Revitalizace komunitního dvorku

Lenka Pichlerová s přáteli uspořádala v uplynulém roce celou řadu sousedských setkání v obci Rovná (drakiáda, slavnost sv. Martina, pletení adventních věnců aj.). Akce se setkaly se zájmem občanů a organizátoři založili spolek Modrý hořec, který získal od obce do užívání spolkovou místnost. Nyní by rádi revitalizovali dvorek, který s touto místností sousedí. Plánují přetvořit tento nevyužívaný a zanedbaný prostor na místo pro neformální setkávání místních občanů i organizované akce – příměstský tábor, kroužky a workshopy pro děti i dospělé, snídaňový piknik, obecní zabíjačku s harmonikářem, venkovní šachový turnaj či vánoční zpívání.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Strakonice a okolí
realizátor: Modrý hořec, z. s.
místo: Rovná, Jihočeský kraj
období realizace: 11/2023 – 8/2024
projekt byl podpořen částkou: 91 633 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.