Oprava a zkulturnění skautského dvora v Uherčicích

Dobrovolnickou skupinu „La Bosňa Papas“ tvoří aktivní tatínkové z Uherčic, kteří se ve spolupráci se svými dětmi věnují zvelebování různých míst v obci. Snaží se, aby si děti našly cestu od počítačů a získaly kladný vztah k tomuto typu práce. Nyní zaměřili pozornost na prostor dvora, který se nachází u místní skautské klubovny a který je kromě pravidelných skautských schůzek rovněž místem různých dalších setkání, tvořivých dílniček, táborákových odpolední či charitativních bazárků. Dlouhodobě je ale ve velmi zchátralém stavu. Po vyčištění prostoru a odvozu suti tak tatínky a děti čeká srovnání a vydláždění pochozí plochy, výroba většího zastřešeného posezení či osvětlení celého dvora. Projekt bude realizován v součinnosti se skauty, farností i obcí.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Hustopeče a okolí
realizátor: Ondřej Kušnier
místo: Uherčice, Jihomoravský kraj
období realizace: 1/2024 – 9/2024
projekt byl podpořen částkou: 79 750 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.