Junák – český skaut, středisko Walden České Budějovice, z. s.

Středisko Walden je jedno ze dvou českobudějovických skautských středisek. Funguje jako zázemí pro několik skautských oddílů – dva dívčí, jeden smíšený a čtyři chlapecké skautské oddíly, jeden roverský kmen a jeden klub oldskautů. Každoročně registruje přes tři stovky členů.

Organizace získala příspěvek z nevyčerpaného zůstatku určeného na podporu komunitních projektů v Českých Budějovicích a okolí. Příspěvek je určen na pokrytí nákladů spojených s provozem.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro České Budějovice a okolí
místo: České Budějovice, Jihočeský kraj
období realizace: 2023
projekt byl podpořen částkou: 36 881 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.