava Hradská
místo: Radomyšl, Jihočeský kraj
období realizace: 10/2023 – 9/2024
projekt byl podpořen částkou: 35 661 Kč (včetně poukázek)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Kulturní Klínovice

Projekt Kulturní Klínovice je iniciativou skupiny přátel, kteří se dlouhodobě snaží zpestřovat kulturní a společenský život v obci, kde žijí. Mají k dispozici prostor bývalé hospody, který opravili a postupně mu vrací komunitní náplň a význam. Doposud se věnovali především dětem a mládeži (výtvarné dílny, taneční workshopy, …), nyní by rádi zapojili všechny generace a ukázali místním, že i v malé obci lze uspořádat zajímavé akce s kulturním přesahem (společný koncert, divadlo, pečení kváskového chleba). Chtějí tak přispět k posílení komunity, povzbudit kreativitu místních lidí a prohloubit vztahy mezi nimi i k samotnému místu. Současně navazují na minulost, kdy bylo běžné, že spolu lidé hráli amatérské divadlo a v hospodách se tančilo za doprovodu živé hudby.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Strakonice a okolí
realizátor: KULTURNÍK z. s.
místo: Chrášťovice, místní část Klínovice, Jihočeský kraj
období realizace: 11/2023 – 6/2024
projekt byl podpořen částkou: 60 970 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Poznejme svůj domov

Spolek BEZ Katovice připraví pro místní občany a ve spolupráci s nimi celkem 6 akcí, při nichž se potkají lidé různých věkových skupin i zájmů. Nejenže spolu příjemně stráví čas, ale sami se zapojí do činností a dozvědí se zajímavosti o svém okolí. V rámci „Putování za grafitem ke Kněží hoře“ si pod dohledem odborníka z horažďovického muzea vyzkoušejí práci s geologickým kladívkem a poté se u historického Žižkova mostu setkají s obyvateli sousedního Poříčí. Na společné botanické procházce vyslechnou odborný výklad o místních bylinkách a jejich využití a budou si moci vyrobit léčivou tinkturu. V plánu je také rýžování zlata na Otavě, výroba šperků a vánočních ozdob z perliček (v Otavě se dříve chovaly perlorodky), drakiáda a benefiční florbalová akce.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Strakonice a okolí
realizátor: BEZ Katovice, z.s.
místo: Katovice, Jihočeský kraj
období realizace: 10/2023 – 9/2024
projekt byl podpořen částkou: 40 100 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Dámský klub – „Co naše babičky umí a můžou nás naučit“

Neformální skupina Dámský klub se začala scházet v roce 2019 – nejprve u společného sledování starých filmů, později u autorských čtení a také u šicích strojů. Nyní by se skupina ráda zaměřila na mladou generaci a naučila mladé zájemkyně šít, opravovat oděvy, recyklovat starý textil a háčkovat, to vše u společných večerních setkání. Starší obyvatelé mají zároveň možnost donést na setkání klubu své poškozené oblečení, které členky klubu zdarma opraví. Projekt by měl přispět k většímu propojení generací, které se od sebe mohou naučit spoustu užitečných věcí a navzájem se lépe pochopit.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Strakonice a okolí
realizátor: Milena Škabroudová
místo: Čepřovice, Jihočeský kraj
období realizace: 10/2023 – 9/2024
projekt byl podpořen částkou: 29 846 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunitní řemeslné dílny v prostoru zahrady LK Pramínek

Ekocentrum Říčany provozuje na pozemku mezi obcemi Říčany a Světice Lesní klub Pramínek. V rámci projektu vybudují vlastními silami s pomocí místní komunity jednoduché zastřešené zázemí. Uspořádají také sérii řemeslných dílen věnovaných výrobě a zpracování vlny, moštování jablek, výrobě biouhlu a kosení trávy.
Projekt je cílen nejen na děti z lesního klubu a jejich rodiče, ale také na žáky a pedagogy ZŠ a MŠ Světice a obecně na všechny okolní obyvatele včetně seniorů a seniorek. Přispěje k posílení komunity a mezigeneračnímu propojení.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Čestlice a okolí
realizátor: ZO ČSOP Ekocentrum Říčany
místo: Říčany, Středočeský kraj
období realizace: 6/2023 – 6/2024
projekt byl podpořen částkou: 64 800 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Zveme tě k našemu stolu, přisedni, …

Spolek Salesiánského hnutí mládeže Klub Uhříněves-Kolovraty z. s. dovybaví zázemí na farní zahradě v Uhříněvsi. Zahrada slouží k setkávání obyvatel městské části, konají se zde komunitní akce (např. zahradní slavnosti, oslavy svátku sv. Martina), výtvarné workshopy i další pravidelné aktivity (dětské sportovní a umělecké kroužky, letní tábory apod.). Na podzim zahrada poskytuje hodně ovoce, především jablek.
Z grantu spolek pořídí mimo jiné drtič a lis na ovoce, zahradní stoly a lavice nebo světla do dřevěného altánu, který byl vybudován z prostředků poskytnutých v 1. ročníku grantové výzvy „Milion pro Čestlice a okolí“.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Čestlice a okolí
realizátor: SHM Klub Uhříněves-Kolovraty, z. s.
místo: Praha 22 – Uhříněves, Hlavní město Praha
období realizace: 6/2023 – 5/2023
projekt byl podpořen částkou: 92 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Zlepšení podmínek pro konání sousedských akcí

Spolek Naše Pitkovice pořádá od roku 2017 akce, které stmelují sousedy z Pitkovic a zvelebují blízké okolí. Příkladem je každoroční rozsvícení vánočního stromku, dětský den, letní kino, minigolfový turnaj, akce Ukliďme Pitkovice, společné sázení stromů či natírání laviček. Cílem je, aby Pitkovice, které jsou městskou čtvrtí na jihovýchodním okraji Prahy, byly místem nejen k bydlení, ale také k žití. Z poskytnutého grantu spolek zakoupí technické vybavení pro zkvalitnění organizovaných akcí nebo znovupoužitelné plastové kelímky, díky čemuž se sníží množství odpadu na akcích.  

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Čestlice a okolí
realizátor: Naše Pitkovice, z. s.
místo: Praha 22 – Pitkovice, Hlavní město Praha
období realizace: 6/2023 – 5/2024
projekt byl podpořen částkou: 83 882 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Nupacké venkovní posezení s ohništěm

Travnatý obecní pozemek v Nupakách je přirozeným centrem místního dění – konají se zde pravidelné venkovní akce typu Dětský den, Drakiáda či Setkání u vánočního stromu, v roce 2022 tu vznikla také komunitní zahrádka. Obec Nupaky ve spolupráci s místními občany vybudovala v tomto prostoru venkovní posezení – stůl s lavicemi a několika sedáky, ohniště a přístřešek na dřevo opatřený z jedné strany lavičkou. Vznikl tak ucelený prostor k potkávání občanů všech věkových kategorií.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Čestlice a okolí
realizátor: obec Nupaky
místo: Nupaky, Středočeský kraj
období realizace: 7/2023 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 79 031 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunitní zahrada a sousedské slavnosti

Spolek sousedů uspořádá pro obyvatele budějovické městské části Linecké předměstí pravidelné akce a aktivity na podporu a utužení pohodových sousedských vztahů. Akce přinesou radost nejen dětem a rodinám, ale i všem ostatním věkovým skupinám. V plánu je rovněž vytvoření komunitního prostoru v zahradě základní školy, o který se budou místní společně starat a vybudují zde zázemí ke společnému setkávání, včetně promítání letního kina. Umístí sem také nástěnku, která bude informovat o dění ve čtvrti.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro České Budějovice a okolí
realizátor: Jan Mádl
místo: České Budějovice, Jihočeský kraj
období realizace: 6/2023 – 5/2024
projekt byl podpořen částkou: 75 000 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Šije celé město!

Kristína, Magda a Hanka přišly s projektem nízkoprahové šicí dílny v centru Českých Budějovic, v níž budou probíhat tvůrčí setkání komunity zaměřená ekologicky, charitativně či „DIY“. Projekt má ambici zasáhnout širokou cílovou skupinu a nabídnout jí alternativu pro volnočasové aktivity. Propojí místní obyvatele, školy, firmy i poskytovatele sociálních a doplňkových služeb – domovy a kluby seniorů, nábytkovou banku, komunitní centra v ČB včetně komunitního centra Nadija, které vzniklo v roce 2022 pro uprchlíky z Ukrajiny.
Kromě samotného dovybavení šicí dílny budou uspořádány přednášky pro školy a veřejnost na témata upcyklace a reuse, dále swap pro širokou veřejnost nebo třeba charitativní akce šití povlaků na polštářky pro domovy seniorů a nábytkovou banku.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro České Budějovice a okolí
realizátor: Kristina Modrová
místo: České Budějovice, Jihočeský kraj
období realizace: 6/2023 – 5/2024
projekt byl podpořen částkou: 61 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Společně nás baví svět

Autis Centrum, o.p.s., s pomocí aktivních českobudějovických občanů uspořádá 5 tematicky zaměřených sousedských setkání. Budou se konat u příležitosti Halloweenu a tradičního lampionového průvodu, dále Adventu, březnového Měsíce knihy, Velikonoc a Světového dne/měsíce autismu. Adventní dílna proběhne ve spolupráci se sousedním Domem s pečovatelskou službou, součástí březnové akce bude autorské čtení českobudějovického spisovatele, v dubnu se uskuteční slavnostní vernisáž obrazů dětí s autismem. Cílem těchto přátelských setkání je propojit sociální služby s místními obyvateli a ukázat, že klienti s autismem nežijí za zdmi zařízení, ale spolu se svými rodinami jsou součástí místní komunity.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro České Budějovice a okolí
realizátor: Autis Centrum, o.p.s.
místo: České Budějovice, Jihočeský kraj
období realizace: 6/2023 – 5/2024
projekt byl podpořen částkou: 16 700 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Obnova pergoly v areálu Pod Kaštany

Areál Pod Kaštany se nachází v centru obce Úsilné a konají se zde všechny kulturní a společenské akce. V roce 2021 tu byla vybudována architektonicky oceňovaná dřevostavba Komunitního centra. V rámci podpořeného projektu místní demontovali zdejší pergolu, která po 30 letech fungování již nevyhovovala technicky ani esteticky, a nahradili ji novou dřevěnou pergolou, která je navržena v souladu s architektonickou koncepcí obce. Dokončení nové pergoly bylo naplánováno na jaro 2024, zájem a nadšení zúčastněných ale vše změnily a pergola stála již v září 2023. Do projektu se zapojili zástupci všech generací a všech místních spolků – hasiči, sportovci, folklórní soubory Lučina a Palouček, tanečnice ze souboru Kleopatra i divadelní ochotníci. Ze společné brigády natírání pergoly nakonec vznikla dvoudenní společenská akce, včetně pečení v komunitní peci, za průběžné účasti více než padesáti sousedů.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro České Budějovice a okolí
realizátor: obec Úsilné
místo: obec Úsilné, Jihočeský kraj
období realizace: 6/2023 – 5/2024
projekt byl podpořen částkou: 99 985 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Kousek Ze/mě 2023

Diecézní charita České Budějovice společně s dobrovolníky a aktivními cizinci žijícími ve městě České Budějovice, resp. na jihu Čech, uspořádá multikulturní akci pro veřejnost Kousek Ze/mě 2023. Akce proběhne 20. června 2023 u příležitosti Světového dne uprchlíků a bude příležitostí ke vzájemnému setkání a poznávání. Součástí projektu jsou i následná sousedská setkání svépomocné skupiny cizinců a činnost dobrovolného divadelního souboru složeného z cizinců.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro České Budějovice a okolí
realizátor: Diecézní charita České Budějovice
místo: České Budějovice, Jihočeský kraj
období realizace: 6/2023 – 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Rokle Střížovice

Blanka, Petr a Magda spolu s dalšími sousedy ze Střížovic vytvoří v tamní rokli místo pro setkávání a pořádání společných akcí, které dosud v osadě chybí. O rokli se spolu s obcí začali starat před pěti lety, vykáceli ji a pravidelně ji sekají, na dně udělali ohniště a sezení. V rámci tohoto projektu postaví altán s dřevěnými stoly a lavicemi, který bude zázemím při nepřízni počasí, pro děti vybudují oblíbený singltrack (jednosměrnou stezku pro kola s různými skoky, hupy a zatáčkami) a svahy rokle osázejí jedlými keři.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Turnov a okolí
realizátor: Blanka Krösslová
místo: Pěnčín-Střížovice, Liberecký kraj
období realizace: 5/2023 – 4/2024
projekt byl podpořen částkou: 64 200 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

NAZDAR BAZAR

Spolek ZAzemí zakládá v obci Frýdštejn reuse centrum, které bude otevřeno nonstop. Kolem bazaru tvoří sousedskou komunitu, která zajistí provoz centra a zorganizuje během roku 24 setkání zaměřených na společné zpracování zemědělských přebytků, jejich výměnu, tvoření z recyklovaných materiálů i další iniciativy směřující k omezení celospolečenských konzumních tendencí.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Turnov a okolí
realizátor: ZAzemí, z.s.
místo: Frýdštejn, Liberecký kraj
období realizace: 5/2023 – 4/2024
projekt byl podpořen částkou: 50 200 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Hubertova jízda Selské jízdy Český ráj Turnov

Selské jízdy mají na našem území dlouhou a zajímavou historii – za první republiky se jich konaly desítky a před 2. světovou válkou měla základna Selských jízd v Československu 32 tisíc členů. Spolek Selská jízda Český ráj Turnov byl založen roku 1928 a v současnosti připomíná a rozvíjí tuto polozapomenutou tradici. V rámci projektu uspořádal na podzim 2023 Hubertovu jízdu na koních a vozech po Českém ráji, se závěrečným „honem na lišku“. Součástí doprovodného programu byly soutěže pro jezdce i diváky (např. populární „HobbyHorse“ pro děti), přichystáno bylo domácí občerstvení. Den zakončil tradiční „soud“ (posezení s hudbou, tombolou a promítáním fotek z akce), na kterém se shrnuly všechny dobré i špatné události dne.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Turnov a okolí
realizátor: Selská jízda Český ráj – Turnov, z.s.
místo: Hrubá Skála, Liberecký kraj
období realizace: 6/2023 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 20 350 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Vesnice za jedním stolem

Členové a podporovatelé Rohozeckého okrašlovacího spolku se již 13 let věnují ochraně kulturních a přírodních hodnot. Ta zahrnuje péči o životní prostředí i činnosti směřující k rozvoji společenského života v obci. Spolek bohužel nemá vhodné zázemí a vybavení, z grantu tedy bude zakoupeno to nejdůležitější – stoly a židle, aby se všichni obyvatelé mohli potkat za „jedním stolem“ – symbolem soudržnosti napříč věkovými i sociálními skupinami. Zakoupeny budou i venkovní zahradní sety a zahradní domek pro jejich uskladnění. Nábytek bude zapůjčován i k soukromému využití. V rámci projektu budou realizovány nejrůznější společenské aktivity pro všechny generace.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Turnov a okolí
realizátor: Rohozecký okrašlovací spolek, z.s.
místo: Turnov, Liberecký kraj
období realizace: 5/2023 – 4/2024
projekt byl podpořen částkou: 40 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunitní zahrada při základní škole Zborovská

Základní škola praktická a speciální v Turnově za pomoci žáků, místních obyvatel bytových domů a občanů z přilehlých domů pro seniory zprovozní komunitní zahradu. Budou se na ní nacházet vyvýšené záhony, relaxační zóna i část k širšímu využití. Zahrada bude sloužit ke společnému pěstování, odpočinku, předávání životních zkušeností, pořádání akcí i k neformálnímu setkávání lidí v příjemném prostředí bez ohledu na jejich věk, vzdělání, původ či minulost.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Turnov a okolí
realizátor: Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
místo: Turnov, Liberecký kraj
období realizace: 5/2023 – 6/2024
projekt byl podpořen částkou: 83 250 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Akce pořádané občany Vlastibořic

Předmětem projektu bylo uspořádání tří akcí v různých částech obce Vlastibořice. Nakonec se uskutečnily jen dvě – Sousedské posezení na Jivině a Openfest Český ráj v Sedlíšťkách. Do příprav se zapojilo cca 50 občanů. Někteří pomáhali se stavbou podií, stanů a párty setů, jiní napekli občerstvení, další byli ve stáncích. Vzhledem k úspěchu obou akcí (vysoká návštěvnost i zapojení velkého počtu dobrovolníků) se realizační tým rozhodl, že se příští rok zrealizují znovu. Třetí plánovaná akce – tradiční běžecké závody Okolo Vlasti – musela být bohužel pro nízký zájem účastníků zrušena.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Turnov a okolí
realizátor: obec Vlastibořice
místo: Vlastibořice, Liberecký kraj
období realizace: 5/2023 – 6/2023
projekt byl podpořen částkou: 30 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Sousedská slavnost

V neděli 9. července 2023 proběhl v Turnově celodenní velký piknik, na kterém hráli hlavní roli jeho účastníci – tedy občané a návštěvníci Turnova a jeho okolí. Krásný letní den byl plný skvělého jídla a pití, zpěvu, her, bublin, tetovaček, dětských divadel, zábavy, přátel, nových známostí i neočekávaných setkání.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Turnov a okolí
realizátor: Kulturnov, z.s.
místo: Turnov, Liberecký kraj
období realizace: 6/2023 – 8/2023
projekt byl podpořen částkou: 45 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Vítáme jaro v Symfonii

Projekt „Vítáme jaro v Symfonii“ měl za cíl stmelit komunitu, která spontánně vzniká kolem DDM Symfonie Poděbrady, a poskytnout prostory v areálu i v budově DDM pro její další aktivity. Akce proběhla v sobotu 25. 3. 2023 za krásného, i když studeného jarního počasí. Zúčastnilo se 326 osob z řad široké veřejnosti – děti, dospělí i senioři. Pod taktovkou realizačního týmu někteří sázeli keře, jiní měnili prkna na venkovních lavičkách nebo hrabali staré listí a jehličí. Mezitím na hřišti soutěžila v pétanquu smíšená družstva seniorů a dětí. V budově Symfonie proběhl Jarní jarmark i výtvarné dílničky s jarní tematikou, na zahradě se opékaly buřty. Při plánování i realizaci akce se potkali přirození lídři i další členové místních komunitních skupin, objevilo se několik nápadů na uspořádání dalších akcí v areálu DDM a přihlásili se i dobrovolníci, kteří by zde chtěli rozvíjet své aktivity.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Poděbrady a okolí
realizátor: Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56
místo: Poděbrady, Středočeský kraj 
období realizace: 3/2023 – 3/2023 
projekt byl podpořen částkou: 40 300 Kč 

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Ratenice společně aneb Okrášlení veřejných prostranství v obci – 1. fáze

Členové i podporovatelé Dobročinného osvětového spolku Ratenická včela dlouhodobě usilují o vlastně banální věc: „mít hezkou obec“, na kterou mohou být její obyvatelé hrdí a do které se budou její návštěvníci rádi vracet. Vedení obce však nemá síly ani mnoho finančních prostředků na detailnější zvelebování veřejných prostranství. Ratenická včela se proto snaží o maximální zapojení obyvatel: „Chceme obyvatele Ratenic podnítit v přemýšlení, jak okolí svého domu i veřejná prostranství okrášlit, aniž by je o to někdo žádal. Touha po hezkém prostředí by se měla naučit překračovat zdi vlastního domu nebo pozemku“.
V tomto projektu 26 místních obyvatel vysázelo na čtyřech prostranstvích v obci, vytipovaných širokou veřejností, cibuloviny (narcisy, tulipány, hyacinty) a 2 stromy. Do projektu se zapojila i skupina mladých lidí, kteří se podíleli na výběru lavice (na základě jejich přání byla zvolena lavice workoutová) a pomohli s její instalací.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Poděbrady a okolí
realizátor: Dobročinný osvětový spolek Ratenická včela
místo: Ratenice, Středočeský kraj 
období realizace: 7/2023 – 2/2024 
projekt byl podpořen částkou: 44 750 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Stavba zastřešené pergoly s grilem na sportovišti v obci Kouty

V obci Kouty chybělo sousedům místo vhodné k setkávání a odpočinku. Obec se proto rozhodla vybudovat zastřešenou pergolu s grilem. Z materiálu zakoupeného z grantu se ve spolupráci místních občanů, firem, donátorů a dobrovolníků podařilo pergolu postavit.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Poděbrady a okolí
realizátor: obec Kouty
místo: Kouty, Středočeský kraj 
období realizace: 4/2023 – 10/2023 
projekt byl podpořen částkou: 80 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Sousedské slavnosti na Žižkově 2023

Občanská iniciativa Oživený Žižkov, Církev bratrská – Bétel a Rodinné centrum Poděbrady uspořádají v roce 2023 dvě Sousedské slavnosti a jedno Adventní sousedské setkání pro obyvatele poděbradské čtvrti Žižkov. Cílem je rozšiřovat místní komunitu a budovat dobré sousedské vztahy mezi starousedlíky a „náplavou“. Organizátoři věří, že tam, kde se lidé osobně znají, se snáze domluví a umí společně řešit problémy, které přirozeně vznikají při soužití většího množství rozličných lidí. Slavnosti budou příležitostí k neformálnímu seznámení dospělých i dětí a poskytnou prostor pro řešení aktuálních potřeb městské čtvrti formou řízené debaty. Pro děti i dospělé bude připraven aktivní program zaměřený na spolupráci a seznamování, hudební doprovod zajistí místní hudebníci. Na adventním setkání se budou společně zpívat koledy. Drobné vybavení zakoupené z grantu bude využíváno na podobných akcích i v dalších letech.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Poděbrady a okolí
realizátor: Rodina a dítě z.s.
místo: Poděbrady, Středočeský kraj 
období realizace: 3/2023 – 12/2023 
projekt byl podpořen částkou: 75 000 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Ostrov malého Dobše

Spolek Dobšané, z.s., společně s místními rybáři, Klubem zoufalých turistů a řadou místních občanů z Dobšic i okolí zrevitalizoval a zpřístupnil ostrůvek na slepém rameni řeky Cidliny. V rámci projektu instalovali pramičku sloužící k převozu na ostrov, na který umístili dřevěnou lavičku se štičím motivem. Slavnostního otevření, na kterém zazpíval Malý chrámový sbor z Opočnice a zahrála místní kapela Cidlinka, se zúčastnilo na 120 účastníků a 20 dětí z nedaleké mateřské školky. Ostrov je součástí naučné stezky vedoucí od Muzea Keltů v Dobšicích, které zároveň oslavilo 15 let existence. Vznikla nová místa pro rybolov, projekt podpořil i rybářské závody pro děti.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Poděbrady a okolí
realizátor: DOBŠANÉ, z.s.
místo: Dobšice, Středočeský kraj 
období realizace: 3/2023 – 6/2023 
projekt byl podpořen částkou: 60 400 Kč 

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Nové příležitosti pro Střítež

Střítež je živá dědina, ale všechno, co je živé, se musí udržovat, aby to živé zůstalo. Na nevyužitém místě na dolním konci obce plánuje skupina místních obyvatel postavit společnými silami komunitní pergolu, která bude sloužit k setkávání a stane se cílem odpoledních procházek. Dále bude vybudován „živý stolní fotbálek“ – konstrukce s mantinely, ve které plastové fotbalisty na tyčích nahradí živí hráči. Tato atrakce bude přenosná a snadno postavitelná na různých akcích konaných nejen ve Stříteži. Posledním dílem bude pořízení dvou repasovaných mobilních toalet, které budou sloužit na všech akcích pořádaných pod širým nebem.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov pod Radhoštěm a okolí
realizátor: Igor Dobeš
místo: Střítež nad Bečvou, Zlínský kraj
projekt byl podpořen částkou: 91 950 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Krajina pro lidi a přírodu – Hradisko III

Lidé ze Severomoravského regionálního sdružení ČSOP chtějí s pomocí členů dalších místních neziskových organizací, Skautského institutu, studentů, seniorů a dobrovolnické veřejnosti z Rožnova p. R. pečovat o část krajiny v okolí významného kopce Hradisko. Dosud byla rámci pravidelných dobrovolnických brigád obnovena historická alej starých a krajových odrůd ovocných dřevin (cca 80 stromů), vysazeno 160 ks původních keřů a vytvořeno 340 metrů květnatých pásů. Pro podporu biodiverzity byly také vybudovány kamenice pro plazy a vytvořena tůň. Cílem tohoto projektu je zajištění následné péče o vysazenou zeleň a doplnění lavičky a dalších prvků (ptačích budek, hmyzích domečků, čmelákovníků) na podporu biodiverzity a vzdělávání.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov pod Radhoštěm a okolí
realizátor: Severomoravské regionální sdružení ČSOP
místo: Rožnov pod Radhoštěm (Hradisko), Zlínský kraj
období realizace: 1/2023 – 1/2024
projekt byl podpořen částkou: 56 480 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Zachování tradičních sousedských setkání na dědině

Členové sboru dobrovolných hasičů z Kněhyň a další aktivní obyvatelé obce Prostřední Bečva uspořádali sérii sousedských setkání. Z těch již tradičních šlo o vítání jara s vynášením Mařeny a pečením frgálů, stavění máje se smažením vaječnice, den dětí a mikulášskou nadílku. Novinkou byla vlastnoruční výroba zimního kluziště, aby se obyvatelé údolí mohli setkávat i v zimním období, a masopustní průvod, kterému předcházela výroba masek.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov pod Radhoštěm a okolí
realizátor: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kněhyně
místo: Prostřední Bečva (místní část Kněhyně), Zlínský kraj
období realizace: 2/2023 – 1/2024
projekt byl podpořen částkou: 62 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Rozšíření mobiliáře a obnova zeleně

Sbor dobrovolných hasičů Tylovice za pomocí místních obyvatel zrevitalizoval a zvelebil hřiště „na Dolině“. Jde o jediný prostor v rožnovské místní části Tylovice, který je vhodný k pořádání kulturně společenských akcí (Tylovická pouť, stavění a kácení máje, podzimní setkání u guláše a piva). Z grantu byly zakoupeny lavice, stoly a stany, aby se návštěvníci mohli pohodlně posadit a užít si zábavu i za nepříznivého počasí. Vybavení bude zapůjčováno i na akce pořádané městem, školami či na soukromé oslavy. Realizační tým také v rámci projektu vysázel nové stromy na břehu potoka a modernizoval sociální zařízení.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov pod Radhoštěm a okolí
realizátor: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Tylovice
místo: Rožnov pod Radhoštěm – Tylovice, Zlínský kraj
období realizace: 4/2023 – 9/2023
projekt byl podpořen částkou: 57 498 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunitní zahrada v Rožnově pod Radhoštěm – stín a zeleň

Komunitní zahrada v Rožnově pod Radhoštěm je celodenně otevřený prostor využívaný především lidmi z místního panelového sídliště, kteří se zde setkávají, pracují, mohou si natrhat květiny, bobulovité ovoce či bylinky. V rámci projektu budou ve středové části zahrady zasazeny dva zapěstované stromy, které poskytnou stín tolik potřebný zejména v horkých letních dnech. Bude také zbudována knihobudka, která v příjemném prostředí zahrady nabídne dětem i dospělým odpočinkovou aktivitu.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov pod Radhoštěm a okolí
realizátor: Vzdělávací institut Kormidlo z.s.
místo: Rožnov pod Radhoštěm, Zlínský kraj
období realizace: 3/2023 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 82 175 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Rozvíjíme Olodvorek

Olodvorek ve vnitrobloku historického domu na olomouckém Dolním náměstí je místem, kde se téměř denně konají koncerty, výstavy, přednášky, benefice či divadelní představení. Vystupují tu začínající hudebníci, kteří se sami mohou hlásit do vypsaných výzev, i profesionální umělci. Vstupné na akce je dobrovolné a Olodvorek tak funguje jako živý komunitní prostor, kde se potkávají lidé ze sousedství, studenti či rodiny s dětmi. Z nadačního příspěvku byla pořízena aparatura, která je nyní k dispozici vystupujícím umělcům.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Řeka Morava pro Olomouc z.s.
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 12/2022 – 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Sousedská slavnost

Spolek Matice svatokopecká s dalšími spolupracujícími institucemi a dobrovolníky uspořádal dne 19. srpna 2023, u příležitosti stého výročí svého založení, první ročník Sousedské slavnosti. Akce proběhla v poutním areálu a v hospici na Svatém Kopečku u Olomouce. Součástí pestrého programu bylo divadlo, besedy (o Islandu, o umění), prohlídky poutního areálu, ukázka první pomoci, workshopy, vernisáž výstavy (o staleté tradici matice), hry, koncerty (v hospici a bazilice). Akce byla zakončena večerní projekcí filmu, která odkazovala k tradici matičního kina.  
Projekt propojil všechny generace, které tak měly možnost se lépe vzájemně poznat a připomenout si sté výročí založení spolku. Pro návštěvníky bylo připraveno pohoštění. Díky projektu se také podařilo podpořit dobročinný projekt hospice. 

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Matice svatokopecká, spolek
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 01/2023 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 35 000 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Zahrada Na Trati žije!

Komunitní zahrada ve správě ZŠ Svatoplukova je využívána komunitou olomoucké městské části Řepčín, rodinami žáků, místními skauty, farní obcí a seniory. Kvůli kůrovci zde bylo pokáceno mnoho stromů, které poskytovaly stín a závětří. Proto vznikl nápad na pořízení celoročního tee-pee, které by umožňovalo úkryt dětem, setkávání lidí a pořádání akcí v letních i zimních měsících. Po úpravě pozemku následovala stavba tee-pee za účasti učitelů, skautů a místních rodičů, vytvoření vnitřního ohniště a posezení. Slavnostní otevření proběhlo na velké komunitní akci „Zahrada na trati žije“ se spoustou zábavy (žonglování, discgolf, jóga, psychomotorický padák, opékání špekáčků, …). Do teepee se vejde 30 dospělých a 20 dětí, je denně využíváno mateřskou a základní školou, školní družinou i skauty a může sloužit pro komunitní akce pořádané nejen školou.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 03/2023 – 06/2023
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Zvuková paměť olomouckých čtvrtí ušima dětí

Andrea Hanáčková se svým rozhlasově-divadelním dětským kroužkem Sluchátko natočí ve třech olomouckých čtvrtích vyprávění pamětníků o místě, kde žijí. Vznikne autentický zvukový materiál, který bude profesionálně zpracován a připraven pro vysílání. Projekt bude vyzkoušen na olomouckém Dolním náměstí a následně se děti zúčastní tří sousedských slavností, na nichž budou nabízet zvukovou procházku připravenou vždy na míru danému místu. Zájemci si prostřednictvím sluchátek s technologií „silent disco“ budou moci poslechnout příběhy, legendy a zvukový ambient.
Projekt posílí místní komunitu, vědomí paměti města, kontinuitu s dřívějšími obyvateli (Němci, Židy) a napříč generacemi vytvoří spojnice mezi minulostí a přítomností.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Andrea Hanáčková
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 01/2023 – 11/2023
projekt byl podpořen částkou: 81 100 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Spolu v pohodě

RC Heřmánek je rodinné, dobrovolnické a komunitní centrum v olomoucké čtvrti Holice, které podporuje a propojuje rodiny a jejich členy všech generací. Od března 2022 se snaží zapojit do komunitního života také příchozí ukrajinské rodiny. V rámci projektu byla společně naplánována a realizována úprava prostor centra tak, aby se v něm všichni cítili dobře a rádi se do něj vraceli. Zároveň byl připraven program zaměřený na společné tvoření a sdílení, včetně například společného vaření. Proběhla tři setkání – první plánovací s tématem „Vánoce společně“, druhé v dubnu zaměřené na zvelebení prostor a v květnu pak společná oslava a otevření pro všechny příchozí. Cílem projektu bylo více sblížit české a ukrajinské rodiny a lépe zapojit nové místní rodiny do pravidelných činností centra.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: RC Heřmánek, z.s.
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 12/2022 – 08/2023
projekt byl podpořen částkou: 76 000 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

i-Olomouc

Cílem projektu je vytvořit interaktivní a zábavnou virtuální podobu Olomouce v prostředí počítačové hry Minecraft. Součástí bude digitální knihovna, místo pro online setkávání a výuku, administrativní rozcestník či virtuální prohlídky (historické Olomouce, podzemí apod.). Budou pořádány pravidelné schůzky a semináře pro dobrovolníky, kteří se do projektu zapojí v roli programátorů.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Daniel Lee Číp
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 12/2022 – 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Sousedská setkání

Skupina devíti obyvatel z Rovné se na základě grantové výzvy „Milion pro Strakonice a okolí“ rozhodla oživit kulturní život ve své obci. Vrátili se k akcím pro děti i dospělé, které již v obci v minulosti probíhaly, a přidali další. I za pomoci dalších Roveňáků tak byly uspořádány Drakiáda, Slavnost sv. Martina, Adventní setkání – výroba adventních věnců, Dětský karneval, Vítání jara – vynášení Morany, Jarní tvoření – drátování, Dárek pro maminku – macramé anděl/panenka, Vítání prázdnin, Letní háčkovací kurz a Indiánské léto – výroba lapače snů.
Díky projektu se občané Rovné začali více potkávat, seznámili se s novými obyvateli, kteří se přistěhovali během covidového období, a vznikla nová přátelství, zejména mezi dětmi. Organizátoři projektu navíc založili spolek zaměřený na pořádání kulturních a sportovních akcí a volnočasových aktivit pro děti i dospělé.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Strakonice a okolí
realizátor: Lenka Pichlerová
místo: Rovná, Jihočeský kraj
období realizace: 10/2022 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 68 981 Kč (včetně poukázek)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Živé Strakonice

Živé Strakonice byl celoroční projekt – série akcí, které probíhaly zčásti ve veřejném prostoru, zčásti pod střechou. Jedná se konkrétně o Filmový klub Pod Stolem, Filmové léto pod širým nebem, Divadlo v parku, Májový brunch Na Zavadilce, Adventní dvorky, street art workshopy pro školy a veřejnost, výstavy ve venkovní galerii Artwall Strakonice. Cílem bylo zachovat kontinuitu akcí přístupných pro veřejnost a oslovit co nejširší publikum. Jednotlivé akce se tak zaměřovaly jak na vnímání umění pasivně – divácky (výstava, promítání, hudba), tak aktivním zapojením návštěvníků (tvořivé dílny, street art). Díky zachování kontinuity bylo také možné oslovit a udržet tým nadšených dobrovolníků, který se během roku rozrostl. Dalším z cílů bylo oživit veřejný prostor a zapojit místní kreativce (adventní trhy, tvořivé dílny, street art workshopy pro školy) a podpořit tak rozvoj vztahu místní komunity k veřejnému prostoru, lokálním produktům a tvůrcům.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Strakonice a okolí
realizátor: Sunshine Cabaret, z.s.
místo: Strakonice, Jihočeský kraj
období realizace: 12/2022 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 99 842 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Teta, pojďte mě prosím naučit…!

Český svaz žen Čestice uspořádal od listopadu 2022 do června 2023 čtyři tematická sousedská setkání: adventní, velikonoční, den včel a předprázdninové sousedské grilování. Setkání měla podobu workshopů s přednáškami, kdy oslovení místní učili své sousedy různým kreativním technikám, pak následovala volná zábava s hudebními nástroji nebo jen příjemné relaxační posezení. V rámci velikonočního setkání organizátoři obnovili tradici vynášení Morany, při dni včel upozornili na problematiku udržitelnosti environmentu a důležitosti včel jako opylovačů. U příležitosti sousedského grilování proběhla přednáška o bezzbytkovém vaření s cílem omezit plýtvání potravinami. Všechny čtyři akce se těšily velké návštěvnosti místních lidí všech generací a setkaly se s pozitivní odezvou.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Strakonice a okolí
realizátor: Český svaz žen, z.s.
místo: Čestice, Jihočeský kraj
období realizace: 10/2022 – 9/2023
projekt byl podpořen částkou: 72 200 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Veřejné ohniště s grilem

Manželé Eva a Vojtěch Barborkovi se ve spolupráci s dobrovolnými hasiči v Petrovicích a dalšími kamarády rozhodli zmodernizovat veřejné prostranství před místní hasičárnou. Do několika víkendových brigád se zapojila naprostá většina obyvatel Petrovic. Společně vybudovali zpevněnou plochu s gabionovým ohništěm doplněným lavicemi, stolem a zahradním grilem. Místo bude využíváno k tradičním petrovickým veřejným akcím (přivítání Mikuláše s čerty, rozsvěcení vánočního stromečku, silvestrovské oslavy, stavění máje a s ním spojené grilování banánů, jehož tradice sahá až do roku 1998). Mezitím může prostranství využívat kdokoli pro oslavy narozenin, štanda či opékání buřtů.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Strakonice a okolí
realizátor: Vojtěch Barborka
místo: Petrovice, Jihočeský kraj
období realizace: 11/2022 – 6/2023
projekt byl podpořen částkou: 65 067 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Sousede, na slovíčko!

Charita Strakonice, provozující v obci Sousedovice Dům klidného stáří sv. Anny, měla za cíl podpořit setkávání obyvatel obce s klienty Domu. Z grantu pořídila do zahrady lavičky a slunečníky, díky čemuž se podařilo zútulnit místo pro tato setkání. Zároveň uspořádala řadu akcí (vepřové hody, masopust, rukodělné dílny), které do areálu Domu klidného stáří přilákaly obyvatele Sousedovic. Podařilo se tak propojit přirozenou sociální komunitu a začlenit obyvatele domova do společenského dění obce, což je přínosné pro obě strany.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Strakonice a okolí
realizátor: Charita Strakonice 
místo: Sousedovice, Jihočeský kraj
období realizace: 12/2022 – 4/2023 
projekt byl podpořen částkou: 51 910 (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Sousedé sobě

Členové Klubu U Boudů z řad starousedlíků i “náplavy” pořádají v Kolovratech již 8 let velké množství akcí, čímž se snaží podpořit sousedské vztahy a vytvářet z městské části dobré místo k životu. Sousedské aktivity ve formě kulturních večerů, výstav či Kovářského dne jsou pořádány za podpory městské části a jejich cílem je sblížit různé věkové, sociální a nově přistěhovalé skupiny obyvatel. V rámci projektu se místní rozhodli zlepšit podmínky pro konání akcí a obnovit tradici Dožínek. 

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Čestlice a okolí
realizátor: Klub U Boudů z.s. 
místo: Kolovraty, Středočeský kraj 
období realizace: 7/2022 – 6/2023
projekt byl podpořen částkou: 35 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Sousedé sousedům a komunitní zahrada

Vzdělávací spolek sOOva podporuje sousedské soužití a obnovu tradic v pražské městské části Kolovraty. Pořádá také semináře a workshopy na téma soběstačnosti a udržitelnosti, pečuje o komunitní zahradu (Bohumila zahrada) a veřejně přístupnou bosonohou stezku. V rámci tohoto projektu spolek uspořádal kolovratský Restaurant Day s blešákem, osadil veřejně přístupnou předzahrádku komunitní zahrady infotabulí o permakultuře a zakladatelce permakultury v Čechách Hele Vlašínové, revitalizoval přístupovou cestu na zahradu tak, aby funkčně odváděla dešťovou vodu, obnovil zábradlí okolo jezírka, ohradil kompost a vybudoval střechu nad nově postavenou hliněnou pecí. Uspořádal také celodenní akci Den Země s bohatým programem (přednášky o včelách, workshop a divadélko pro děti apod.).

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Čestlice a okolí
realizátor: SOOVA, vzdělávací spolek 
místo: Kolovraty, Středočeský kraj 
období realizace: 6/2022 – 5/2023
projekt byl podpořen částkou: 75 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Tvořím své okolí – NZDM Klub Cesta

NZDM Klub Cesta, který provozuje obecně prospěšná organizace Cesta integrace, se rozhodl zvelebit zanedbaný prostor kolem budovy, v níž sídlí. Do proměny místa se kromě místní komunity a města Říčany zapojili také klienti klubu (děti a mládež od 7-26 let), kteří si tak osvojili nové dovednosti a kompetence. Společně vytvořili relaxační zónu s houpacími sítěmi, ve které již proběhlo několik akcí, upravili zahrádku a ve spolupráci s expertem opatřili boční stěnu budovy novou dřevěnou fasádou. Čisté a harmonické prostředí nyní slouží dětem a dospívajícím ke smysluplnému trávení volného času, seberozvoji, sportu i odpočinku a celé komunitě města Říčany k setkávání, pořádání dobrovolnických srazů a neformálním kulturním akcím.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Čestlice a okolí
realizátor: Cesta integrace, o. p. s. 
místo: Říčany, Středočeský kraj 
období realizace: 6/2022 – 11/2022
projekt byl podpořen částkou: 101 000 (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Místo setkání a radosti

Členové spolku SHM Klub Uhříněves-Kolovraty vybudovali na pozemku farní zahrady zahradní altán jako místo pro setkávání dětí, mládeže, rodin a seniorů. Altán se stal zázemím pro neformální setkávání obyvatel místní městské části, členů spolku a farníků. Je využíván jak pro jednorázové akce určené pro celou širokou komunitu městské části (svátek sv. Martina, Tříkrálová sbírka, zahradní slavnost, burza ošacení, sousedská setkání, divadlo), tak i pro pravidelné aktivity (setkávání maminek, kroužky dětí, letní tábory).

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Čestlice a okolí
realizátor: SHM Klub Uhříněves-Kolovraty, z. s.
místo: Uhříněves, Středočeský kraj 
období realizace: 6/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 60 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Havlinda žije!

Petr Bublík, Michal Hořejší, Barbora Paulátová a Petra Ptáčková, obyvatelé Havlíčkovy kolonie, mění místo, kde žijí, aby bylo příjemné pro život všem jeho obyvatelům. Během roku se jim podařilo zorganizovat 8 akcí ve veřejném prostoru, pravidelně pořádají sousedské setkávání, spustili webové stránky, kde pravidelně informují o svých aktivitách, založili a moderují FB skupinu Sousedé z Havlindy, umístili nástěnku na místní samoobsluze, která opět slouží k informování o jejich aktivitách, a podali společně 2 projekty do participativního rozpočtu města. To všechno vedlo k tomu, že se oživily sousedské vztahy a začala se vytvářet funkční síť vztahů.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro České Budějovice
realizátor: Barbora Paulátová 
místo: České Budějovice, Jihočeský kraj
období realizace: 9/2022 – 9/2023 
projekt byl podpořen částkou: 57 690 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Komunitní prostor pro zahradničení a setkávání Pasovská

Kateřina Vokůrková a její sousedé vytvořili na nevyužité travnaté ploše v českobudějovické ulici Pasovská trvalkový záhon. Kromě setkání při plánování a realizaci okrasného prostoru uspořádali také další společné akce – např. společné malování keramiky, turnaj v pétanque nebo vánoční punč. Projekt přispěl k vytvoření nových a upevnění stávajících sousedských vazeb i k mezigeneračnímu propojení.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro České Budějovice
realizátor: Kateřina Vokůrková 
místo: České Budějovice, Jihočeský kraj
období realizace: 9/2022–7/2023 
projekt byl podpořen částkou: 20 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Kousek Ze/mě 2022

Diecézní charita České Budějovice společně s dobrovolníky a aktivními cizinci žijícími v Českých Budějovicích a okolí uspořádala dne 19. 8. 2022 multikulturní akci „Kousek Ze/mě 2022“. Akce určená široké veřejnosti měla za cíl propojit členy místní komunity (tj. obyvatele Českých Budějovic) a podpořit setkávání cizinců jak s cizinci, tak se starousedlíky. Kulturní program zahrnoval divadelní představení, hudební vystoupení, kovářský workshop, výstavu fotografií, obrazů a panenek. Stěžejní částí programu byla ochutnávka jídel, která připravili sami cizinci. V návaznosti na Kousek Ze/mě 2022 iniciovala DCHCB vznik sousedské skupiny cizinců. V rámci projektu proběhla dvě společná setkání, na kterých si členové skupiny vyměňovali zkušenosti z adaptace a integrace v místní komunitě, uspořádali také minibazárek s oblečením pro děti a workshop o Indii. Tato skupinka má v plánu se pravidelně scházet i po skončení projektu.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro České Budějovice
realizátor: Diecézní charita České Budějovice 
místo: České Budějovice, Jihočeský kraj
období realizace: 6/2022–5/2023
projekt byl podpořen částkou: 45 000 (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Sousedské slavnosti na sídlišti v Českých Budějovicích

Kulturní nezisková organizace Výměník1 uspořádala ve dnech 15.–18. 9. 2022 sousedské slavnosti, které se konaly v městské části Čtyři dvory, v parku Stromovka a na sídlištích Máj a Šumava. Slavnosti byly součástí městského festivalu KUL.TURISTA, který proběhl v rámci kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury. Bohatý a různorodý program zahrnoval kulturní, kreativní, volnočasové a komunitní akce – například divadelní představení na střeše komunitního centra Máj, novocirkusové představení, dvě komentované procházky po okolí, dvě akce pro děti připravené ve spolupráci se zdejší knihovnou, dále cyklistické, plavecké a skateboardové závody (cílem těch plaveckých bylo upozornit na zanedbaný stav místního koupaliště), několik koncertů, sousedský brunch či večerní opékání buřtů.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro České Budějovice
realizátor: Výměník1, z.s. 
místo: České Budějovice, Jihočeský kraj
období realizace: 5/2022–10/2022
projekt byl podpořen částkou: 100 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Revitalizace parku u školy Valašská Bystřice

Děvčata z Valašské Bystřice založila „Zkrášlovací spolek“ s cílem starat se o různá neutěšená zákoutí veřejných prostranství. Dalším prostorem, který se rozhodla zvelebit, byl zanedbaný park před základní školou. Vlastními silami a dobrovolnou účastí místních obyvatel ho přebudovala na atraktivní veřejný prostor s volnočasovými prvky. Zapojilo se 25 lidí a 4 instituce (mezi nimi i žáci Základní školy Valašská Bystřice a Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí). Vysadili nové stromy, květinové i jedlé záhony. Podařilo se upravit zatravněnou plochu, vybudovat chodník, umístit prvky pro děti i venkovní fitness, žáci dodali dřevěný altán a hmyzí domečky. Společná práce účastníky stmelila. Proměnu místa oceňují i obyvatelé, kteří se do realizace nezapojili.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov a okolí
realizátor: Ilona Valová
místo: Valašská Bystřice, Zlínský kraj
období realizace: 4/2022 – 2/2023
projekt byl podpořen částkou: 100 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Podpora společenských akcí ve Stříteži

Skupina nadšenců ze Stříteže se před několika lety rozhodla změnit skomírající společenský život v obci. Tyto spřátelené rodiny spoluorganizují několik společenských akcí ročně, které se většinou konají pod širým nebem a navštěvuje je 80 až 250 Střítežanů. Mezi pořádané akce patří Velikonoční vyjížďka, Stavění máje, Kácení máje, Jánský oheň či Hubertova jízda. Pro tyto akce skupina pořídila velký a malý stan a sady na posezení, což pomohlo zvýšit komfort návštěvníků a umožnilo pořádat akce i za nepříznivého počasí. Vybavení navíc slouží i dalším spolkům v obci např. při příležitosti dětského dne, závodu na horských kolech nebo rozsvěcení vánočního stromu. 

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov a okolí
realizátor: Igor Dobeš
místo: Střítež nad Bečvou, Zlínský kraj
období realizace: 3/2022 – 4/2022
projekt byl podpořen částkou: 76 269  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Obecní slavnosti 2022

Po přestávce způsobené covidovou pandemií uspořádali v obci Prostřední Bečva další ročník Obecních slavností. Cílem bylo posílit komunitu a mezilidské vazby, které byly v předchozích dvou letech narušeny restrikcemi. Koordinátorem byla tzv. kulturní komise – aktivní lidé z komunity, dále se na akci podílelo přibližně 120 dobrovolníků z 15 spolků a sdružení (včetně dětí ze ZŠ a MŠ, které vystupovaly). Díky pěknému počasí se slavnosti vydařily a zúčastnilo se jich přibližně 1 000 lidí. V doprovodném programu si děti mohly vyzkoušet hry našich prarodičů (skákání panáka, cvrnkání kuliček, střelbu z praku apod.), jízdu v koňském povoze, přejet lanovkou přes řeku Bečvu nebo se naučit základy parkouru. Slavnosti mají také charitativní přesah, kdy výtěžek z prodej vzorků soutěže o nejlepší pálenku putuje na potřebné. V roce 2022 to byly děti z Ukrajiny. V obnovené tradici Obecních slavností chtějí místní pokračovat i v příštích letech.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov a okolí
realizátor: Sedmikvítky
místo: Prostřední Bečva, Zlínský kraj 
období realizace: 3/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 76 000 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

SWAP

Tomáš Marek s pomocí dobrovolníků z Rožnova pod Radhoštěm a blízkého okolí uspořádal v roce 2022 dva „swapy“ – tj. akce, na kterých dochází k bezplatné výměně nových či nepoškozených věcí do domácnosti, oblečení, knih, hraček a nepotřebných dárků. Obě akce se setkaly s velkým zájmem místních: dorazilo celkem 840 návštěvníků, podařilo se vybrat téměř 2 tuny předmětů a druhý domov našlo přes 1,5 tuny věcí! Zbylé věci byly doručeny místní charitě, která je poskytla těm nejpotřebnějším, včetně rodin z Ukrajiny. Mezi nejzajímavější předměty patřila ručně vyřezávaná loutka z Indonésie, v nabídce byly krásné porcelánové kousky i přes 100 ks nového, nenošeného oblečení. Organizátoři plánují uspořádat podobné akce i v budoucnu a přispět tak k omezení plýtvání a vyhazování použitelných věcí.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov a okolí
realizátor: Tomáš Marek
místo: Rožnov pod Radhoštěm, Zlínský kraj
období realizace: 3/2022 – 2/2023
projekt byl podpořen částkou: 58 700 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Babičko, dědečku, vyprávěj…

Rodinné centrum Olivy uspořádalo dne 29. 4. 2022 sousedské setkání pro všechny generace. Hlavním cílem bylo přizvat a zapojit babičky, dědečky i osamělé seniory z okolí. Tým rodinného centra připravil ve spolupráci s dobrovolníky bohatý odpolední program, jehož součástí byla květinová dílnička pro dospělé i děti, promítání historických fotografií, výstava obrazových publikací věnovaných Olomouci, herna, čtení pohádek, ochutnávka retro dobrot, kvíz, hudební i žonglérské vystoupení. Akce se zúčastnilo odhadem přes stovku lidí. Pro velký úspěch plánuje rodinné centrum uspořádat podobnou akci i v příštím roce.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Olivy, z.s.
místo: Olomouc, Olomoucký kraj  
období realizace: 3/2022 – 4/2022
projekt byl podpořen částkou: 30 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Nedělejte z komára velblouda

Spolek Los Vesinos s pomocí dalších aktivních lidí v Chomoutově zatraktivnil rekreační zónu u řeky Moravy. Na zdejší pěší stezku společně umístili navigační sloupky s názvy zajímavých míst a tři lavičky s výhledem na řeku a rurální krajinu. Zajímavostí je keřový tunel na nové pěší trase pro děti. Součástí projektu byla společná plánovací procházka s architektkou, několik komunitních brigád věnovaných výrobě a instalaci laviček a ukazatelů i závěrečná oslava nazvaná „Vánoční stezka“.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Los Vesinos, z.s.
místo: Olomouc, Olomoucký kraj  
období realizace: 2/2022 – 1/2023
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunitní oáza v centru města

Dobrovolnická komunita Divadla na cucky přetvořila nevyužitý kout budovy na Dolním náměstí a dala vzniknout Komunitní oáze v centru Olomouce. Nově vzniklý prostor je využíván k poradám spřátelených spolků a organizací, k pracovním schůzkám, řadou maminek s dětmi i k besedám a menším přednáškám. Vznikl tak ojedinělý prostor v centru Olomouce, navazující na prostory Café na cucky, Divadla na cucky a Galerie XY, který je veřejnosti poskytován zcela zdarma.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Alžběta Kvapilová
místo: Olomouc, Olomoucký kraj  
období realizace: 2/2022 – 6/2023
projekt byl podpořen částkou: 65 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Revitalizace komunitní zahrady Václavka

Spolek Udržitelný Palacký už několik let provozuje studentskou komunitní zahradu, která se nachází uprostřed kolejí a přírodovědného kampusu Univerzity Palackého v Olomouci. Prostor je jako dělaný pro relaxaci od studijního stresu, setkávání, pořádání nejrůznějších akcí a v neposlední řadě zahradničení. V rámci podpořeného projektu spolek zorganizoval dobrovolné brigády, během kterých se podařilo opravit oprýskané stoly a lavice, sestavit nový přístřešek na zahradnické náčiní či instalovat kompostér, díky kterému je možné na kolejích třídit další složku odpadu. Kromě obnovy dosavadních záhonů se zahrádka dočkala i nových vyvýšených záhonů, na kterých mohou studenti pěstovat například bylinky. 

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Udržitelný Palacký
místo: Olomouc, Olomoucký kraj  
období realizace: 3/2022 – 10/2022
projekt byl podpořen částkou: 43 000 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Oživme Olomouc

Spolek Za krásnou Olomouc ve spolupráci s dalšími lokálními dobrovolníky se rozhodli vytvořit „Manuál organizátora sousedských slavností“ spolu s „Fondem věcí sousedských slavností“, které by byly k dispozici i dalším dobrovolníkům na Olomoucku. Tímto chtějí ulehčit a zkvalitnit pořádání sousedských sešlostí vOlomouci, a to za každého počasí. Místní dobrovolníci plánují v roce 2022 dvě sousedské setkání – 2. ročník sousedské slavnosti na Masarykové třídě v městské části Nové Hodolany a sousedské setkání ve čtvrti Hejčín. Už při těchto setkáních plánují využít nově vzniklý fond. 

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Za krásnou Olomouc
místo: Olomouc, Olomoucký kraj  
období realizace: 2/2022 – 4/2023
projekt byl podpořen částkou: 94 600 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Olomoucká dílna

Vyrobit si stůl, opravit židli, seříznout prkno na poličku, postavit si vlastní postel, přilepit podpatek, vyrobit originální dárek …to všechno a mnohem víc chodí nejen obyvatelé Olomouce dělat do sdílené dílny pro veřejnost. Olomoucká dílna již pět let kutilům nabízí stále nové a lepší nářadí a vybavení, učí novým dovednostem, propojuje nadšené se zkušenými. Spolek za pomoci grantu vybavil dílnu dalším materiálem, nářadím i novými stroji (např. stolní pila na dřevo, pásová pila na železo, pásová bruska) a zrealizoval desítky workshopů nejen v prostorách dílny.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Olomoucká dílna, z.s.  
místo: Olomouc, Olomoucký kraj  
období realizace: 1/2022 – 12/2022 
projekt byl podpořen částkou: 55 400 

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

PROJEKTY PODPOŘENÉ V PROGRAMU "UŽ TO ROSTE, UŽ TO KLÍČÍ"

Lucie Pavlíčková

Lucie Pavlíčková

Komunitní zahrada Malý Klín byla otevřena v roce 2021 v pražských Kobylisích za přispění společnosti Kaufland. Odlehlý a dříve zanedbaný prostor se podařilo proměnit v místo společného pěstování, na kterém se scházejí obyvatelé Prahy 8 i Prahy 9.
Grant byl Lucii Pavlíčkové poskytnut z nevyčerpaného zůstatku určeného na podporu komunitních zahrad. Je určen na rozšíření ekologických aktivit komunitní zahrady a kultivaci vyloučené lokality v okolí zahrady.

program: Už to roste, už to klíčí
místo: Praha – Kobylisy, hl. m. Praha 
období realizace: 2023
projekt byl podpořen částkou: 25 157 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Zahrada Čtyřlístek

Tým ZŠ Jeseník založí na dosud nevyužívaném pozemku města v blízkosti školy novou komunitní zahradu a zapojí do jejího budování i užívání veřejnost Jesenicka. Vznikne tak prostor pro pěstování, setkávání, relaxaci a vzdělávání nejen žáků a rodičů, ale také veřejnosti. Žáci i veřejnost se formou společných brigád zapojí do vysazování zeleně, budování ohniště a posezení nebo stavby vyvýšených záhonů. Vše bude využíváno především na akcích pro širokou veřejnost jako např. letní kino, společné opékání, workshopy o sázení stromů či kompostování. Bylinky a zelenina vypěstované na vyvýšených záhonech budou využívány pro přípravu občerstvení na komunitní akce.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Základní škola Jeseník, příspěvková organizace
místo: Jeseník, Olomoucký kraj
období realizace: 4/2023 – 6/2024
projekt byl podpořen částkou: 60 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Zapusťme společně kořeny, spolu porosteme silněji

Kolegové z Nadace BONA ve spolupráci s místními, lidmi s duševním onemocněním a maminkami s dětmi z Ukrajiny vytvoří komunitní zahradu a vysází ovocné stromy a keře. Tím se i dočasní obyvatelé Drahaně budou podílet na péči o místní kout země a něco zde po nich zůstane – jak hmatatelné stromy, tak i nezapomenutelné společné chvíle sounáležitosti. Sousedská komunita a vazby budou podporovány formou workshopů a besed na ekologická, praktická, umělecká i „chutná“ témata, kdy spolu členové komunity budou sázet, malovat, vyrábět z keramiky, ale i vařit a zpracovávat společně vypěstované suroviny. Cílem je oživit tento krásný kout Prahy připomínající vesnici a hlavně propojit v tuto chvíli izolované skupiny spoluobčanů.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Nadace BONA
místo: Praha 8, Hlavní město Praha
období realizace: 4/2023 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 65 500 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Léto 2023 s komunitní zahradou Dlouhá Tráva

V roce 2022 pořídil spolek Dlouhá Tráva z grantu Už to roste, už to klíčí kontejnery na vodu pro zalévání komunitní zahrady. V roce 2023 se rozhodli pokračovat ve zvelebování zahrady a pronajali si mobilní WC (ukázalo se totiž, že absence WC je pro řadu nejen starších lidí důvodem, proč na zahradě netráví víc času nebo se neúčastní akcí). Zároveň zorganizovali několik setkání pro veřejnost, jejichž cílem bylo stmelit obyvatele sídliště a vytvořit kamarádskou atmosféru. Největší úspěch měl koncert a Férová snídaně – piknik spojený s osvětou o FairTrade, na který lidé donesli spoustu jídla pro ostatní. Proběhly také semináře o přírodě a ekologii v anglickém jazyce s rodilým mluvčím, seminář o kompostování, dále navlékání korálků a výroba náramků či akce pro děti – kreslení křídou na chodník a workshop, na kterém si děti zasadily semínka do květináčků, které si pak odnesly domů, aby se o ně mohly dále starat.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Dlouhá Tráva, z.s.
místo: Nový Jičín, Moravskoslezský kraj
období realizace: 4/2023 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 24 305 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Probouzíme společně komunitní zahradu Prokopku

Spolek Pro kořínky chce vytvořit udržitelnou zahradu pro členy komunity a zároveň vybudovat prostor pro sousedská setkávání. Na úvod první zahradní sezony pořídí nezbytné zařízení v podobě kompostovací toalety a nádrží na záchyt dešťové vody. V souvislosti s tématy udržitelnosti a kompostování bude vzdělávat komunitní zahradníky i širší veřejnost. Další aktivity plánuje cílit k tématům záchytu dešťovky nebo výroby vybavení do zahrady za využití upcyklace. Zázemí zahrady zajistí co nejvíce svépomocně a za účasti širšího okruhu příznivců. Rozvoj zahradní komunity podpoří konáním neformálních akcí typu snídaně se sousedy nebo posezení u ohně. Členové spolku věří, že zahrada rozmnoží řady sousedů s odpovědným přístupem k nejbližšímu okolí, ať už se jedná o životní prostředí nebo vědomé sousedské vztahy.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Pro kořínky, z.s.
místo: Praha 13 – Stodůlky, Hlavní město Praha
období realizace: 4/2023 – 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 88 700 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunitní zahrada Bezděkovec

Tým kolem spolku Spolu venku v Nepomuku vybuduje na zahradě u bývalé školy přístřešek, záhony a nádrže na zachytávání dešťové vody. Budova nyní plní mnoho funkcí – od zázemí lesního klubu přes volební místnost až po obecní knihovnu, a proto se zahrada kolem ní nabízí jako přirozené centrum setkávání všeho druhu. Vybudováním přístřešku vznikne prostor pro pořádání akcí, aktivity místních obyvatel i sousedská setkání. Vznik prostoru bude mít pozitivní dopad na celou komunitu a speciálně pak na děti – ty, které doprovodí své rodiče na kulturní akce či brigády, i ty, které navštěvují lesní klub Divočátka. Děti budou aktivně zapojeny do všech realizovaných aktivit, čímž bude podporován jejich vztah k lokalitě, komunitě a zároveň budou vedeny k odpovědnosti za péči o společné místo.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Spolu venku v Nepomuku, z.s.
místo: Bezděkovec, Plzeňský kraj
období realizace: 4/2023 – 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Místo setkávání pro občany Linhartic v zahradě Stolístku

Spolek Ekocentrum Linhartice, z.s. ve spolupráci s vedením obce Linhartice vybuduje prostor pro komunitní setkávání občanů. Vhodným místem je nově vystavěná pergola v ukázkové přírodní zahradě bývalé základní školy, kde nyní spolek provozuje Centrum environmentální výchovy Stolístek. V rámci projektu bude osazena zelená střecha, založena dešťová zahrádka, vysazen celoroční trvalkový záhon a budou zbudovány vyvýšené záhony pro pěstování bylin. Na realizaci jednotlivých prvků se budou podílet občané Linhartic, pro které bude uspořádáno několik tematických workshopů. Vznik nového místa pro setkávání občanů přispěje k budování místní komunity, občané (zejména rodiče s malými dětmi a senioři) se budou častěji setkávat a trávit více času v místě, kde bydlí. Celý projekt také přispěje k udržitelnosti a zlepšení životního prostředí v obci.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Ekocentrum Linhartice, z.s.
místo: Linhartice, Pardubický kraj
období realizace: 4/2023 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Kinozahrada

Kinozahrada s jedlým lesem přináší nejen příklady dobré praxe zadržování vody v městské krajině, ale pěstuje i dobré sousedské vztahy uprostřed vonících bylinek pod korunami stromů v blízkosti ústeckého Letního kina. Členové a členky komunitní zahrady se společně vzdělávají o biodiverzitě ve městě, udržitelném stavitelství nebo pořádají workshopy o barvení látek rostlinami, venkovní hry a dílny pro děti. V zahradě můžou pěstovat zeleninu a květiny, osvěžit se bylinkovými nápoji, zabořit ruce do hlíny nebo si odpočinout od každodenního shonu a společně budovat zelenější okolí.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Pavlína Loskotová
místo: Ústí nad Labem, Ústecký kraj
období realizace: 4/2023 – 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 58 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunitní zahrada Šafrán

Členové spolku Šafrán založí komunitní zahradu na principech permakultury a přírodního zahradničení, v níž najdou své místo dospělí i děti. V první řadě založí společný zeleninový záhon, záhon s bylinkami, divokými trvalkami a jedlými květy, zasadí keře s bobulovým ovocem a zakrslé ovocné stromky. Dále plánují vybudovat posezení kolem ohniště a hrací prvky pro děti. Součástí projektu jsou také nejrůznější komunitní akce a akce pro veřejnost a děti (stavba broukoviště, pouštění draků, bylinková procházka, setkání s permakulturní designérkou, jóga mezi stromy, ornitologická vycházka, podzimní slavnost, …).

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Spolek Šafrán
místo: Šlapanice, Jihomoravský kraj
období realizace: 4/2023 – 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 76 751 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Rosteme na Libuši

Spolek MY Litvínov s lidmi ze sousedství vylepšil komunitní zahradu Sousedského domu Libuše, který se nachází v sociálně vyloučené lokalitě Janov, a rozšířil možnosti jejího využití. Sousedé společně zahájili zahradnickou sezónu jarní slavností, jejíž součástí byl koncert a také plánování nové podoby zahrady. V následujících měsících společnými silami pod vedením odborníka postavili dřevěné pódium, využitelné rovněž jako altán, vybudovali nové vyvýšené záhony, zasadili dřeviny a upravili část zahradních cest. Během celé sezóny probíhalo pravidelné setkávání v zahradě, navazování nových vztahů a utužování komunity.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: MY Litvínov, z.s.
místo: Litvínov, Ústecký kraj
období realizace: 4/2023 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 70 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunitní zahrádka Tišnov

Skupina tišnovských komunitních zahrádkářů se po prvním roce společného fungování rozhodla povýšit komunitní zahradničení na novou úroveň. S podporou grantu postavili zahradní domek, na který instalovali odvody dešťové vody do sudů, zřídili si ohniště s lavičkami k sezení, vysadili ovocné stromy a keře, zakoupili drtič a lis na vypěstované ovoce, zahradní kolečko a rošt na ohniště. Dále si vyrobili stůl na zpracování vypěstované úrody, nainstalovali společnou nástěnku pro vzájemné informování a uspořádali několik vzdělávacích a seznamovacích aktivit (veřejné moštování ovoce a prohlídka komunitní zahrady, workshop s arboristou a vinařem).
Všechny tyto aktivity měli společný cíl – lépe se v rámci komunity poznat a společnými silami zlepšit prostředí, ve kterém zahradničí. Tento cíl se podařilo naplnit – kromě zkrášlení společných prostor získali zahrádkáři mezi sebou i nová přátelství.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Štěpán Špaček
místo: Tišnov, Jihomoravský kraj
období realizace: 5/2023 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 44 750 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunita se chce scházet v Komunitní zahradě Kotlaska

Komunitní zahrada Kotlaska v pražské Dolní Libni slouží nejen komunitním zahradníkům (60 rodin), ale i stovkám místních obyvatel jako místo pro volný čas a relax v zelené oáze rozhlehlé zahrady/sadu. Pozemek je využíván v souladu s principy ekologické udržitelnosti. Součástí komunity jsou i klienti RUBIKON Centra – lidé po výkonu trestu, kteří zde nacházejí pracovní uplatnění nebo nové sociální vazby.
Předmětem projektu je revitalizace místa pro setkávání v zahradě a stavba pergoly, aby se komunitní akce mohly konat venku za každého počasí. Dále budou zabezpečeny a zkrášleny svahy podél cesty. Převážnou většinu prací odvedou dobrovolnicky sami členové komunity. Projekt bude zakončen komunitní slavností, jejíž součástí budou i workshopy na environmentální témata, aktivity pro děti a sousedské pohoštění.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: RUBIKON Centrum, z.ú.
místo: Praha 8, Hlavní město Praha
období realizace: 7/2023 – 11/2023
projekt byl podpořen částkou: 80 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

První plzeňská komunitní zahrada

První plzeňská komunitní zahrada, založená roku 2015, sdružuje zájemce o ekologické pěstování nejrůznějších profesí i národností. V rámci projektu budou pořízeny sazenice ovocných stromů a keřů, zahradní nábytek i nový zahradní domek pro skladování nářadí, který nahradí již nevyhovující maringotku. Zvětší se také plocha pro záchyt dešťové vody. Členové komunity rovněž vlastními silami opraví altán, který slouží jako zázemí pro setkávání zahradníků i návštěv nejen při akcích pro veřejnost.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: První plzeňská komunitní zahrada, z.s.
místo: Plzeň, Plzeňský kraj
období realizace: 4/2023 – 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 60 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Litvínovská komunitní zahrádka u knihovny

Litvínovští knihovníci spolu s dobrovolníky chtějí vdechnout život nevyužívané zahradě u knihovny a vytvořit zde místo setkávání, odpočinku a užitku. Vznikne malá komunitní zahrada, kterou budou moci využívat lidé z okolí. K dispozici bude posezení a vyvýšené záhony vhodné například i pro lidi s omezenou pohyblivostí. Na zahradě budou probíhat akce pro veřejnost jako například Sousedské grilování, Férová snídaně nebo Sousedský bleší trh, ale také přednášky o zahradničení, ochraně přírody a udržitelném rozvoji. Cílem je vytvořit místo setkávání a odpočinku, budování přátelských sousedských vztahů i přiblížení se k přírodě.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Městská knihovna Litvínov
místo: Litvínov, Ústecký kraj
období realizace: 4/2023 – 11/2023
projekt byl podpořen částkou: 53 062 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Založení nové komunitní zahrady na ulici Malackova

Sousedé z jihomoravských Rosic vybudovali na dosud neudržované pozemku komunitní zahradu, která slouží nejen k pěstování, ale také ke společnému setkávání a relaxaci. Pozemek vyčistili a oplotili, postavili dřevěný domek pro uskladnění zahradního náčiní a navazující systém pro záchyt dešťové vody. Vysadili první rostliny, vyrobili lavičky pro posezení u ohniště. Uspořádali také několik akcí, mezi nimi Pálení čarodějnic, Den dětí, Rozloučení s prázdninami a Halloween.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Adam Kostrůnek
místo: Rosice, Jihomoravský kraj
období realizace: 4/2023 – 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 30 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Zahrada nás volá

Ilona Janošková s podporou komise pro životní prostředí a aktivních přátel plánuje vybudovat biodynamickou komunitní zahradu. Se souhlasem obce chtějí tito dobrovolníci využít pro svůj záměr doposud málo využívanou zahradu v těsné blízkosti Základní umělecké školy, Masarykovy základní školy a Domu s pečovatelskou službou. Zahrada bude otevřená veřejnosti a bude sloužit ke komunitnímu setkávání při různorodých akcích. Základní škola ji bude moci využívat jako venkovní učebnu, hudební škola pro letní vystoupení (bude vystavěno menší pódium) a obyvatelé DPS k odpočinku a pěstování květin, bylin a zeleniny. Součástí zahrady budou i prvky pro ekologickou výchovu – hmyzí hotel, hnízdní budky či krmítka pro ptáky.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Ilona Janošková
místo: Velká nad Veličkou, Jihomoravský kraj
období realizace: 4/2023 – 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 64 500 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Za()hrada na Tabuláku

Na dosud nevyužívané ploše v areálu Fakultní nemocnice Olomouc, při městské části Tabulový vrch, vznikla nová komunitní zahrada. Využívají ji zejména obyvatelé přilehlých sídlišť, od mladých rodin s dětmi, které zde získávají vztah k půdě a rostlinám, až po seniory. Společnými silami vyčistili prostor, založili záhony, zhotovili boudu na nářadí a vysadili ovocné stromy i keře. Nemocnice zajistila přívod vody na zalévání a bezbariérový přístup. Vzniklo místo, na kterém se lidé napříč generacemi potkávají u tak přirozené, a přitom zapomenuté činnosti, jako je práce s hlínou a zemědělství, byť v malém měřítku.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: DW7, o.p.s.
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 4/2023 – 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 90 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Podpora Komunitní zahrady Varnsdorf

Komunitní zahrada Živa se nachází nedaleko centra Varnsdorfu. V rámci projektu bude pořízena uzamykatelná kůlna na nářadí, díky novým vyvýšeným záhonům se zvýší počet zájemců o komunitní pěstování i objem vypěstované zeleniny a ovoce. Pozemek nemá vlastní zdroj užitkové ani pitné vody, proto jsou v plánu také opatření na zádrž vody na pozemku – vybudování menší tůně i sběr dešťovky ze střechy kůlny do nádrží. Realizace projektu bude probíhat formou bezplatných workshopů.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Klára Lukačovičová
místo: Varnsdorf, Ústecký kraj
období realizace: 4/2023 – 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Vnitroblok Mečislavova

Spolek Probuďme Nusle pracoval v roce 2022 na dalším rozvoji komunitní zahrady Mečislavova. Byla instalována nádrž na dešťovou vodu s napojením na okapy okolních domů, prostor zahrady byl rozšířen o další část s novým zahradním domkem. Do chodu zahrady se kromě 30 rodin, které na zahradě pěstují, zapojili také další sousedé i místní firmy. Jedna z nich na zahradě v rámci firemního teambuildingu uspořádala brigádu, na které přes 20 zaměstnanců pomohlo s podzimní údržbou. Proběhlo také několik večerů s promítáním letního kina, akce Nuselské dvorky a dvakrát populární bleší trh „Nuselské blešky“ s více než dvěma desítkami prodejců a několika stovkami nakupujících.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Probuďme Nusle, z. s.

místo: Praha 4 – Nusle, Hlavní město Praha
období realizace: 5/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 55 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Zahrada u čtyř borovic

Tři rodiny žijící v panelovém domě nedaleko nádraží ve Žďáru nad Sázavou vybudovaly s pomocí dalších aktivních sousedů komunitní zahradu na blízkém travnatém pozemku se vzrostlými stromy. Povedlo se vytvořit multifunkční prostor, který slouží k relaxaci, hrám, pobytu na čerstvém vzduchu a k setkávání sousedů všech věkových skupin. Během roku zde proběhlo několik akcí s různým obsahem i zaměřením, kterých se zúčastnily desítky lidí z okolí. Důležitým partnerem bylo město Žďár nad Sázavou, které zdarma pronajalo pozemek, poskytlo část finančních prostředků a zároveň podalo pomocnou ruku při řešení právních záležitostí i celkové koncepce. Projekt měl také pozitivní dopad na sousedské vztahy – ti, kteří se do té doby jen formálně zdravili, si dnes vzájemně pomáhají i v odlišných situacích než jen v souvislosti s komunitní zahradou.

Program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Jana Lacinová
místo: Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina 
období realizace: 4/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 59 000 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Chata – kůlna ZO Krokova

Komunitní zahrada ZO Krokova v Praze nedaleko Vyšehradu byla založena obyvateli okolních ulic již po 2. světové válce. Cílem tohoto projektu bylo postavit novou boudu, která by sloužila jednak jako klubovna pro pravidelné setkávání komunity a pořádání sousedských akcí, jednak jako kůlna k uskladnění sdíleného nářadí. Komunita si chatu sama vyprojektovala a svépomocí postavila a nyní ji využívá k plánovaným účelům.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Praha 2 
místo: Praha 2, Hlavní město Praha 
období realizace: 4/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 67 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunitní zahrada Zlín Jižní Svahy žije

Spolek KoZa Zlín provozuje komunitní zahradu uprostřed sídliště s 30 tisíci obyvateli. Přeje si, aby zahrada byla prostorem příjemným lidem i rostlinám, s ohledem na životní prostředí a udržitelný rozvoj. Kromě společného zahradničení má spolek za cíl budovat dobré sousedské vztahy, propojovat lidi mezi sebou a společně tvořit.
V rámci podpořeného projektu došlo ke zvelebení prostor zahrady, děti dostaly zahradní domek, bouda na nářadí je díky regálům přehledná a uklizená, do zahrady přibyla i řada rostlin, které jsou nejen hezké, ale také poskytují potravu pro včelky. V zahradě se udála řada akcí pro členy i širší veřejnost – oslava Velikonoc spojená s pletením tatarů, pálení čarodějnic v maskách s opékáním špekáčků, den dětí, workshop „Nahlédnutí do světa včel“… Také se zpívalo a hrálo na kytaru, v rámci fireshow žonglovalo s ohněm, nocovalo se ve stanech a pozorovaly hvězdy.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: KoZa Zlín, z.s. 
místo: Zlín, Zlínský kraj
období realizace: 4/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 46 500  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Kino zahrada

Neformální uskupení aktivních lidí založilo v centru Ústí nad Labem Kinozahradu – inspirativní místo pod korunami stromů k setkávání, pěstování a sdílení. Jejich představa péče o komunitní zahradu vychází z permakulturního konceptu jedlého lesa. Pěstují především méně známé ovocné keře, trvalky, bylinky a ty dále zpracovávají při společných setkáních a workshopech.
V rámci projektu osadili do zahrady nádrže na vodu, díky kterým je možné udržovat výsadbu ve vyvýšených záhonech. S přípravou půdy a se stavbou vyvýšených záhonů pomohly ženy z Ukrajiny, které mají bohaté zkušenosti s pěstováním na svých zahrádkách. I přes nepřízeň počasí v jarních měsících podařilo vypěstovat dostatek úrody, která se stala zdrojem jídla na společných setkáních, a květiny posloužily jako barvivo pro workshop barvení vlny, který byl uspořádán se spolkem Veřejný sál Hraničář.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Pavlína Loskotová
místo: Ústí nad Labem, Ústecký kraj
období realizace: 3/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 50 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Voda pro komunitní zahradničení na Kotlasce

Komunitní zahrada Kotlaska slouží 60 rodinám k pěstování a dalším stovkám obyvatel Dolní Libně k rekreaci v zeleni. Zvýšení záchytu dešťové vody a její rozvedení ke vzdálenějším a sušším částem zahrady bylo jednou z potřeb, kterou potřebovali komunitní zahradníci vyřešit. Do projektu se zapojily více než dvě desítky komunitních zahradníků a také klienti RUBIKON Centra – lidé s trestní minulostí, kteří s realizací pomáhali v rámci pracovního tréninku. Nyní mohou všichni společně doslova „čerpat“ výsledky své práce při udržování svých záhonů a společném pobytu v zahradě.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: RUBIKON Centrum, z.ú. 
místo: Praha 8, Hlavní město Praha
období realizace: 5/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 23 900  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunitně mezigenerační zahrada

Komunitní skupina při KreBul, o.p.s., se ve spolupráci se sousedy rozhodla revitalizovat mezigenerační zahradu, která se nachází v centru města Prachatice. Společnými silami srovnali terén u domu a vyložili ho kameny, vytvořili pás keřů s borůvkami, rybízem a angrešty, osadili vyvýšené truhlíky, instalovali sudy na dešťovou vodu na zalévání, vybudovali hmatový chodníček, nakoupili nové stoly a židle, umístili do zahrady kuželník, knihobudku, hmyzí domeček či novou kruhovou lavičku kolem břízy… Zahradu se podařilo proměnit v příjemné místo pro odpočinek a pořádání nejrůznějších akcí a aktivit, a to po celou dobu za pomoci a s využitím nápadů místní komunity a návštěvníků zahrady.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: KreBul, o.p.s. 
místo: Prachatice, Jihočeský kraj 
období realizace: 4/2022 – 6/2023
projekt byl podpořen částkou: 69 000  (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Komunitní zahrada v KC Konopná

Členové komunity z okolí KC Konopná vyrobili 20 vyvýšených truhlíků a 6 zavěšených záhonků, které potom rozmístili v areálu komunitní zahrady. Zavěšené záhony osadili jahodami, které volně sklízely především děti. O truhlíky se podělilo 11 zájemců, většinou rodin z okolí. Dále na zahradě vysadili 18 keřů s jedlými plody (rybíz, aronie, brusnice, maliník, …), 10 stromků a okrasných keřů i další okrasné rostliny. Proběhlo celkem 6 brigád, do kterých se zapojilo přes 50 lidí, včetně dětí a mládeže z okolí a klientů NZDM Zapes sídlícího v areálu. Společná práce byla vždy odměněna setkáním u dobrého jídla, nechyběla ani zábava a hry.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Jednota bratrská Liberec – Ruprechtice 
místo: Liberec, Liberecký kraj 
období realizace: 5/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 95 000  (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Ekocentrum Zvonice

Ekocentrum na pozemku bývalého augustiniánského kláštera v Roudnici nad Labem pořádá vzdělávací programy pro děti i dospělé, kulturní akce, je využíváno pro školní i mimoškolní výuku. Přicházejí sem rodiny s dětmi z okruhu farnosti i širší veřejnosti, matky a děti z charitního azylového domu či školy a školky. Na zahradu u zvonice, která krom pěstování a chovu ovcí a včel slouží také k sousedskému setkávání, relaxaci a hrám, přibyly díky grantu lavice, lehátka i stolky vyrobené svépomocí z palet. Děti je pak v rámci školního projektu natřely. Mezi stromy v sadu jsou natažené hamaky, zahradní domek se dočkal izolace z vlny a je tak využitelný i v zimním období. Díky rozšířenému funkčnímu zázemí poskytují akce v zahradě návštěvníkům více pohodlí, možností a lákají čím dál tím víc lidí.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Jan Horák
místo: Roudnice nad Labem, Ústecký kraj 
období realizace: 4/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 40 400  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

VODA

Skupina obyvatel ze spolku Dlouhá tráva už několik let společně buduje na sídlišti v Novém Jičíně komunitní zahradu. Zahrada slouží mnoha obyvatelům, kteří se o ni společně starají, pěstují si zde zeleninu a pořádají různá setkání a akce. Jediné, co trápilo zejména starší uživatele zahrady, byla absence zdroje vody na zalévání – vodu bylo nutné donášet, což každoročně vedlo některé pěstitele k opuštění spolku i komunitní zahrady. Proto spolek z poskytnutého grantu pořídil 6 kontejnerů na vodu o objemu 1 000 litrů a zajistil dodávku vody. Pěstitelé nejen z řad seniorů si změnu chválí a členská základna je nyní stabilní.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Dlouhá tráva, z.s. 
místo: Nový Jičín, Moravskoslezský kraj 
období realizace: 5/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 22 500  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Komunitní zahrada dvanácti smyslů – Etapa III

Spolek SRDCEVČELE buduje na nevyužívaném pozemku v centru Horních Počernic komunitní zahradu a centrum ekologické výchovy. Snaží se, aby zahrada byla dobrým příkladem obecně prospěšného projektu propojující člověka se zdravou přírodou. Z prostředků grantu pořídili dřevo, z nějž pak skupina dobrovolníků a příznivců komunitní zahrady zbudovala dva herní prvky pro děti. Můstek s pískovištěm jsou součástí postupně vytvářeného sensoria dvanácti smyslů.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: spolek SRDCEVČELE
místo: Praha 20 – Horní Počernice, Hlavní město Praha
období realizace: 5/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 25 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Komunitní zahrada Na Střeláku

SOUHRA – spolek za sousedský Hradec spolu s Komisí místní samosprávy Pražské Předměstí – sever se rozhodly vybudovat komunitní zahradu za spolupráce drobných místních podniků, organizací a sousedů. V nevyužívaném parku na okraji centra tak vznikla první komunitní zahrada v Hradci Králové. Slouží nejen městskému pěstování, ale stala se také místem setkávání, společných snídaní či her, s programem pro děti, dospělé i seniory. Místem, kde se dá poslechnout hudba, naučit se dlabat dýni, zhlédnout divadlo nebo výstavu zavěšenou na stromech.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Hynek Kaplan
místo: Hradec Králové, Královehradecký kraj 
období realizace: 4/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 68 500  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Komunitní zahrada Na Polské – začínáme

Komunitní zahrada Na Polské v pražských Čimicích vznikla v roce 2021 na dříve neudržovaných pozemcích hl. m. Prahy. V rámci tohoto projektu zorganizovali členové spolku několik pracovních brigád, kterých se zúčastnily desítky lidí z okolí i další dobrovolníci. Společně provedli sanaci pozemku, vysadili ovocné keře a stromy, instalovali darovaný kompostér a vyvýšené záhony a vybudovali pergolu, která zachytává dešťovou vodu. Uspořádali také několik akcí pro děti, včetně divadelního představení a příměstského indiánského tábora.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: 333 údolí z.s. 
místo: Praha 8, Hlavní město Praha 
období realizace: 3/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 77 922  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.