Den obce – „Malá obec, velké osobnosti“

Po projektu zaměřeném na komunitní výstavbu pergoly na místním sportovišti přicházejí Koutečtí se záměrem založit tradici „obecního dne“. Letošní první ročník, který se uskuteční 25. května, bude zaměřen na představení zajímavých místních osobností a čtyř aktivních spolků (Koutecké panenky, rybáři, Koutecká Lípa a myslivci). Je připraven bohatý program – workshopy pořádané spolky a obyvateli (sebeobrana, řezbářství, tanec), rozhovory s osobnostmi obce, autorské čtení, gameparty, fotbalový zápas, rybolov a „neckyáda“. Nemůže chybět ani občerstvení – částečně zajištěné formou sdílených stolů, v plánu je i obecní grilování a společné pečení koláčů.

Cílem projektu je podpořit místní komunitu, vzájemné setkávání a poznávání, přilákat i ty, kteří se zatím do dění v obci příliš nezapojovali (noví obyvatelé, mladí lidé, senioři, uprchlíci z Ukrajiny) a povzbudit je k aktivní účasti na dění v obci.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Poděbrady a okolí
realizátor: Obec Kouty
místo: Kouty, Středočeský kraj
období realizace: 3/2024 – 6/2024
projekt byl podpořen částkou: 37 000 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.