Společně nás baví svět

Autis Centrum, o.p.s., s pomocí aktivních českobudějovických občanů uspořádá 5 tematicky zaměřených sousedských setkání. Budou se konat u příležitosti Halloweenu a tradičního lampionového průvodu, dále Adventu, březnového Měsíce knihy, Velikonoc a Světového dne/měsíce autismu. Adventní dílna proběhne ve spolupráci se sousedním Domem s pečovatelskou službou, součástí březnové akce bude autorské čtení českobudějovického spisovatele, v dubnu se uskuteční slavnostní vernisáž obrazů dětí s autismem. Cílem těchto přátelských setkání je propojit sociální služby s místními obyvateli a ukázat, že klienti s autismem nežijí za zdmi zařízení, ale spolu se svými rodinami jsou součástí místní komunity.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro České Budějovice a okolí
realizátor: Autis Centrum, o.p.s.
místo: České Budějovice, Jihočeský kraj
období realizace: 6/2023 – 5/2024
projekt byl podpořen částkou: 16 700 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.