Živé Strakonice

Živé Strakonice byl celoroční projekt – série akcí, které probíhaly zčásti ve veřejném prostoru, zčásti pod střechou. Jedná se konkrétně o Filmový klub Pod Stolem, Filmové léto pod širým nebem, Divadlo v parku, Májový brunch Na Zavadilce, Adventní dvorky, street art workshopy pro školy a veřejnost, výstavy ve venkovní galerii Artwall Strakonice. Cílem bylo zachovat kontinuitu akcí přístupných pro veřejnost a oslovit co nejširší publikum. Jednotlivé akce se tak zaměřovaly jak na vnímání umění pasivně – divácky (výstava, promítání, hudba), tak aktivním zapojením návštěvníků (tvořivé dílny, street art). Díky zachování kontinuity bylo také možné oslovit a udržet tým nadšených dobrovolníků, který se během roku rozrostl. Dalším z cílů bylo oživit veřejný prostor a zapojit místní kreativce (adventní trhy, tvořivé dílny, street art workshopy pro školy) a podpořit tak rozvoj vztahu místní komunity k veřejnému prostoru, lokálním produktům a tvůrcům.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Strakonice a okolí
realizátor: Sunshine Cabaret, z.s.
místo: Strakonice, Jihočeský kraj
období realizace: 12/2022 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 99 842 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.