Komunita se chce scházet v Komunitní zahradě Kotlaska

Komunitní zahrada Kotlaska v pražské Dolní Libni slouží nejen komunitním zahradníkům (60 rodin), ale i stovkám místních obyvatel jako místo pro volný čas a relaxaci v zelené oáze rozhlehlé zahrady/sadu. Pozemek je využíván v souladu s principy ekologické udržitelnosti. Součástí komunity jsou i klienti RUBIKON Centra – lidé po výkonu trestu, kteří zde nacházejí pracovní uplatnění a nové sociální vazby.
V rámci projektu byla postavena pergola, aby se komunitní akce mohly konat venku za každého počasí. Došlo také k úpravě terénu a podél cesty do hlavní části zahrady byly vybudovány nové zídky. Při práci velmi významně pomohli lidé s trestní minulostí, se kterými organizace pracuje. Byla to pro ně příležitost, jak ukázat, že něco umí a mají chuť se zapojit. Projekt byl zakončen komunitní slavností, které se zúčastnilo přes 100 lidí a jejíž součástí byly kromě občerstvení i workshopy na environmentální témata, výroba budek pro ptáky, výroba přírodní kosmetiky a dlabání dýní.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: RUBIKON Centrum, z.ú.
místo: Praha 8, Hlavní město Praha
období realizace: 7/2023 – 11/2023
projekt byl podpořen částkou: 80 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.