Zahrada Čtyřlístek

Tým ZŠ Jeseník založí na dosud nevyužívaném pozemku města v blízkosti školy novou komunitní zahradu a zapojí do jejího budování i užívání veřejnost Jesenicka. Vznikne tak prostor pro pěstování, setkávání, relaxaci a vzdělávání nejen žáků a rodičů, ale také veřejnosti. Žáci i veřejnost se formou společných brigád zapojí do vysazování zeleně, budování ohniště a posezení nebo stavby vyvýšených záhonů. Vše bude využíváno především na akcích pro širokou veřejnost jako např. letní kino, společné opékání, workshopy o sázení stromů či kompostování. Bylinky a zelenina vypěstované na vyvýšených záhonech budou využívány pro přípravu občerstvení na komunitní akce.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Základní škola Jeseník, příspěvková organizace
místo: Jeseník, Olomoucký kraj
období realizace: 4/2023 – 6/2024
projekt byl podpořen částkou: 60 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.