Tvořím své okolí – NZDM Klub Cesta

NZDM Klub Cesta, který provozuje obecně prospěšná organizace Cesta integrace, se rozhodl zvelebit zanedbaný prostor kolem budovy, v níž sídlí. Do proměny místa se kromě místní komunity a města Říčany zapojili také klienti klubu (děti a mládež od 7-26 let), kteří si tak osvojili nové dovednosti a kompetence. Společně vytvořili relaxační zónu s houpacími sítěmi, ve které již proběhlo několik akcí, upravili zahrádku a ve spolupráci s expertem opatřili boční stěnu budovy novou dřevěnou fasádou. Čisté a harmonické prostředí nyní slouží dětem a dospívajícím ke smysluplnému trávení volného času, seberozvoji, sportu i odpočinku a celé komunitě města Říčany k setkávání, pořádání dobrovolnických srazů a neformálním kulturním akcím.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Čestlice a okolí
realizátor: Cesta integrace, o. p. s. 
místo: Říčany, Středočeský kraj 
období realizace: 6/2022 – 11/2022
projekt byl podpořen částkou: 101 000 (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.