Kulturní Klínovice

Projekt Kulturní Klínovice je iniciativou skupiny přátel, kteří se dlouhodobě snaží zpestřovat kulturní a společenský život v obci, kde žijí. Mají k dispozici prostor bývalé hospody, který opravili a postupně mu vrací komunitní náplň a význam. Doposud se věnovali především dětem a mládeži (výtvarné dílny, taneční workshopy, …), nyní by rádi zapojili všechny generace a ukázali místním, že i v malé obci lze uspořádat zajímavé akce s kulturním přesahem (společný koncert, divadlo, pečení kváskového chleba). Chtějí tak přispět k posílení komunity, povzbudit kreativitu místních lidí a prohloubit vztahy mezi nimi i k samotnému místu. Současně navazují na minulost, kdy bylo běžné, že spolu lidé hráli amatérské divadlo a v hospodách se tančilo za doprovodu živé hudby.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Strakonice a okolí
realizátor: KULTURNÍK z. s.
místo: Chrášťovice, místní část Klínovice, Jihočeský kraj
období realizace: 11/2023 – 6/2024
projekt byl podpořen částkou: 60 970 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.