Komunitní zahrada Bezděkovec

Tým kolem spolku Spolu venku v Nepomuku vybuduje na zahradě u bývalé školy přístřešek, záhony a nádrže na zachytávání dešťové vody. Budova nyní plní mnoho funkcí – od zázemí lesního klubu přes volební místnost až po obecní knihovnu, a proto se zahrada kolem ní nabízí jako přirozené centrum setkávání všeho druhu. Vybudováním přístřešku vznikne prostor pro pořádání akcí, aktivity místních obyvatel i sousedská setkání. Vznik prostoru bude mít pozitivní dopad na celou komunitu a speciálně pak na děti – ty, které doprovodí své rodiče na kulturní akce či brigády, i ty, které navštěvují lesní klub Divočátka. Děti budou aktivně zapojeny do všech realizovaných aktivit, čímž bude podporován jejich vztah k lokalitě, komunitě a zároveň budou vedeny k odpovědnosti za péči o společné místo.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Spolu venku v Nepomuku, z.s.
místo: Bezděkovec, Plzeňský kraj
období realizace: 4/2023 – 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.