Ptačí pozorovatelna

Obec Morkůvky vybuduje za pomoci místních občanů ptačí pozorovatelnu. Ta se bude nacházet u zdejšího rybníka, který byl v roce 2022 po 200 letech obnoven a záhy se stal domovem mnoha rostlin a živočichů – včetně chráněných a vzácných druhů ptáků. Místní i přespolní k rybníku rádi chodí na procházky nebo pozorovat přírodu. Na krajinářské úpravy okolo rybníka si obec nechala zpracovat odbornou studii, podle které nyní postupuje – na jižní straně rybníka již s pomocí občanů vysadila přes 500 dřevin a na severní straně se chystá vystavět zmíněnou pozorovatelnu, vyrobenou z přírodních materiálů blízkých okolní přírodě (akátové dřevo, lískové či vrbové proutí, rákos). Po dokončení pozorovatelny je v plánu společný piknik s odbornou přednáškou o „obyvatelích“ místního rybníka a výtvarná či fotografická soutěž pro děti zaměřená na to, co z nové pozorovatelny viděly.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Hustopeče a okolí
realizátor: obec Morkůvky
místo: Morkůvky, Jihomoravský kraj
období realizace: 4/2024 – 12/2024
projekt byl podpořen částkou: 80 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.