Otevřená komunitní zahrada

V bývalé faře v obci Dobřichov provozuje spolek Maminky sobě komunitní centrum Pramínek. V rámci tohoto projektu členové spolku spolu s dalšími dobrovolníky z regionu uklidí, upraví a otevřou bývalou farní zahradu. Ta je v současnosti v zanedbaném stavu, avšak skýtá velký potenciál pro využití. Součástí projektu bude prořezání starých lip, odstranění náletů a stavebního i jiného odpadu, srovnání terénu, osetí osivem a ohrazení části zahrady, která bude přístupná pro veřejnost. Cílem je obnovit genia loci tohoto místa a vytvořit prostor, kde se budou lidé setkávat a pořádat různé akce. Kromě spolku Maminky sobě budou moci využívat zahradu také další spolky či skupiny aktivních lidí.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Poděbrady a okolí
realizátor: Maminky sobě z.s.
místo: Dobřichov, Středočeský kraj
období realizace: 3/2024 – 2/2025
projekt byl podpořen částkou: 66 400 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.