Sad míru – zahrada budoucnosti

Spolek Budil obnovuje od roku 2021, i za pomoci Nadace Via, zanedbaný Sad míru ve Svídnici u Dymokur, jehož historie sahá do roku 1954. Dosud se členům spolku podařilo přeměnit neprostupnou džungli na kultivovaný prostor s 200 nově vysázenými stromy a keři. V rámci tohoto projektu plánují vybudovat zastřešenou pergolu, která v deštivých či parných dnech poskytne zázemí pracovníkům a návštěvníkům sadu.
Stůl a lavice do pergoly budou zhotoveny svépomocí pod dohledem odborníků v rámci workshopu práce se dřevem, přístupného veřejnosti. V plánu je i celá řada dalších akcí – školení správného jarního výchovného řezu a následné péče o stromy, workshop péče o včely, pálení čarodějnic, koncert operních árií, divadelní představení nebo například pravidelné nedělní cvičení pro veřejnost. Sad bude také jednou ze zastávek letošního ročníku turistické akce Dymokurská šlápota.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Poděbrady a okolí
realizátor: Spolek Budil
místo: Svídnice u Dymokur, Středočeský kraj
období realizace: 3/2024 – 9/2024
projekt byl podpořen částkou: 91 433 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.