Na půl cesty

Spolek Tři kavky pečuje již několik let o lokalitu Boří, která se nachází na půl cesty mezi Rožnovem pod Radhoštěm a Zubřím. Jde o místo s krásným výhledem do údolí Bečvy a na zdejší dominantu – kopec Hradisko. Zároveň se tu vyskytují zvláště chráněné a ohrožené druhy.
V rámci tohoto projektu zde spolek ve spolupráci s místními dobrovolníky vybuduje odpočinkové místo s lavičkou, broukovištěm, kamennou zídkou pro plazy a nově vysazenými stromy. Uspořádá také víkendový happening s exkurzí.
Kromě vytvoření biotopů vhodných pro plazy a hmyz projekt zvýší krajinářskou hodnotu daného místa, přispěje k upevnění místních lidí k tomuto místu a v neposlední řadě přivede ke spolupráci obyvatele dvou sousedních měst, čímž napomůže ke zlepšení jejich vzájemných vztahů a odstranění dlouhodobých předsudků.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov pod Radhoštěm a okolí
realizátor: Tři Kavky z. s.
místo: Zubří, Zlínský kraj
období realizace: 2/2024 – 12/2024
projekt byl podpořen částkou: 55 000 Kč 

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.