Rozkvetlá Olomouc

Projekt Rozkvetlá Olomouc je zaměřen na navázání a posílení spolupráce organizací, které působí v olomoucké místní části Holice. Koordinátorem je zdejší rodinné centrum Heřmánek, spolupracujícími organizacemi jsou mateřská a základní škola, Klub seniorů, pobočka Městské knihovny a Spolek pro holický les. Cílem je podpora místní komunity a prohloubení vzájemných vztahů, a to prostřednictvím výtvarných a tvořivých aktivit inspirovaných Holickým lesem. Tvoření bude probíhat společně v rámci jednotlivých setkání a bude završeno výstavou vytvořených děl. Do projektu se zapojí i externí odborníci (přírodovědná vycházka). Projekt má být impulsem pro další společné aktivity všech organizací a tedy potažmo i pro rozvoj komunitního života místní části.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: RC Heřmánek, z.s.
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 3/2024 – 10/2024
projekt byl podpořen částkou: 85 000 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.