Cesta bratří Mrštíků

Dva spolky z Boleradic – Letorost a Divadelní spolek bratří Mrštíků – společně vytvoří novou pěší trasu s názvem „Cesta bratří Mrštíků“. Povede od divadla v Boleradicích přes Helenčino údolí k rodnému domku bratří Mrštíků v Divákách. Obyvatelům i návštěvníkům obou obcí umožní nová trasa procházku mimo dopravní komunikaci – lesem, kolem rybníků a potoka Haraska k cílovým kulturním stavbám. Helenčino údolí s památníkem Viléma Mrštíka se stane místem pro setkávání rodin a občanů, sousedské akce i každoroční zahajování Krajské divadelní přehlídky Mrštíkovo divadelní jaro. Hlavní akcí projektu bude v sobotu 20. 4. 2024 setkání občanů Boleradic a Divák v Helenčině údolí, slavnostní otevření cesty a společná výsadba 30 stromů vrby košíkářské podél potoka Haraska.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Hustopeče a okolí
realizátor: Letorost – lidé, kteří sázejí stromy z.s.
místo: Boleradice, Jihomoravský kraj
období realizace: 1/2024 – 4/2024
projekt byl podpořen částkou: 15 870 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.