Komunitní zahrada v KC Konopná

Členové komunity z okolí KC Konopná vyrobili 20 vyvýšených truhlíků a 6 zavěšených záhonků, které potom rozmístili v areálu komunitní zahrady. Zavěšené záhony osadili jahodami, které volně sklízely především děti. O truhlíky se podělilo 11 zájemců, většinou rodin z okolí. Dále na zahradě vysadili 18 keřů s jedlými plody (rybíz, aronie, brusnice, maliník, …), 10 stromků a okrasných keřů i další okrasné rostliny. Proběhlo celkem 6 brigád, do kterých se zapojilo přes 50 lidí, včetně dětí a mládeže z okolí a klientů NZDM Zapes sídlícího v areálu. Společná práce byla vždy odměněna setkáním u dobrého jídla, nechyběla ani zábava a hry.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Jednota bratrská Liberec – Ruprechtice 
místo: Liberec, Liberecký kraj 
období realizace: 5/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 95 000  (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.