Sousedské setkávání

Ve Vísce u Jevíčka se po útlumu v covidových letech snaží oživit sousedské setkávání. Kromě tradičního pálení čarodějnic, pouťové zábavy či dětského dne uspořádali v roce 2022 nově také úspěšné Silvestrovské opékání, po mnoha letech obnovili masopustní průvod a kácení máje, proběhl také lampionový průvod se strašidly. Grant byl použit k zakoupení potřebného vybavení, jako jsou lavičky, stoly a velký party stan, který může být využíván na akce pořádané obcí nebo sborem dobrovolných hasičů i na soukromé oslavy.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Moravskou Třebovou a okolí
realizátor: obec Víska u Jevíčka
místo: Víska u Jevíčka, Pardubický kraj
období realizace: 11/2023 – 1/2024
projekt byl podpořen částkou: 40 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.