Komunitní zahrada ZahradniČtení

Pobočka Knihovny města Olomouce v Jungmannově ulici sídlí v budově bývalých jeslí a disponuje zahradou, která však dosud nebyla využívána. Sami občané okolní sídlištní zástavby se začali ptát na možnosti využití, proběhlo společné komunitní plánování a padlo rozhodnutí na vznik komunitní zahrady. V rámci projektu dojde k revitalizaci zahrady – bude srovnán terén, vysazeny keře, do zahrady budou umístěny lavičky, vyvýšené záhony či dřevěná houpací lavička. Zároveň se už tak pestrý program knihovny rozšíří o další aktivity pořádané v zahradě – například besedy pro mateřské a základní školy věnované environmentální tematice, workshopy na různá témata pro dospělé nebo výtvarné dílny pro všechny generace. Zahrada se pro místní lidi stane místem pohodového trávení volného času, komunitního pěstování a setkávání i celoživotního vzdělávání. Projekt samotný je důkazem, že knihovny již neslouží jen jako půjčovny knih, ale fungují i jako prostor pro setkávání, vzdělávání a kvalitního trávení volného času.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 3/2024 – 10/2024
projekt byl podpořen částkou: 100 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.