Rosteme na Libuši

Spolek MY Litvínov s lidmi ze sousedství vylepšil komunitní zahradu Sousedského domu Libuše, který se nachází v sociálně vyloučené lokalitě Janov, a rozšířil možnosti jejího využití. Sousedé společně zahájili zahradnickou sezónu jarní slavností, jejíž součástí byl koncert a také plánování nové podoby zahrady. V následujících měsících společnými silami pod vedením odborníka postavili dřevěné pódium, využitelné rovněž jako altán, vybudovali nové vyvýšené záhony, zasadili dřeviny a upravili část zahradních cest. Během celé sezóny probíhalo pravidelné setkávání v zahradě, navazování nových vztahů a utužování komunity.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: MY Litvínov, z.s.
místo: Litvínov, Ústecký kraj
období realizace: 4/2023 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 70 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.