Podpořené projekty

Níže na této stránce najdete všechny projekty, které jsme podpořili ve spolupráci se společností Kaufland v programech Milion pro… a Už to roste, už to klíčí.

Pro zobrazení projektů v mapě nebo podrobnější vyhledávání projektů KLIKNĚTE na mapu.

PROJEKTY PODPOŘENÉ V PROGRAMU "MILION PRO ..."

Komunitní řemeslné dílny v prostoru zahrady LK Pramínek

Ekocentrum Říčany provozuje na pozemku mezi obcemi Říčany a Světice Lesní klub Pramínek. V rámci projektu vybudují vlastními silami s pomocí místní komunity jednoduché zastřešené zázemí. Uspořádají také sérii řemeslných dílen věnovaných výrobě a zpracování vlny, moštování jablek, výrobě biouhlu a kosení trávy.
Projekt je cílen nejen na děti z lesního klubu a jejich rodiče, ale také na žáky a pedagogy ZŠ a MŠ Světice a obecně na všechny okolní obyvatele včetně seniorů a seniorek. Přispěje k posílení komunity a mezigeneračnímu propojení.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Čestlice a okolí
realizátor: ZO ČSOP Ekocentrum Říčany
místo: Říčany, Středočeský kraj
období realizace: 6/2023 – 6/2024
projekt byl podpořen částkou: 64 800 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Zveme tě k našemu stolu, přisedni, …

Spolek Salesiánského hnutí mládeže Klub Uhříněves-Kolovraty z. s. dovybaví zázemí na farní zahradě v Uhříněvsi. Zahrada slouží k setkávání obyvatel městské části, konají se zde komunitní akce (např. zahradní slavnosti, oslavy svátku sv. Martina), výtvarné workshopy i další pravidelné aktivity (dětské sportovní a umělecké kroužky, letní tábory apod.). Na podzim zahrada poskytuje hodně ovoce, především jablek.
Z grantu spolek pořídí mimo jiné drtič a lis na ovoce, zahradní stoly a lavice nebo světla do dřevěného altánu, který byl vybudován z prostředků poskytnutých v 1. ročníku grantové výzvy „Milion pro Čestlice a okolí“.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Čestlice a okolí
realizátor: SHM Klub Uhříněves-Kolovraty, z. s.
místo: Praha 22 – Uhříněves, Hlavní město Praha
období realizace: 6/2023 – 5/2023
projekt byl podpořen částkou: 92 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Zlepšení podmínek pro konání sousedských akcí

Spolek Naše Pitkovice pořádá od roku 2017 akce, které stmelují sousedy z Pitkovic a zvelebují blízké okolí. Příkladem je každoroční rozsvícení vánočního stromku, dětský den, letní kino, minigolfový turnaj, akce Ukliďme Pitkovice, společné sázení stromů či natírání laviček. Cílem je, aby Pitkovice, které jsou městskou čtvrtí na jihovýchodním okraji Prahy, byly místem nejen k bydlení, ale také k žití. Z poskytnutého grantu spolek zakoupí technické vybavení pro zkvalitnění organizovaných akcí nebo znovupoužitelné plastové kelímky, díky čemuž se sníží množství odpadu na akcích.  

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Čestlice a okolí
realizátor: Naše Pitkovice, z. s.
místo: Praha 22 – Pitkovice, Hlavní město Praha
období realizace: 6/2023 – 5/2024
projekt byl podpořen částkou: 83 882 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Nupacké venkovní posezení s ohništěm

Travnatý obecní pozemek v Nupakách je přirozeným centrem místního dění – konají se zde pravidelné venkovní akce typu Dětský den, Drakiáda či Setkání u vánočního stromu, v roce 2022 tu vznikla také komunitní zahrádka. Obec Nupaky ve spolupráci s místními občany plánuje v tomto prostoru vybudovat venkovní posezení – stůl s lavicemi a několika sedáky, ohniště a přístřešek na dřevo. Vznikne tak ucelený prostor k potkávání občanů všech věkových kategorií.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Čestlice a okolí
realizátor: obec Nupaky
místo: Nupaky, Středočeský kraj
období realizace: 7/2023 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 79 031 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunitní zahrada a sousedské slavnosti

Spolek sousedů uspořádá pro obyvatele budějovické městské části Linecké předměstí pravidelné akce a aktivity na podporu a utužení pohodových sousedských vztahů. Akce přinesou radost nejen dětem a rodinám, ale i všem ostatním věkovým skupinám. V plánu je rovněž vytvoření komunitního místa, kde se budou místní společně starat o zahrádku a vybudují zázemí ke společnému setkávání, včetně promítání letního kina. Umístí zde také nástěnku, která bude informovat o dění ve čtvrti.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro České Budějovice a okolí
realizátor: Jan Mádl
místo: České Budějovice, Jihočeský kraj
období realizace: 6/2023 – 5/2024
projekt byl podpořen částkou: 75 000 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Šije celé město!

Kristína, Magda a Hanka přišly s projektem nízkoprahové šicí dílny v centru Českých Budějovic, v níž budou probíhat tvůrčí setkání komunity zaměřená ekologicky, charitativně či „DIY“. Projekt má ambici zasáhnout širokou cílovou skupinu a nabídnout jí alternativu pro volnočasové aktivity. Propojí místní obyvatele, školy, firmy i poskytovatele sociálních a doplňkových služeb – domovy a kluby seniorů, nábytkovou banku, komunitní centra v ČB včetně komunitního centra Nadija, které vzniklo v roce 2022 pro uprchlíky z Ukrajiny.
Kromě samotného dovybavení šicí dílny budou uspořádány přednášky pro školy a veřejnost na témata upcyklace a reuse, dále swap pro širokou veřejnost nebo třeba charitativní akce šití povlaků na polštářky pro domovy seniorů a nábytkovou banku.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro České Budějovice a okolí
realizátor: Kristina Modrová
místo: České Budějovice, Jihočeský kraj
období realizace: 6/2023 – 5/2024
projekt byl podpořen částkou: 61 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Společně nás baví svět

Autis Centrum, o.p.s., s pomocí aktivních českobudějovických občanů uspořádá 5 tematicky zaměřených sousedských setkání. Budou se konat u příležitosti Halloweenu a tradičního lampionového průvodu, dále Adventu, březnového Měsíce knihy, Velikonoc a Světového dne/měsíce autismu. Adventní dílna proběhne ve spolupráci se sousedním Domem s pečovatelskou službou, součástí březnové akce bude autorské čtení českobudějovického spisovatele, v dubnu se uskuteční slavnostní vernisáž obrazů dětí s autismem. Cílem těchto přátelských setkání je propojit sociální služby s místními obyvateli a ukázat, že klienti s autismem nežijí za zdmi zařízení, ale spolu se svými rodinami jsou součástí místní komunity.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro České Budějovice a okolí
realizátor: Autis Centrum, o.p.s.
místo: České Budějovice, Jihočeský kraj
období realizace: 6/2023 – 5/2024
projekt byl podpořen částkou: 16 700 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Obnova pergoly v areálu Pod Kaštany

Areál Pod Kaštany se nachází v centru obce Úsilné a konají se zde všechny kulturní a společenské akce. V roce 2021 tu byla vybudována architektonicky oceňovaná dřevostavba Komunitního centra. V rámci podpořeného projektu obec demontuje zdejší pergolu, která po 30 letech fungování již nevyhovuje technicky ani esteticky, a nahradí ji novou dřevěnou pergolou, která je navržena v souladu s architektonickou koncepcí obce. Dojde také ke zpevnění a vydláždění podlahy. Práce proběhnou zčásti svépomocí, zčásti dodavatelsky.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro České Budějovice a okolí
realizátor: obec Úsilné
místo: obec Úsilné, Jihočeský kraj
období realizace: 6/2023 – 5/2024
projekt byl podpořen částkou: 99 985 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Kousek Ze/mě 2023

Diecézní charita České Budějovice společně s dobrovolníky a aktivními cizinci žijícími ve městě České Budějovice, resp. na jihu Čech, uspořádá multikulturní akci pro veřejnost Kousek Ze/mě 2023. Akce proběhne 20. června 2023 u příležitosti Světového dne uprchlíků a bude příležitostí ke vzájemnému setkání a poznávání. Součástí projektu jsou i následná sousedská setkání svépomocné skupiny cizinců a činnost dobrovolného divadelního souboru složeného z cizinců.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro České Budějovice a okolí
realizátor: Diecézní charita České Budějovice
místo: České Budějovice, Jihočeský kraj
období realizace: 6/2023 – 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Rokle Střížovice

Blanka, Petr a Magda spolu s dalšími sousedy ze Střížovic vytvoří v tamní rokli místo pro setkávání a pořádání společných akcí, které dosud v osadě chybí. O rokli se spolu s obcí začali starat před pěti lety, vykáceli ji a pravidelně ji sekají, na dně udělali ohniště a sezení. V rámci tohoto projektu postaví altán s dřevěnými stoly a lavicemi, který bude zázemím při nepřízni počasí, pro děti vybudují oblíbený singltrack (jednosměrnou stezku pro kola s různými skoky, hupy a zatáčkami) a svahy rokle osázejí jedlými keři.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Turnov a okolí
realizátor: Blanka Krösslová
místo: Pěnčín-Střížovice, Liberecký kraj
období realizace: 5/2023 – 4/2024
projekt byl podpořen částkou: 64 200 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

NAZDAR BAZAR

Spolek ZAzemí zakládá v obci Frýdštejn reuse centrum, které bude otevřeno nonstop. Kolem bazaru tvoří sousedskou komunitu, která zajistí provoz centra a zorganizuje během roku 24 setkání zaměřených na společné zpracování zemědělských přebytků, jejich výměnu, tvoření z recyklovaných materiálů i další iniciativy směřující k omezení celospolečenských konzumních tendencí.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Turnov a okolí
realizátor: ZAzemí, z.s.
místo: Frýdštejn, Liberecký kraj
období realizace: 5/2023 – 4/2024
projekt byl podpořen částkou: 50 200 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Hubertova jízda Selské jízdy Český ráj Turnov

Selské jízdy mají na našem území dlouhou a zajímavou historii – za první republiky se jich konaly desítky a před 2. světovou válkou měla základna Selských jízd v Československu 32 tisíc členů. Spolek Selská jízda Český ráj Turnov byl založen roku 1928 a v současnosti připomíná a rozvíjí tuto polozapomenutou tradici. V rámci projektu bude v říjnu 2023 uspořádána Hubertova jízda na koních a vozech po Českém ráji se závěrečným „honem na lišku“. Součástí doprovodného programu budou soutěže pro jezdce i diváky (např. populární „HobbyHorse“ pro děti), bude přichystáno domácí občerstvení. Den bude zakončen posezením s hudbou a promítáním fotek z akce na tradičním „soudu“, kde se shrnou všechny dobré i špatné události dne.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Turnov a okolí
realizátor: Selská jízda Český ráj – Turnov, z.s.
místo: Hrubá Skála, Liberecký kraj
období realizace: 6/2023 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 20 350 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Vesnice za jedním stolem

Členové a podporovatelé Rohozeckého okrašlovacího spolku se již 13 let věnují ochraně kulturních a přírodních hodnot. Ta zahrnuje péči o životní prostředí i činnosti směřující k rozvoji společenského života v obci. Spolek bohužel nemá vhodné zázemí a vybavení, z grantu tedy bude zakoupeno to nejdůležitější – stoly a židle, aby se všichni obyvatelé mohli potkat za „jedním stolem“ – symbolem soudržnosti napříč věkovými i sociálními skupinami. Zakoupeny budou i venkovní zahradní sety a zahradní domek pro jejich uskladnění. Nábytek bude zapůjčován i k soukromému využití. V rámci projektu budou realizovány nejrůznější společenské aktivity pro všechny generace.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Turnov a okolí
realizátor: Rohozecký okrašlovací spolek, z.s.
místo: Turnov, Liberecký kraj
období realizace: 5/2023 – 4/2024
projekt byl podpořen částkou: 40 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunitní zahrada při základní škole Zborovská

Základní škola praktická a speciální v Turnově za pomoci žáků, místních obyvatel bytových domů a občanů z přilehlých domů pro seniory zprovozní komunitní zahradu. Budou se na ní nacházet vyvýšené záhony, relaxační zóna i část k širšímu využití. Zahrada bude sloužit ke společnému pěstování, odpočinku, předávání životních zkušeností, pořádání akcí i k neformálnímu setkávání lidí v příjemném prostředí bez ohledu na jejich věk, vzdělání, původ či minulost.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Turnov a okolí
realizátor: Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
místo: Turnov, Liberecký kraj
období realizace: 5/2023 – 6/2024
projekt byl podpořen částkou: 83 250 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Akce pořádané občany Vlastibořic

Předmětem projektu bylo uspořádání tří akcí v různých částech obce Vlastibořice. Nakonec se uskutečnily jen dvě – Sousedské posezení na Jivině a Openfest Český ráj v Sedlíšťkách. Do příprav se zapojilo cca 50 občanů. Někteří pomáhali se stavbou podií, stanů a párty setů, jiní napekli občerstvení, další byli ve stáncích. Vzhledem k úspěchu obou akcí (vysoká návštěvnost i zapojení velkého počtu dobrovolníků) se realizační tým rozhodl, že se příští rok zrealizují znovu. Třetí plánovaná akce – tradiční běžecké závody Okolo Vlasti – musela být bohužel pro nízký zájem účastníků zrušena.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Turnov a okolí
realizátor: obec Vlastibořice
místo: Vlastibořice, Liberecký kraj
období realizace: 5/2023 – 6/2023
projekt byl podpořen částkou: 30 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Sousedská slavnost

V neděli 9. července 2023 proběhl v Turnově celodenní velký piknik, na kterém hráli hlavní roli jeho účastníci – tedy občané a návštěvníci Turnova a jeho okolí. Krásný letní den byl plný skvělého jídla a pití, zpěvu, her, bublin, tetovaček, dětských divadel, zábavy, přátel, nových známostí i neočekávaných setkání.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Turnov a okolí
realizátor: Kulturnov, z.s.
místo: Turnov, Liberecký kraj
období realizace: 6/2023 – 8/2023
projekt byl podpořen částkou: 45 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Vítáme jaro v Symfonii

Projekt „Vítáme jaro v Symfonii“ měl za cíl stmelit komunitu, která spontánně vzniká kolem DDM Symfonie Poděbrady, a poskytnout prostory v areálu i v budově DDM pro její další aktivity. Akce proběhla v sobotu 25. 3. 2023 za krásného, i když studeného jarního počasí. Zúčastnilo se 326 osob z řad široké veřejnosti – děti, dospělí i senioři. Pod taktovkou realizačního týmu někteří sázeli keře, jiní měnili prkna na venkovních lavičkách nebo hrabali staré listí a jehličí. Mezitím na hřišti soutěžila v pétanquu smíšená družstva seniorů a dětí. V budově Symfonie proběhl Jarní jarmark i výtvarné dílničky s jarní tematikou, na zahradě se opékaly buřty. Při plánování i realizaci akce se potkali přirození lídři i další členové místních komunitních skupin, objevilo se několik nápadů na uspořádání dalších akcí v areálu DDM a přihlásili se i dobrovolníci, kteří by zde chtěli rozvíjet své aktivity.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Poděbrady a okolí
realizátor: Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56
místo: Poděbrady, Středočeský kraj 
období realizace: 3/2023 – 3/2023 
projekt byl podpořen částkou: 40 300 Kč 

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Ratenice společně aneb Okrášlení veřejných prostranství v obci – 1. fáze

Členové i podporovatelé Dobročinného osvětového spolku Ratenická včela dlouhodobě usilují o vlastně banální věc: „mít hezkou obec“, na kterou mohou být její obyvatelé hrdí a do které se budou její návštěvníci rádi vracet. Vedení obce však nemá síly ani mnoho finančních prostředků na detailnější zvelebování veřejných prostranství. Ratenická včela proto usiluje o maximální zapojení obyvatel: „Chceme obyvatele Ratenic podnítit v přemýšlení, jak okolí svého domu i veřejná prostranství okrášlit, aniž by je o to někdo žádal. Touha po hezkém prostředí by se měla naučit překračovat zdi vlastního domu nebo pozemku“.
V tomto projektu bude několik veřejných prostranství osazeno cibulovinami, dojde k dosazení několika chybějících stromů a k nim bude vytvořeno místo k posezení a setkávání.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Poděbrady a okolí
realizátor: Dobročinný osvětový spolek Ratenická včela
místo: Ratenice, Středočeský kraj 
období realizace: 7/2023 – 2/2024 
projekt byl podpořen částkou: 44 750 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Stavba zastřešené pergoly s grilem na sportovišti v obci Kouty

Helena Rybářová s pomocí dalších aktivních lidí postaví s finanční podporou obce a poskytnutého grantu zastřešenou pergolu s grilem na místním sportovišti. Díky tomu bude možné začít tento prostor využívat nejen na sportovní aktivity, ale také pro běžné setkávání místních lidí všech generací a pořádání sousedských/komunitních akcí. V obci, v níž chybí park či jiná klidová zóna, tak vznikne multifunkční prostranství sloužící k relaxaci místních obyvatel i lidí ze širšího okolí.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Poděbrady a okolí
realizátor: obec Kouty
místo: Kouty, Středočeský kraj 
období realizace: 4/2023 – 10/2023 
projekt byl podpořen částkou: 80 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Sousedské slavnosti na Žižkově 2023

Občanská iniciativa Oživený Žižkov, Církev bratrská – Bétel a Rodinné centrum Poděbrady uspořádají v roce 2023 dvě Sousedské slavnosti a jedno Adventní sousedské setkání pro obyvatele poděbradské čtvrti Žižkov. Cílem je rozšiřovat místní komunitu a budovat dobré sousedské vztahy mezi starousedlíky a „náplavou“. Organizátoři věří, že tam, kde se lidé osobně znají, se snáze domluví a umí společně řešit problémy, které přirozeně vznikají při soužití většího množství rozličných lidí. Slavnosti budou příležitostí k neformálnímu seznámení dospělých i dětí a poskytnou prostor pro řešení aktuálních potřeb městské čtvrti formou řízené debaty. Pro děti i dospělé bude připraven aktivní program zaměřený na spolupráci a seznamování, hudební doprovod zajistí místní hudebníci. Na adventním setkání se budou společně zpívat koledy. Drobné vybavení zakoupené z grantu bude využíváno na podobných akcích i v dalších letech.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Poděbrady a okolí
realizátor: Rodina a dítě z.s.
místo: Poděbrady, Středočeský kraj 
období realizace: 3/2023 – 12/2023 
projekt byl podpořen částkou: 75 000 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Ostrov malého Dobše

Spolek Dobšané, z.s., společně s místními rybáři, Klubem zoufalých turistů a řadou místních občanů z Dobšic i okolí zrevitalizoval a zpřístupnil ostrůvek na slepém rameni řeky Cidliny. V rámci projektu instalovali pramičku sloužící k převozu na ostrov, na který umístili dřevěnou lavičku se štičím motivem. Slavnostního otevření, na kterém zazpíval Malý chrámový sbor z Opočnice a zahrála místní kapela Cidlinka, se zúčastnilo na 120 účastníků a 20 dětí z nedaleké mateřské školky. Ostrov je součástí naučné stezky vedoucí od Muzea Keltů v Dobšicích, které zároveň oslavilo 15 let existence. Vznikla nová místa pro rybolov, projekt podpořil i rybářské závody pro děti.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Poděbrady a okolí
realizátor: DOBŠANÉ, z.s.
místo: Dobšice, Středočeský kraj 
období realizace: 3/2023 – 6/2023 
projekt byl podpořen částkou: 64 400 Kč 

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Nové příležitosti pro Střítež

Střítež je živá dědina, ale všechno, co je živé, se musí udržovat, aby to živé zůstalo. Na nevyužitém místě na dolním konci obce plánuje skupina místních obyvatel postavit společnými silami komunitní pergolu, která bude sloužit k setkávání a stane se cílem odpoledních procházek. Dále bude vybudován „živý stolní fotbálek“ – konstrukce s mantinely, ve které plastové fotbalisty na tyčích nahradí živí hráči. Tato atrakce bude přenosná a snadno postavitelná na různých akcích konaných nejen ve Stříteži. Posledním dílem bude pořízení dvou repasovaných mobilních toalet, které budou sloužit na všech akcích pořádaných pod širým nebem.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov pod Radhoštěm a okolí
realizátor: Igor Dobeš
místo: Střítež nad Bečvou, Zlínský kraj
projekt byl podpořen částkou: 91 950 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Krajina pro lidi a přírodu – Hradisko III

Lidé ze Severomoravského regionálního sdružení ČSOP chtějí s pomocí členů dalších místních neziskových organizací, Skautského institutu, studentů, seniorů a dobrovolnické veřejnosti z Rožnova p. R. pečovat o část krajiny v okolí významného kopce Hradisko. Dosud byla rámci pravidelných dobrovolnických brigád obnovena historická alej starých a krajových odrůd ovocných dřevin (cca 80 stromů), vysazeno 160 ks původních keřů a vytvořeno 340 metrů květnatých pásů. Pro podporu biodiverzity byly také vybudovány kamenice pro plazy a vytvořena tůň. Cílem tohoto projektu je zajištění následné péče o vysazenou zeleň a doplnění lavičky a dalších prvků (ptačích budek, hmyzích domečků, čmelákovníků) na podporu biodiverzity a vzdělávání.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov pod Radhoštěm a okolí
realizátor: Severomoravské regionální sdružení ČSOP
místo: Rožnov pod Radhoštěm (Hradisko), Zlínský kraj
období realizace: 1/2023 – 1/2024
projekt byl podpořen částkou: 56 480 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Zachování tradičních sousedských setkání na dědině

Členové dobrovolných hasičů z Kněhyň a další aktivní obyvatelé obce Prostřední Bečva uspořádají sérii sousedských setkání. Z těch již tradičních půjde o vítání jara s vynášením Mařeny, sousedské smažení vaječnice, stavění máje, den dětí, Uspávání broučků a mikulášskou nadílku. Novinkou bude vlastnoruční výroba zimního kluziště, aby se obyvatelé údolí mohli setkávat i v zimním období, a masopustní průvod, kterému bude předcházet výroba masek a pečení frgálů.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov pod Radhoštěm a okolí
realizátor: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kněhyně
místo: Prostřední Bečva (místní část Kněhyně), Zlínský kraj
období realizace: 2/2023 – 1/2024
projekt byl podpořen částkou: 62 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Rozšíření mobiliáře a obnova zeleně

Sbor dobrovolných hasičů Tylovice za pomocí místních obyvatel plánuje revitalizovat a zvelebit hřiště „na Dolině“ jakožto jediný prostor v místní části Tylovice vhodný k pořádání kulturně společenských akcí (Tylovická pouť, stavění a kácení máje, podzimní setkání u guláše a piva). Z projektu budou zakoupeny lavice, stoly a stany, aby se návštěvníci mohli pohodlně posadit a užít si zábavu i za nepříznivého počasí. Vybavení bude zapůjčováno i na akce pořádané městem, školami či na soukromé oslavy. V rámci projektu budou také na břehu potoka vysázeny nové stromy a dojde k modernizaci sociálního zařízení.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov pod Radhoštěm a okolí
realizátor: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Tylovice
místo: Rožnov pod Radhoštěm – Tylovice, Zlínský kraj
období realizace: 4/2023 – 9/2023
projekt byl podpořen částkou: 57 498 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunitní zahrada v Rožnově pod Radhoštěm – stín a zeleň

Komunitní zahrada v Rožnově pod Radhoštěm je celodenně otevřený prostor využívaný především lidmi z místního panelového sídliště, kteří se zde setkávají, pracují, mohou si natrhat květiny, bobulovité ovoce či bylinky. V rámci projektu budou ve středové části zahrady zasazeny dva zapěstované stromy, které poskytnou stín tolik potřebný zejména v horkých letních dnech. Bude také zbudována knihobudka, která v příjemném prostředí zahrady nabídne dětem i dospělým odpočinkovou aktivitu.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov pod Radhoštěm a okolí
realizátor: Vzdělávací institut Kormidlo z.s.
místo: Rožnov pod Radhoštěm, Zlínský kraj
období realizace: 3/2023 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 82 175 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Rozvíjíme Olodvorek

Olodvorek ve vnitrobloku historického domu na olomouckém Dolním náměstí je místem, kde se téměř denně konají koncerty, výstavy, přednášky, benefice či divadelní představení. Vystupují tu začínající hudebníci, kteří se sami mohou hlásit do vypsaných výzev, i profesionální umělci. Vstupné na akce je dobrovolné a Olodvorek tak funguje jako živý komunitní prostor, kde se potkávají lidé ze sousedství, studenti či rodiny s dětmi. Z nadačního příspěvku bude pořízena aparatura a technické vybavení, které bude k dispozici vystupujícím umělcům.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Řeka Morava pro Olomouc z.s.
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 12/2022 – 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Sousedská slavnost

Výbor Matice svatokopecké ve spolupráci s dobrovolníky uspořádá v roce 100. výročí založení spolku sousedské setkání v poutním areálu svatokopecké baziliky Navštívení Panny Marie. Plánován je celodenní program určený obyvatelům místní městské části a všem příznivcům poutního místa. Cílem je vytvořit tradici sousedských setkání a mezigenerační propojení (senioři, rodiče s dětmi, mládež).

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Matice svatokopecká, spolek
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 01/2023 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 35 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Zahrada Na Trati žije!

Komunitní zahrada ve správě ZŠ Svatoplukova je využívána komunitou olomoucké městské části Řepčín, rodinami žáků, místními skauty, farní obcí a seniory. Kvůli kůrovci zde bylo pokáceno mnoho stromů, které poskytovaly stín a závětří. Proto vznikl nápad na pořízení celoročního tee-pee, které by umožňovalo úkryt dětem, setkávání lidí a pořádání akcí v letních i zimních měsících. Po úpravě pozemku následovala stavba tee-pee za účasti učitelů, skautů a místních rodičů, vytvoření vnitřního ohniště a posezení. Slavnostní otevření proběhlo na velké komunitní akci „Zahrada na trati žije“ se spoustou zábavy (žonglování, discgolf, jóga, psychomotorický padák, opékání špekáčků, …). Do teepee se vejde 30 dospělých a 20 dětí, je denně využíváno mateřskou a základní školou, školní družinou i skauty a může sloužit pro komunitní akce pořádané nejen školou.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 03/2023 – 06/2023
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Zvuková paměť olomouckých čtvrtí ušima dětí

Andrea Hanáčková se svým rozhlasově-divadelním dětským kroužkem Sluchátko natočí ve třech olomouckých čtvrtích vyprávění pamětníků o místě, kde žijí. Vznikne autentický zvukový materiál, který bude profesionálně zpracován a připraven pro vysílání. Projekt bude vyzkoušen na olomouckém Dolním náměstí a následně se děti zúčastní tří sousedských slavností, na nichž budou nabízet zvukovou procházku připravenou vždy na míru danému místu. Zájemci si prostřednictvím sluchátek s technologií „silent disco“ budou moci poslechnout příběhy, legendy a zvukový ambient.
Projekt posílí místní komunitu, vědomí paměti města, kontinuitu s dřívějšími obyvateli (Němci, Židy) a napříč generacemi vytvoří spojnice mezi minulostí a přítomností.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Andrea Hanáčková
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 01/2023 – 11/2023
projekt byl podpořen částkou: 81 100 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Spolu v pohodě

RC Heřmánek je rodinné, dobrovolnické a komunitní centrum v olomoucké čtvrti Holice, které podporuje a propojuje rodiny a jejich členy všech generací. Od března 2022 se snaží zapojit do komunitního života také příchozí ukrajinské rodiny.
V rámci projektu bude společně naplánována a realizována úprava prostor centra tak, aby se v něm všichni cítili dobře a rádi se do něj vraceli. Zároveň bude připraven program zaměřený na společné tvoření a sdílení, včetně například společného vaření. Cílem je větší sblížení českých a ukrajinských rodin i lepší zapojení nových místních rodin do pravidelných činností centra.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: RC Heřmánek, z.s.
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 12/2022 – 08/2023
projekt byl podpořen částkou: 76 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

i-Olomouc

Cílem projektu je vytvořit interaktivní a zábavnou virtuální podobu Olomouce v prostředí počítačové hry Minecraft. Součástí bude digitální knihovna, místo pro online setkávání a výuku, administrativní rozcestník či virtuální prohlídky (historické Olomouce, podzemí apod.). Budou pořádány pravidelné schůzky a semináře pro dobrovolníky, kteří se do projektu zapojí v roli programátorů.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Daniel Lee Číp
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 12/2022 – 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Sousedská setkání

Skupina devíti obyvatel z Rovné se na základě výzvy společnosti Kaufland Milion pro Strakonice rozhodla oživit kulturní život ve své obci. Rádi by se vrátili k akcím pro děti i dospělé, které v minulosti v obci již probíhaly, a přidali další. Během období covidu se obec rozrostla o nové občany, kteří nemají možnost se setkávat se starousedlíky, protože po covidu se už nepovedlo přerušené konání akcí obnovit.
Akce budou pořádány jednou měsíčně i za pomoci dalších Roveňáků. Naplánovány jsou Drakiáda, Slavnost sv. Martina, Adventní setkání – výroba adventních věnců, Dětský karneval, Vítání jara – vynášení Morany, Jarní tvoření – drátování, Dárek pro maminku – macramé anděl/panenka, Vítání prázdnin, Letní háčkovací kurz a Indiánské léto – výroba lapače snů.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Strakonice a okolí
realizátor: Lenka Pichlerová
místo: Rovná, Jihočeský kraj
období realizace: 10/2022 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 68 981 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Živé Strakonice

Spolek a přidružená skupina dobrovolníků uspořádá během celého roku několik různorodých akcí ve veřejném prostoru a na zanedbaných či opuštěných místech Strakonic. Naváže tak na své již existující projekty a bude pokračovat ve svém směřování zacíleném na oživování spícího města, zejména jeho centra a blízkého okolí, aktivizaci obyvatel, oživování komunity a získávání dalších dobrovolníků a nadšenců, kteří budou v činnosti pokračovat a rozvíjet ji vlastními nápady a dalšími navazujícími akcemi.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Strakonice a okolí
realizátor: Sunshine Cabaret, z.s.
místo: Strakonice, Jihočeský kraj
období realizace: 12/2022 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 99 842 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Teta, pojďte mě prosím naučit…!

Český svaz žen Čestice uspořádal od listopadu 2022 do června 2023 čtyři tematická sousedská setkání: adventní, velikonoční, den včel a předprázdninové sousedské grilování. Setkání měla podobu workshopů s přednáškami, kdy oslovení místní učili své sousedy různým kreativním technikám, pak následovala volná zábava s hudebními nástroji nebo jen příjemné relaxační posezení. V rámci velikonočního setkání organizátoři obnovili tradici vynášení Morany, při dni včel upozornili na problematiku udržitelnosti environmentu a důležitosti včel jako opylovačů. U příležitosti sousedského grilování proběhla přednáška o bezzbytkovém vaření s cílem omezit plýtvání potravinami. Všechny čtyři akce se těšily velké návštěvnosti místních lidí všech generací a setkaly se s pozitivní odezvou.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Strakonice a okolí
realizátor: Český svaz žen, z.s.
místo: Čestice, Jihočeský kraj
období realizace: 10/2022 – 9/2023
projekt byl podpořen částkou: 72 200 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Veřejné ohniště s grilem

Manželé Eva a Vojtěch Barborkovi s pomocí dobrovolných hasičů v Petrovicích a dalších kamarádů chtějí modernizovat veřejné prostranství před místní hasičárnou, kde na zpevněné ploše vznikne nové otevřené ohniště společně s lavicemi, stolem a zahradním grilem. S podporou obce se zde chystají v roce 2023 zorganizovat sraz rodáků a přátel obce. V plánu je také organizace pravidelných sousedských akcí jako například dětské dny, rozsvícení vánočního stromečku, společné oslavy narozenin nebo stavění máje, kde se tradičně opékají buřty a na grilu se grilují banány (tradice grilování banánů sahá až od roku 1998).

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Strakonice a okolí
realizátor: Vojtěch Barborka
místo: Petrovice, Jihočeský kraj
období realizace: 11/2022 – 6/2023
projekt byl podpořen částkou: 65 067 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Sousede, na slovíčko!

Aktivní zaměstnanci Charity se sídlem v Sousedovicích ve spolupráci s aktivními obyvateli obce Sousedovice chtějí společně vytvořit prostor pro sousedská posezení a současně zázemí pro společné kulturní a rukodělné aktivity, které tu doposud chybí. Toto posezení podpoří dlouhodobě dobré vztahy mezi Charitou a obcí a umožní větší propojení obyvatel obce Sousedovice bez ohledu na to, zda právě bydlí v bytě, rodinném domě nebo v domově seniorů. Plánované aktivity konané právě v tomto nově vybudovaném místě pro dobré sousedy cílí na různé věkové skupiny obyvatel s myšlenkou toho, že vzájemné mezigenerační kontakty jsou přínosné pro všechny zapojené. 

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Strakonice a okolí
realizátor: Charita Strakonice 
místo: Sousedovice, Jihočeský kraj
období realizace: 12/2022–2/2023 
projekt byl podpořen částkou: 51 910 

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Sousedé sobě

Členové Klubu U Boudů z řad starousedlíků i “náplavy” už 8 let pořádají velké množství akcí pro sousedství v Kolovratech, čímž se snaží podpořit sousedské vztahy a dělat z městské části dobré místo k životu. Sousedské aktivity ve formě kulturních večerů, výstav, Kovářského dne a Dožínek jsou pořádány za podpory městské části a jejich cílem je sblížit různé věkové, sociální a nově přistěhovalé skupiny obyvatel v Kolovratech. Letos chtějí místní nad rámec stávajících akcí obnovit tradici Dožínek a zlepšit podmínky pro konání akcí. 

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Čestlice a okolí
realizátor: Klub U Boudů z.s. 
místo: Kolovraty, Středočeský kraj 
období realizace: 7/2022 – 6/2023
projekt byl podpořen částkou: 35 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Sousedé sousedům a komunitní zahrada

Vzdělávací spolek sOOva podporuje sousedské soužití a obnovu tradic v MČ Kolovraty. Každoročně pořádá Restaurant Day s blešákem, v obci obnovil tradici masopustního průvodu se zpěvy a hudbou kulturní a staročeskou formou, pořádá semináře a workshopy na téma soběstačnosti a udržitelnosti, pečuje o komunitní zahradu (Bohumila zahrada) a veřejně přístupnou bosonohou stezku, vybudovanou v předzahrádce. Tyto své aktivity chtějí členové spolku dále rozvíjet a obohatit – Restaurant Day o kulturní program, masopustní průvod o doprovod zkušených hudebníků. Dále chtějí revitalizovat bosonohou stezku, přístupovou cesty ke stezce a do zahrady, obnovit zábradlí okolo jezírka (bezpečnostní prvek v zahradě) a hrazení kompostu a vybudovat střechu nad právě dokončenou chlebovou pecí. 

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Čestlice a okolí
realizátor: SOOVA, vzdělávací spolek 
místo: Kolovraty, Středočeský kraj 
období realizace: 6/2022 – 5/2023
projekt byl podpořen částkou: 75 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Tvořím své okolí – NZDM Klub Cesta

NZDM Klub Cesta, který provozuje obecně prospěšná organizace Cesta integrace, chce zvelebit prostředí přilehlé k budově, kde klub sídlí. Prostor, který je velmi zanedbaný, chce Klub společně s jeho klienty (děti a mládež od 7-26 let), za podpory celé komunity a města Říčany zvelebit tak, aby sloužil místním dětem a dospívajícím ke smysluplnému trávení volného času, seberozvoji, sportu i odpočinku, a celé komunitě města Říčany k setkávání komunity, pořádání dobrovolnických setkávání, neformálním kulturním akcím nebo sportovním utkáním. Areálem prochází každodenně stále větší masa lidí, která je vlivem vzniku Centra pro Ukrajinu velmi posilněna. Díky plánovaným změnám bude prostor pro všechny mnohem příjemnější. Stane se místem plným možností, jak se zbavit nudy, dozvědět se informace (nejen) o přírodě, zasportovat si na hřišti nebo načerpat inspiraci a energii v nové relaxační zóně. 

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Čestlice a okolí
realizátor: Cesta integrace, o. p. s. 
místo: Říčany, Středočeský kraj 
období realizace: 6/2022 – 11/2022
projekt byl podpořen částkou: 101 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Místo setkání a radosti

Členové spolku SHM Klub Uhříněves-Kolovraty vybudovali na pozemku farní zahrady zahradní altán jako místo pro setkávání dětí, mládeže, rodin a seniorů. Altán se stal zázemím pro neformální setkávání obyvatel místní městské části, členů spolku a farníků. Je využíván jak pro jednorázové akce určené pro celou širokou komunitu městské části (svátek sv. Martina, Tříkrálová sbírka, zahradní slavnost, burza ošacení, sousedská setkání, divadlo), tak i pro pravidelné aktivity (setkávání maminek, kroužky dětí, letní tábory).

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Čestlice a okolí
realizátor: SHM Klub Uhříněves-Kolovraty, z. s.
místo: Uhříněves, Středočeský kraj 
období realizace: 6/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 60 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Havlinda žije!

Petr Bublík, Michal Hořejší, Barbora Paulátová a Petra Ptáčková, obyvatelé Havlíčkovy kolonie, chtějí s pomocí svých sousedů kultivovat a oživovat veřejný prostor své čtvrti. Jejich úsilí bude předně směřovat do parku v Polní ulici, aby se znovu stal funkčním prostorem, který bude sloužit nejen sousedským potřebám, ale také sousedské dění stimulovat. Od září do května uspořádají sportovní klání, vánoční setkání, sousedskou slavnost a další akce a aktivity, jejichž smyslem bude zapojit místní obyvatele, a to nejen pasivně, ale i aktivně. Vytvoří proto web, který bude sloužit coby komunikační rozhraní a postupně také jako rezervoár místních vzpomínek a příběhů. Smyslem těchto aktivit je nejen zkvalitnění života, ale také posílení kolektivní paměti a místní identity. 

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro České Budějovice
realizátor: Barbora Paulátová 
místo: České Budějovice, Jihočeský kraj
období realizace: 9/2022–5/2023 
projekt byl podpořen částkou: 52 690 Kč 

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Komunitní prostor pro zahradničení a setkávání Pasovská

Kateřina Vokůrková a její sousedé vytvořili na nevyužité travnaté ploše v českobudějovické ulici Pasovská trvalkový záhon. Kromě setkání při plánování a realizaci okrasného prostoru uspořádali také další společné akce – např. společné malování keramiky, turnaj v pétanque nebo vánoční punč. Projekt přispěl k vytvoření nových a upevnění stávajících sousedských vazeb i k mezigeneračnímu propojení.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro České Budějovice
realizátor: Kateřina Vokůrková 
místo: České Budějovice, Jihočeský kraj
období realizace: 9/2022–7/2023 
projekt byl podpořen částkou: 20 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Kousek Ze/mě 2022

Diecézní charita České Budějovice společně s dobrovolníky a aktivními cizinci žijícími v Českých Budějovicích a okolí uspořádala dne 19. 8. 2022 multikulturní akci „Kousek Ze/mě 2022“. Akce určená široké veřejnosti měla za cíl propojit členy místní komunity (tj. obyvatele Českých Budějovic) a podpořit setkávání cizinců jak s cizinci, tak se starousedlíky. Kulturní program zahrnoval divadelní představení, hudební vystoupení, kovářský workshop, výstavu fotografií, obrazů a panenek. Stěžejní částí programu byla ochutnávka jídel, která připravili sami cizinci. V návaznosti na Kousek Ze/mě 2022 iniciovala DCHCB vznik sousedské skupiny cizinců. V rámci projektu proběhla dvě společná setkání, na kterých si členové skupiny vyměňovali zkušenosti z adaptace a integrace v místní komunitě, uspořádali také minibazárek s oblečením pro děti a workshop o Indii. Tato skupinka má v plánu se pravidelně scházet i po skončení projektu.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro České Budějovice
realizátor: Diecézní charita České Budějovice 
místo: České Budějovice, Jihočeský kraj
období realizace: 6/2022–5/2023
projekt byl podpořen částkou: 40 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Sousedské slavnosti na sídlišti v Českých Budějovicích

Kulturní nezisková organizace Výměník1 uspořádala ve dnech 15.–18. 9. 2022 sousedské slavnosti, které se konaly v městské části Čtyři dvory, v parku Stromovka a na sídlištích Máj a Šumava. Slavnosti byly součástí městského festivalu KUL.TURISTA, který proběhl v rámci kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury. Bohatý a různorodý program zahrnoval kulturní, kreativní, volnočasové a komunitní akce – například divadelní představení na střeše komunitního centra Máj, novocirkusové představení, dvě komentované procházky po okolí, dvě akce pro děti připravené ve spolupráci se zdejší knihovnou, dále cyklistické, plavecké a skateboardové závody (cílem těch plaveckých bylo upozornit na zanedbaný stav místního koupaliště), několik koncertů, sousedský brunch či večerní opékání buřtů.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro České Budějovice
realizátor: Výměník1, z.s. 
místo: České Budějovice, Jihočeský kraj
období realizace: 5/2022–10/2022
projekt byl podpořen částkou: 100 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Revitalizace parku u školy Valašská Bystřice

Děvčata z Valašské Bystřice založila „Zkrášlovací spolek“ s cílem starat se o různá neutěšená zákoutí veřejných prostranství. Dalším prostorem, který se rozhodla zvelebit, byl zanedbaný park před základní školou. Vlastními silami a dobrovolnou účastí místních obyvatel ho přebudovala na atraktivní veřejný prostor s volnočasovými prvky. Zapojilo se 25 lidí a 4 instituce (mezi nimi i žáci Základní školy Valašská Bystřice a Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí). Vysadili nové stromy, květinové i jedlé záhony. Podařilo se upravit zatravněnou plochu, vybudovat chodník, umístit prvky pro děti i venkovní fitness, žáci dodali dřevěný altán a hmyzí domečky. Společná práce účastníky stmelila. Proměnu místa oceňují i obyvatelé, kteří se do realizace nezapojili.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov a okolí
realizátor: Ilona Valová
místo: Valašská Bystřice, Zlínský kraj
období realizace: 4/2022 – 2/2023
projekt byl podpořen částkou: 100 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Podpora společenských akcí ve Stříteži

Skupina nadšenců ze Stříteže se před několika lety rozhodla změnit skomírající společenský život v obci. Tyto spřátelené rodiny spoluorganizují několik společenských akcí ročně, které se většinou konají pod širým nebem a navštěvuje je 80 až 250 Střítežanů. Mezi pořádané akce patří Velikonoční vyjížďka, Stavění máje, Kácení máje, Jánský oheň či Hubertova jízda. Pro tyto akce skupina pořídila velký a malý stan a sady na posezení, což pomohlo zvýšit komfort návštěvníků a umožnilo pořádat akce i za nepříznivého počasí. Vybavení navíc slouží i dalším spolkům v obci např. při příležitosti dětského dne, závodu na horských kolech nebo rozsvěcení vánočního stromu. 

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov a okolí
realizátor: Igor Dobeš
místo: Střítež nad Bečvou, Zlínský kraj
období realizace: 3/2022 – 4/2022
projekt byl podpořen částkou: 76 269  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Obecní slavnosti 2022

Po přestávce způsobené covidovou pandemií uspořádali v obci Prostřední Bečva další ročník Obecních slavností. Cílem bylo posílit komunitu a mezilidské vazby, které byly v předchozích dvou letech narušeny restrikcemi. Koordinátorem byla tzv. kulturní komise – aktivní lidé z komunity, dále se na akci podílelo přibližně 120 dobrovolníků z 15 spolků a sdružení (včetně dětí ze ZŠ a MŠ, které vystupovaly). Díky pěknému počasí se slavnosti vydařily a zúčastnilo se jich přibližně 1 000 lidí. V doprovodném programu si děti mohly vyzkoušet hry našich prarodičů (skákání panáka, cvrnkání kuliček, střelbu z praku apod.), jízdu v koňském povoze, přejet lanovkou přes řeku Bečvu nebo se naučit základy parkouru. Slavnosti mají také charitativní přesah, kdy výtěžek z prodej vzorků soutěže o nejlepší pálenku putuje na potřebné. V roce 2022 to byly děti z Ukrajiny. V obnovené tradici Obecních slavností chtějí místní pokračovat i v příštích letech.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov a okolí
realizátor: Sedmikvítky
místo: Prostřední Bečva, Zlínský kraj 
období realizace: 3/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 71 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

SWAP

Tomáš Marek s pomocí dobrovolníků z Rožnova pod Radhoštěm a blízkého okolí uspořádal v roce 2022 dva „swapy“ – tj. akce, na kterých dochází k bezplatné výměně nových či nepoškozených věcí do domácnosti, oblečení, knih, hraček a nepotřebných dárků. Obě akce se setkaly s velkým zájmem místních: dorazilo celkem 840 návštěvníků, podařilo se vybrat téměř 2 tuny předmětů a druhý domov našlo přes 1,5 tuny věcí! Zbylé věci byly doručeny místní charitě, která je poskytla těm nejpotřebnějším, včetně rodin z Ukrajiny. Mezi nejzajímavější předměty patřila ručně vyřezávaná loutka z Indonésie, v nabídce byly krásné porcelánové kousky i přes 100 ks nového, nenošeného oblečení. Organizátoři plánují uspořádat podobné akce i v budoucnu a přispět tak k omezení plýtvání a vyhazování použitelných věcí.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov a okolí
realizátor: Tomáš Marek
místo: Rožnov pod Radhoštěm, Zlínský kraj
období realizace: 3/2022 – 2/2023
projekt byl podpořen částkou: 58 700 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Babičko, dědečku, vyprávěj…

Rodinné centrum Olivy uspořádalo dne 29. 4. 2022 sousedské setkání pro všechny generace. Hlavním cílem bylo přizvat a zapojit babičky, dědečky i osamělé seniory z okolí. Tým rodinného centra připravil ve spolupráci s dobrovolníky bohatý odpolední program, jehož součástí byla květinová dílnička pro dospělé i děti, promítání historických fotografií, výstava obrazových publikací věnovaných Olomouci, herna, čtení pohádek, ochutnávka retro dobrot, kvíz, hudební i žonglérské vystoupení. Akce se zúčastnilo odhadem přes stovku lidí. Pro velký úspěch plánuje rodinné centrum uspořádat podobnou akci i v příštím roce.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Olivy, z.s.
místo: Olomouc, Olomoucký kraj  
období realizace: 3/2022 – 4/2022
projekt byl podpořen částkou: 30 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Nedělejte z komára velblouda

Spolek Los Vesinos s pomocí dalších aktivních lidí v Chomoutově zatraktivnil rekreační zónu u řeky Moravy. Na zdejší pěší stezku společně umístili navigační sloupky s názvy zajímavých míst a tři lavičky s výhledem na řeku a rurální krajinu. Zajímavostí je keřový tunel na nové pěší trase pro děti. Součástí projektu byla společná plánovací procházka s architektkou, několik komunitních brigád věnovaných výrobě a instalaci laviček a ukazatelů i závěrečná oslava nazvaná „Vánoční stezka“.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Los Vesinos, z.s.
místo: Olomouc, Olomoucký kraj  
období realizace: 2/2022 – 1/2023
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunitní oáza v centru města

Dobrovolnická komunita Divadla na cucky přetvořila nevyužitý kout budovy na Dolním náměstí a dala vzniknout Komunitní oáze v centru Olomouce. Nově vzniklý prostor je využíván k poradám spřátelených spolků a organizací, k pracovním schůzkám, řadou maminek s dětmi i k besedám a menším přednáškám. Vznikl tak ojedinělý prostor v centru Olomouce, navazující na prostory Café na cucky, Divadla na cucky a Galerie XY, který je veřejnosti poskytován zcela zdarma.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Alžběta Kvapilová
místo: Olomouc, Olomoucký kraj  
období realizace: 2/2022 – 6/2023
projekt byl podpořen částkou: 65 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Revitalizace komunitní zahrady Václavka

Spolek Udržitelný Palacký už několik let provozuje studentskou komunitní zahradu, která se nachází uprostřed kolejí a přírodovědného kampusu Univerzity Palackého v Olomouci. Prostor je jako dělaný pro relaxaci od studijního stresu, setkávání, pořádání nejrůznějších akcí a v neposlední řadě zahradničení. V rámci podpořeného projektu spolek zorganizoval dobrovolné brigády, během kterých se podařilo opravit oprýskané stoly a lavice, sestavit nový přístřešek na zahradnické náčiní či instalovat kompostér, díky kterému je možné na kolejích třídit další složku odpadu. Kromě obnovy dosavadních záhonů se zahrádka dočkala i nových vyvýšených záhonů, na kterých mohou studenti pěstovat například bylinky. 

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Udržitelný Palacký
místo: Olomouc, Olomoucký kraj  
období realizace: 3/2022 – 10/2022
projekt byl podpořen částkou: 43 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Oživme Olomouc

Spolek Za krásnou Olomouc ve spolupráci s dalšími lokálními dobrovolníky se rozhodli vytvořit „Manuál organizátora sousedských slavností“ spolu s „Fondem věcí sousedských slavností“, které by byly k dispozici i dalším dobrovolníkům na Olomoucku. Tímto chtějí ulehčit a zkvalitnit pořádání sousedských sešlostí vOlomouci, a to za každého počasí. Místní dobrovolníci plánují v roce 2022 dvě sousedské setkání – 2. ročník sousedské slavnosti na Masarykové třídě v městské části Nové Hodolany a sousedské setkání ve čtvrti Hejčín. Už při těchto setkáních plánují využít nově vzniklý fond. 

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Za krásnou Olomouc
místo: Olomouc, Olomoucký kraj  
období realizace: 2/2022 – 11/2022
projekt byl podpořen částkou: 94 600 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Olomoucká dílna

Vyrobit si stůl, opravit židli, seříznout prkno na poličku, postavit si vlastní postel, přilepit podpatek, vyrobit originální dárek …to všechno a mnohem víc chodí nejen obyvatelé Olomouce dělat do sdílené dílny pro veřejnost. Olomoucká dílna již pět let kutilům nabízí stále nové a lepší nářadí a vybavení, učí novým dovednostem, propojuje nadšené se zkušenými. Spolek za pomoci grantu vybavil dílnu dalším materiálem, nářadím i novými stroji (např. stolní pila na dřevo, pásová pila na železo, pásová bruska) a zrealizoval desítky workshopů nejen v prostorách dílny.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Olomoucká dílna, z.s.  
místo: Olomouc, Olomoucký kraj  
období realizace: 1/2022 – 12/2022 
projekt byl podpořen částkou: 55 400 

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

PROJEKTY PODPOŘENÉ V PROGRAMU "UŽ TO ROSTE, UŽ TO KLÍČÍ"

Zahrada Čtyřlístek

Tým ZŠ Jeseník založí na dosud nevyužívaném pozemku města v blízkosti školy novou komunitní zahradu a zapojí do jejího budování i užívání veřejnost Jesenicka. Vznikne tak prostor pro pěstování, setkávání, relaxaci a vzdělávání nejen žáků a rodičů, ale také veřejnosti. Žáci i veřejnost se formou společných brigád zapojí do vysazování zeleně, budování ohniště a posezení nebo stavby vyvýšených záhonů. Vše bude využíváno především na akcích pro širokou veřejnost jako např. letní kino, společné opékání, workshopy o sázení stromů či kompostování. Bylinky a zelenina vypěstované na vyvýšených záhonech budou využívány pro přípravu občerstvení na komunitní akce.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Základní škola Jeseník, příspěvková organizace
místo: Jeseník, Olomoucký kraj
období realizace: 4/2023 – 6/2024
projekt byl podpořen částkou: 60 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Zapusťme společně kořeny, spolu porosteme silněji

Kolegové z Nadace BONA ve spolupráci s místními, lidmi s duševním onemocněním a maminkami s dětmi z Ukrajiny vytvoří komunitní zahradu a vysází ovocné stromy a keře. Tím se i dočasní obyvatelé Drahaně budou podílet na péči o místní kout země a něco zde po nich zůstane – jak hmatatelné stromy, tak i nezapomenutelné společné chvíle sounáležitosti. Sousedská komunita a vazby budou podporovány formou workshopů a besed na ekologická, praktická, umělecká i „chutná“ témata, kdy spolu členové komunity budou sázet, malovat, vyrábět z keramiky, ale i vařit a zpracovávat společně vypěstované suroviny. Cílem je oživit tento krásný kout Prahy připomínající vesnici a hlavně propojit v tuto chvíli izolované skupiny spoluobčanů.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Nadace BONA
místo: Praha 8, Hlavní město Praha
období realizace: 4/2023 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 65 500 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Léto 2023 s komunitní zahradou Dlouhá Tráva

Jana Holubová chce s pomocí dalších aktivních členů komunitní zahrady Dlouhá Tráva organizovat akce pro veřejnost, které pomohou stmelit obyvatele sídliště a vytvořit kamarádskou atmosféru. Pronajmou si mobilní WC, aby lidé na zahradě mohli trávit delší čas v kuse, ať už při organizovaných workshopech a seminářích, nebo při obyčejném zahradničení a pobytu na zahradě.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Dlouhá Tráva, z.s.
místo: Nový Jičín, Moravskoslezský kraj
období realizace: 4/2023 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 24 305 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Probouzíme společně komunitní zahradu Prokopku

Spolek Pro kořínky chce vytvořit udržitelnou zahradu pro členy komunity a zároveň vybudovat prostor pro sousedská setkávání. Na úvod první zahradní sezony pořídí nezbytné zařízení v podobě kompostovací toalety a nádrží na záchyt dešťové vody. V souvislosti s tématy udržitelnosti a kompostování bude vzdělávat komunitní zahradníky i širší veřejnost. Další aktivity plánuje cílit k tématům záchytu dešťovky nebo výroby vybavení do zahrady za využití upcyklace. Zázemí zahrady zajistí co nejvíce svépomocně a za účasti širšího okruhu příznivců. Rozvoj zahradní komunity podpoří konáním neformálních akcí typu snídaně se sousedy nebo posezení u ohně. Členové spolku věří, že zahrada rozmnoží řady sousedů s odpovědným přístupem k nejbližšímu okolí, ať už se jedná o životní prostředí nebo vědomé sousedské vztahy.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Pro kořínky, z.s.
místo: Praha 13 – Stodůlky, Hlavní město Praha
období realizace: 4/2023 – 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 88 700 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunitní zahrada Bezděkovec

Tým kolem spolku Spolu venku v Nepomuku vybuduje na zahradě u bývalé školy přístřešek, záhony a nádrže na zachytávání dešťové vody. Budova nyní plní mnoho funkcí – od zázemí lesního klubu přes volební místnost až po obecní knihovnu, a proto se zahrada kolem ní nabízí jako přirozené centrum setkávání všeho druhu. Vybudováním přístřešku vznikne prostor pro pořádání akcí, aktivity místních obyvatel i sousedská setkání. Vznik prostoru bude mít pozitivní dopad na celou komunitu a speciálně pak na děti – ty, které doprovodí své rodiče na kulturní akce či brigády, i ty, které navštěvují lesní klub Divočátka. Děti budou aktivně zapojeny do všech realizovaných aktivit, čímž bude podporován jejich vztah k lokalitě, komunitě a zároveň budou vedeny k odpovědnosti za péči o společné místo.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Spolu venku v Nepomuku, z.s.
místo: Bezděkovec, Plzeňský kraj
období realizace: 4/2023 – 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Místo setkávání pro občany Linhartic v zahradě Stolístku

Spolek Ekocentrum Linhartice, z.s. ve spolupráci s vedením obce Linhartice vybuduje prostor pro komunitní setkávání občanů. Vhodným místem je nově vystavěná pergola v ukázkové přírodní zahradě bývalé základní školy, kde nyní spolek provozuje Centrum environmentální výchovy Stolístek. V rámci projektu bude osazena zelená střecha, založena dešťová zahrádka, vysazen celoroční trvalkový záhon a budou zbudovány vyvýšené záhony pro pěstování bylin. Na realizaci jednotlivých prvků se budou podílet občané Linhartic, pro které bude uspořádáno několik tematických workshopů. Vznik nového místa pro setkávání občanů přispěje k budování místní komunity, občané (zejména rodiče s malými dětmi a senioři) se budou častěji setkávat a trávit více času v místě, kde bydlí. Celý projekt také přispěje k udržitelnosti a zlepšení životního prostředí v obci.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Ekocentrum Linhartice, z.s.
místo: Linhartice, Pardubický kraj
období realizace: 4/2023 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Kinozahrada

Kinozahrada s jedlým lesem přináší nejen příklady dobré praxe zadržování vody v městské krajině, ale pěstuje i dobré sousedské vztahy uprostřed vonících bylinek pod korunami stromů v blízkosti ústeckého Letního kina. Členové a členky komunitní zahrady se společně vzdělávají o biodiverzitě ve městě, udržitelném stavitelství nebo pořádají workshopy o barvení látek rostlinami, venkovní hry a dílny pro děti. V zahradě můžou pěstovat zeleninu a květiny, osvěžit se bylinkovými nápoji, zabořit ruce do hlíny nebo si odpočinout od každodenního shonu a společně budovat zelenější okolí.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Pavlína Loskotová
místo: Ústí nad Labem, Ústecký kraj
období realizace: 4/2023 – 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 58 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunitní zahrada Šafrán

Členové spolku Šafrán založí komunitní zahradu na principech permakultury a přírodního zahradničení, v níž najdou své místo dospělí i děti. V první řadě založí společný zeleninový záhon, záhon s bylinkami, divokými trvalkami a jedlými květy, zasadí keře s bobulovým ovocem a zakrslé ovocné stromky. Dále plánují vybudovat posezení kolem ohniště a hrací prvky pro děti. Součástí projektu jsou také nejrůznější komunitní akce a akce pro veřejnost a děti (stavba broukoviště, pouštění draků, bylinková procházka, setkání s permakulturní designérkou, jóga mezi stromy, ornitologická vycházka, podzimní slavnost, …).

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Spolek Šafrán
místo: Šlapanice, Jihomoravský kraj
období realizace: 4/2023 – 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 76 751 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Rosteme na Libuši

Spolek MY Litvínov s lidmi ze sousedství vylepší komunitní zahradu Sousedského domu Libuše a rozšíří možnosti jejího využití. Na zahradě zasadí nové stromy, vyroste zde pódium s altánem a noví zahradníci založí další záhony. Tímto projektem dojde ke zkrášlení sociálně vyloučené lokality Janov, která je nejzanedbanější částí Litvínova.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: MY Litvínov, z.s.
místo: Litvínov, Ústecký kraj
období realizace: 4/2023 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 70 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunitní zahrádka Tišnov

Skupina tišnovských komunitních zahrádkářů se po prvním roce společného fungování rozhodla povýšit komunitní zahradničení na novou úroveň. S podporou grantu vybudují ohniště s posezením a postaví kůlnu na nářadí se stolkem pro zpracování vypěstovaných plodin. Vysadí také vinnou révu podél plotu a další dřeviny v prostoru zahrady. V rámci projektu uspořádají workshopy (péče o vinnou révu, zlepšení mikroklimatu na zahradě) a další akce (veřejné lisování ovoce) a pokusí se v praxi aplikovat opatření pro záchyt vody v krajině. Všechny tyto aktivity mají společný cíl – lépe se v rámci komunity poznat a společnými silami zlepšit prostředí, ve kterém zahradničí.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Štěpán Špaček
místo: Tišnov, Jihomoravský kraj
období realizace: 5/2023 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 44 750 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunita se chce scházet v Komunitní zahradě Kotlaska

Komunitní zahrada Kotlaska v pražské Dolní Libni slouží nejen komunitním zahradníkům (60 rodin), ale i stovkám místních obyvatel jako místo pro volný čas a relax v zelené oáze rozhlehlé zahrady/sadu. Pozemek je využíván v souladu s principy ekologické udržitelnosti. Součástí komunity jsou i klienti RUBIKON Centra – lidé po výkonu trestu, kteří zde nacházejí pracovní uplatnění nebo nové sociální vazby.

Předmětem projektu je revitalizace místa pro setkávání v zahradě a stavba pergoly, aby se komunitní akce mohly konat venku za každého počasí. Dále budou zabezpečeny a zkrášleny svahy podél cesty. Převážnou většinu prací odvedou dobrovolnicky sami členové komunity. Projekt bude zakončen komunitní slavností, jejíž součástí budou i workshopy na environmentální témata, aktivity pro děti a sousedské pohoštění.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: RUBIKON Centrum, z.ú.
místo: Praha 8, Hlavní město Praha
období realizace: 7/2023 – 11/2023
projekt byl podpořen částkou: 80 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

První plzeňská komunitní zahrada

První plzeňská komunitní zahrada, založená roku 2015, sdružuje zájemce o ekologické pěstování nejrůznějších profesí i národností. V rámci projektu budou pořízeny sazenice ovocných stromů a keřů, zahradní nábytek i nový zahradní domek pro skladování nářadí, který nahradí již nevyhovující maringotku. Zvětší se také plocha pro záchyt dešťové vody. Členové komunity rovněž vlastními silami opraví altán, který slouží jako zázemí pro setkávání zahradníků i návštěv nejen při akcích pro veřejnost.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: První plzeňská komunitní zahrada, z.s.
místo: Plzeň, Plzeňský kraj
období realizace: 4/2023 – 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 60 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Litvínovská komunitní zahrádka u knihovny

Litvínovští knihovníci spolu s dobrovolníky chtějí vdechnout život nevyužívané zahradě u knihovny a vytvořit zde místo setkávání, odpočinku a užitku. Vznikne malá komunitní zahrada, kterou budou moci využívat lidé z okolí. K dispozici bude posezení a vyvýšené záhony vhodné například i pro lidi s omezenou pohyblivostí. Na zahradě budou probíhat akce pro veřejnost jako například Sousedské grilování, Férová snídaně nebo Sousedský bleší trh, ale také přednášky o zahradničení, ochraně přírody a udržitelném rozvoji. Cílem je vytvořit místo setkávání a odpočinku, budování přátelských sousedských vztahů i přiblížení se k přírodě.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Městská knihovna Litvínov
místo: Litvínov, Ústecký kraj
období realizace: 4/2023 – 11/2023
projekt byl podpořen částkou: 60 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Založení nové komunitní zahrady na ulici Malackova

Sousedé z jihomoravských Rosic chtějí na dosud neudržované pozemku vybudovat komunitní zahradu, která bude sloužit k pěstování ovoce či zeleniny i k setkávání se spoluobčany a relaxaci. Zahrada bude místem pro setkání starousedlíků s nově přistěhovanými rodinami i pro získávání znalostí ohledně udržitelného pěstování a ochrany přírody. Z grantu bude zakoupeno jednak dřevo na výrobu zahradního domku a posezení, jednak prvky pro záchyt a využívání dešťové vody.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Adam Kostrůnek
místo: Rosice, Jihomoravský kraj
období realizace: 4/2023 – 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 30 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Zahrada nás volá

Ilona Janošková s podporou komise pro životní prostředí a aktivních přátel plánuje vybudovat biodynamickou komunitní zahradu. Se souhlasem obce chtějí tito dobrovolníci využít pro svůj záměr doposud málo využívanou zahradu v těsné blízkosti Základní umělecké školy, Masarykovy základní školy a Domu s pečovatelskou službou. Zahrada bude otevřená veřejnosti a bude sloužit ke komunitnímu setkávání při různorodých akcích. Základní škola ji bude moci využívat jako venkovní učebnu, hudební škola pro letní vystoupení (bude vystavěno menší pódium) a obyvatelé DPS k odpočinku a pěstování květin, bylin a zeleniny. Součástí zahrady budou i prvky pro ekologickou výchovu – hmyzí hotel, hnízdní budky či krmítka pro ptáky.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Ilona Janošková
místo: Velká nad Veličkou, Jihomoravský kraj
období realizace: 4/2023 – 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 64 500 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Za()hrada na Tabuláku

Na dosud nevyužívané ploše v areálu Fakultní nemocnice Olomouc, při městské části Tabulový vrch, vznikne nová komunitní zahrada. Bude sloužit nejen k zahradničení (o něž projevují velký zájem zejména obyvatelé přilehlých sídlišť), ale také k relaxaci, rekreaci, volnočasovým aktivitám, budování sousedských vztahů a podpoře příjemného klimatu v komunitě. Opomenout nelze ani zamýšlený léčebně terapeutický přesah vzhledem k lokaci v areálu nemocnice. Zahrada bude přístupná všem včetně pacientů, zaměstnanců a návštěvníků nemocnice.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: DW7, o.p.s.
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 4/2023 – 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 90 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Podpora Komunitní zahrady Varnsdorf

Komunitní zahrada Živa se nachází nedaleko centra Varnsdorfu. V rámci projektu bude pořízena uzamykatelná kůlna na nářadí, díky novým vyvýšeným záhonům se zvýší počet zájemců o komunitní pěstování i objem vypěstované zeleniny a ovoce. Pozemek nemá vlastní zdroj užitkové ani pitné vody, proto jsou v plánu také opatření na zádrž vody na pozemku – vybudování menší tůně i sběr dešťovky ze střechy kůlny do nádrží. Realizace projektu bude probíhat formou bezplatných workshopů.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Klára Lukačovičová
místo: Varnsdorf, Ústecký kraj
období realizace: 4/2023 – 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Vnitroblok Mečislavova

V roce 2022 spolek Probuďme Nusle pracoval na dalším rozvoji komunitní zahrady Mečislavova. Byla instalována nádrž na dešťovou vodu s napojením na okapy okolních domů, prostor zahrady byl rozšířen o další část s novým zahradním domkem. Do chodu zahrady se kromě 30 rodin, které na zahradě pěstují, zapojili také další sousedé i místní firmy. Jedna z nich na zahradě v rámci firemního teambuildingu uspořádala brigádu, na které přes 20 zaměstnanců pomohlo s podzimní údržbou. Proběhlo také několik večerů s promítáním letního kina, akce Nuselské dvorky a dvakrát také populární bleší trh „Nuselské blešky“ s více než dvěma desítkami prodejců a několika stovkami nakupujících.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Probuďme Nusle, z. s.
místo: Praha 4 – Nusle, Hlavní město Praha
období realizace: 5/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 55 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Zahrada u čtyř borovic

Tři rodiny žijící v panelovém domě chtějí s pomocí dalších aktivních sousedů vybudovat komunitní zahradu na travnatém pozemku se vzrostlými stromy. Na pozemku mezi panelovými domy plánují s podporou města vybudovat multifunkční komunitní prostor, který bude sloužit k setkávání sousedů různých generací, odpočinku a pobytu na čerstvém vzduchu. Díky vytvoření zahrady se sousedé a jejich děti budou mít možnost více potkávat a trávit společně svůj volný čas. Zahradu budou moci využívat i lidé ze širšího okolí či lidé, kteří navštíví přilehlou úřední budovu. 

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Jana Lacinová
místo: Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina 
období realizace: 4/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 54 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Chata – kůlna ZO Krokova

Komunitní zahrada ZO Krokova v Praze nedaleko Vyšehradu byla založena obyvateli okolních ulic již po 2. světové válce. Cílem tohoto projektu bylo postavit novou boudu, která by sloužila jednak jako klubovna pro pravidelné setkávání komunity a pořádání sousedských akcí, jednak jako kůlna k uskladnění sdíleného nářadí. Komunita si chatu sama vyprojektovala a svépomocí postavila a nyní ji využívá k plánovaným účelům.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Praha 2 
místo: Praha 2, Hlavní město Praha 
období realizace: 4/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 67 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunitní zahrada Zlín Jižní Svahy žije

Spolek KoZa Zlín si mimo společného zahradničení přeje budovat dobré sousedské vztahy, propojovat lidi mezi sebou a společně tvořit. Tvořit prostor, který bude příjemný jak lidem, tak rostlinám, s ohledem na životní prostředí a udržitelný rozvoj. KoZa chce být otevřená dětem, prarodičům, rodičům, chce vytvořit tvořivý prostor uprostřed sídliště, kde bude spousta lidí smysluplně trávit svůj volný čas. V zahradě chtějí nabízet workshopy, hudební posezení, akce pro děti, společně zahradničit a ukazovat nejen dětem svět přírody ve své plné kráse uprostřed sídliště s 30 tisíci obyvateli.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: KoZa Zlín, z.s. 
místo: Zlín, Zlínský kraj
období realizace: 4/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 46 500  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Kino zahrada

Neformální uskupení aktivních lidí zakládá v centru Ústí nad Labem Kino zahradu. Inspirativní místo pod korunami stromů k setkávání, pěstování a sdílení. Jejich představa péče o komunitní zahradu vychází z permakulturního konceptu jedlého lesa. Pěstují především méně známé ovocné keře, trvalky, bylinky a ty dále zpracovávají při společných setkáních a workshopech. Podporují samozásobitelství a výměnu zkušeností s pěstováním a zpracováním rostlin k jídlu, výrobě domácí kosmetiky nebo oblečení. 

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Pavlína Loskotová
místo: Ústí nad Labem, Ústecký kraj
období realizace: 3/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 50 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Voda pro komunitní zahradničení na Kotlasce

Komunitní zahrada Kotlaska slouží 60 rodinám k pěstování a dalším stovkám obyvatel Dolní Libně k rekreaci v zeleni. Zvýšení záchytu dešťové vody a její rozvedení ke vzdálenějším a sušším částem zahrady je jednou z potřeb, které chtějí komunitní zahradníci řešit. S pomocí místní komunity se na zahradě rozšíří záchyt dešťové vody a zajistí její rozvod i k méně přístupným částem komunitních záhonků. Díky participaci komunity na řešení problému, který lidé sami identifikovali a jsou motivovaní ho změnit, se posílí také spolupráci a vztahy v komunitě.  

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: RUBIKON Centrum, z.ú. 
místo: Praha 8, Hlavní město Praha
období realizace: 5/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 23 900  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunitně mezigenerační zahrada

Komunitní skupina při KreBul, o.p.s. ve spolupráci se sousedy usiluje o revitalizaci mezigenerační zahrady, která se nachází prakticky v centru města Prachatice. Společnými silami vytvoří bylinkové záhonky a prostor pro ovocné keře, které osadí. Dále společně vytvoří nový nábytek pro zahradu, a to jak posezení se stoly, tak zvýšené truhlíky, aby k nim mohli jak lidé na vozíčku, tak senioři. V zahradě najde své místo také kuželník a vytvoření nových zákoutí a míst pro setkávání, akce a aktivity. V každém kroku se na přípravě i realizaci bude podílet komunita a sousedé, kteří již nyní prostor navštěvují a nacházejí zde své místo k odpočinku i seberealizaci. 

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: KreBul, o.p.s. 
místo: Prachatice, Jihočeský kraj 
období realizace: 4/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 69 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Komunitní zahrada v KC Konopná

Komunita z okolí KC Konopná vyrobila 20 vyvýšených truhlíků a 6 zavěšených záhonků, které byly rozmístěny v areálu komunitní zahrady. Zavěšené záhony byly osazeny jahodami, které volně sklízely především děti. O truhlíky se podělilo 11 zájemců – většinou rodin z okolí. Dále komunita na zahradě vysadila 18 keřů s jedlými plody (rybíz, aronie, brusnice, maliník, …), 10 stromků a okrasných keřů i další okrasné rostliny. Proběhlo celkem 6 brigád, do kterých se zapojilo přes 50 osob, včetně dětí a mládeže z okolí a klientů NZDM Zapes sídlící v areálu. Společná práce byla vždy odměněna setkáním u dobrého jídla, nechyběla ani zábava a hry.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Jednota bratrská Liberec – Ruprechtice 
místo: Liberec, Liberecký kraj 
období realizace: 5/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 95 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Ekocentrum Zvonice

Ekocentrum na pozemku bývalého augustiniánského kláštera v Roudnici nad Labem slouží už dnes na programy, hry, školní i mimoškolní výuku, na kterou přicházejí rodiny s dětmi z okruhu farnosti i veřejnosti, také matky a děti z charitního azylového domu či školy a školky. V prostoru probíhají také kulturní akce. Zahradu, která slouží krom pěstování a chovu ovcí a včel také ke hrám, relaxaci, setkávání a vzdělávacím programům pro děti i dospělé teď doplní zahradním nábytkem – přibydou stoly, lavičky i hamaky. 

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Jan Horák
místo: Roudnice nad Labem, Ústecký kraj 
období realizace: 4/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 40 400  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

VODA

Skupina obyvatel ze spolku Dlouhá tráva společně už několik let buduje na sídlišti v Novém Jičíně komunitní zahradu. Zahrada je rozběhlá a slouží mnoha obyvatelům, kteří se také o ni společně starají, pěstují si zde zeleninu a pořádají různá setkání a akce. Teď uživatele zahrady trápí jen nedostatek vody, a proto chtějí rozšířit kapacity zachytávané srážkové vody nákupem a instalováním kontejnerů na vodu. Díky tomu bude zahradničení lépe přístupné především seniorům, pro které bylo donášení vody na zavlažování velmi obtížné.  

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Dlouhá tráva, z.s. 
místo: Nový Jičín, Moravskoslezský kraj 
období realizace: 5/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 22 500  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Komunitní zahrada dvanácti smyslů – Etapa III

Spolek SRDCEVČELE buduje třetím rokem na nevyužívaném pozemku v Horních Počernicích komunitní zahradu a centrum ekologické výchovy. Pozemek realizace projektu se nachází v kulturním centru Horních Počernic, v těsné blízkosti ZŠ Praha 9, Stoliňská a asi 150 metrů od Zámku Chvaly. V rámci už třetí etapy budování komunitní zahrady budou vytvořeny přírodní herní prvky zahrady pro děti a zasázeny medonosné a nektarodárné květiny. Po potřeby uskladnění nářadí pro udržování komunitních záhonů a truhlíků bude postaven malý dřevěný zahradní domek. Komunitní zahrada dvanácti smyslů se snaží být dobrým příkladem obecně prospěšného projektu propojující člověka se zdravou přírodou, ve které mimo jiné mohou zdravě žít i včely. 

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: spolek SRDCEVČELE
místo: Praha 20 – Horní Počernice, Hlavní město Praha
období realizace: 5/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 25 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Komunitní zahrada Na Střeláku

SOUHRA – spolek za sousedský Hradec spolu s Komisí místní samosprávy Pražské Předměstí – sever chce vybudovat komunitní zahradu za spolupráce drobných místních podniků, organizací a sousedů. Zapojí se místní umělci, aktivní občané, senioři z Klubu seniorů a další. Zahrada vyroste na soukromém, ale pro veřejnost přístupném parku na okraji centra Hradce Králové, která je již dlouhá desetiletí bez užitku. Komunitní zahrada má sloužit nejen lidem, kteří se budou na zahradničení přímo podílet, ale obecně má být místem pro setkávání ve veřejném prostoru. Zahrada bude sloužit také kulturním a vzdělávacím akcím, které mají nejen vytvořit nové mezilidské vazby, ale oživit konkrétní městský prostor a ukázat, že někdy stačí pouze chtít a zanedbaný veřejný prostor se může proměnit za nepříliš vysokou částku. 

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Hynek Kaplan
místo: Hradec Králové, Královehradecký kraj 
období realizace: 4/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 68 500  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Komunitní zahrada Na Polské – začínáme

Komunitní zahrada Na Polské v pražských Čimicích vznikla v roce 2021 na dříve neudržovaných pozemcích hl. m. Prahy. V rámci tohoto projektu proběhlo několik pracovních brigád za účasti desítek lidí: došlo k sanaci pozemku, vysazení ovocných keřů a stromů, instalaci darovaného kompostéru a vyvýšených záhonů či k vybudování pergoly, která zachytává dešťovou vodu. Bylo také uspořádáno několik akcí pro děti, včetně divadelního představení a příměstského indiánského tábora.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: 333 údolí z.s. 
místo: Praha 8, Hlavní město Praha 
období realizace: 3/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 77 922  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.