Komunita se chce scházet v Komunitní zahradě Kotlaska

Komunitní zahrada Kotlaska v pražské Dolní Libni slouží nejen komunitním zahradníkům (60 rodin), ale i stovkám místních obyvatel jako místo pro volný čas a relax v zelené oáze rozhlehlé zahrady/sadu. Pozemek je využíván v souladu s principy ekologické udržitelnosti. Součástí komunity jsou i klienti RUBIKON Centra – lidé po výkonu trestu, kteří zde nacházejí pracovní uplatnění nebo nové sociální vazby.

Předmětem projektu je revitalizace místa pro setkávání v zahradě a stavba pergoly, aby se komunitní akce mohly konat venku za každého počasí. Dále budou zabezpečeny a zkrášleny svahy podél cesty. Převážnou většinu prací odvedou dobrovolnicky sami členové komunity. Projekt bude zakončen komunitní slavností, jejíž součástí budou i workshopy na environmentální témata, aktivity pro děti a sousedské pohoštění.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: RUBIKON Centrum, z.ú.
místo: Praha 8, Hlavní město Praha
období realizace: 7/2023 – 11/2023
projekt byl podpořen částkou: 80 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.