Kousek Ze/mě 2023

Diecézní charita České Budějovice společně s dobrovolníky a aktivními cizinci žijícími ve městě České Budějovice, resp. na jihu Čech, uspořádá multikulturní akci pro veřejnost Kousek Ze/mě 2023. Akce proběhne 20. června 2023 u příležitosti Světového dne uprchlíků a bude příležitostí ke vzájemnému setkání a poznávání. Součástí projektu jsou i následná sousedská setkání svépomocné skupiny cizinců a činnost dobrovolného divadelního souboru složeného z cizinců.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro České Budějovice a okolí
realizátor: Diecézní charita České Budějovice
místo: České Budějovice, Jihočeský kraj
období realizace: 6/2023 – 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.