Komunitní zahrádka Tišnov

Skupina tišnovských komunitních zahrádkářů se po prvním roce společného fungování rozhodla povýšit komunitní zahradničení na novou úroveň. S podporou grantu postavili zahradní domek, na který instalovali odvody dešťové vody do sudů, zřídili si ohniště s lavičkami k sezení, vysadili ovocné stromy a keře, zakoupili drtič a lis na vypěstované ovoce, zahradní kolečko a rošt na ohniště. Dále si vyrobili stůl na zpracování vypěstované úrody, nainstalovali společnou nástěnku pro vzájemné informování a uspořádali několik vzdělávacích a seznamovacích aktivit (veřejné moštování ovoce a prohlídka komunitní zahrady, workshop s arboristou a vinařem).
Všechny tyto aktivity měli společný cíl – lépe se v rámci komunity poznat a společnými silami zlepšit prostředí, ve kterém zahradničí. Tento cíl se podařilo naplnit – kromě zkrášlení společných prostor získali zahrádkáři mezi sebou i nová přátelství.

program: Už to roste, už to klíčí
realizátor: Štěpán Špaček
místo: Tišnov, Jihomoravský kraj
období realizace: 5/2023 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 44 750 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.