Podpořené projekty České Budějovice

PODPOŘENÉ PROJEKTY ČESKÉ BUDĚJOVICE

Autis Centrum, o.p.s.

Posláním českobudějovického Autis Centra, o.p.s., je pomáhat s péčí rodinám dětí s autismem a současně podporovat děti a dospělé s autismem tak, aby byli co nejvíce samostatní a necítili se v životě osamělí. Organizace získala příspěvek z nevyčerpaného zůstatku určeného na podporu komunitních projektů v Českých Budějovicích a okolí. Příspěvek je určen na pokrytí nákladů spojených s provozem.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro České Budějovice a okolí
místo: České Budějovice, Jihočeský kraj 
období realizace: 2023
projekt byl podpořen částkou: 36 881 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Junák – český skaut, středisko Walden České Budějovice, z. s.

Středisko Walden je jedno ze dvou českobudějovických skautských středisek. Funguje jako zázemí pro několik skautských oddílů – dva dívčí, jeden smíšený a čtyři chlapecké skautské oddíly, jeden roverský kmen a jeden klub oldskautů. Každoročně registruje přes tři stovky členů.
Organizace získala příspěvek z nevyčerpaného zůstatku určeného na podporu komunitních projektů v Českých Budějovicích a okolí. Příspěvek je určen na pokrytí nákladů spojených s provozem.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro České Budějovice a okolí
místo: České Budějovice, Jihočeský kraj
období realizace: 2023
projekt byl podpořen částkou: 36 881 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., se sídlem v jihočeských Prachaticích pečuje o pacienty v terminální fázi jejich onemocnění. Poskytuje paliativní lékařskou péči těm, u nichž vítězná medicína vyčerpala všechny své možnosti. Kromě lůžkového hospice zajišťuje také služby domácího hospice v Českých Budějovicích, Prachaticích, Strakonicích a Českém Krumlově. V neposlední řadě poskytuje poradenství a provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek.
Organizace získala příspěvek z nevyčerpaného zůstatku určeného na podporu komunitních projektů v Českých Budějovicích a okolí. Příspěvek je určen na pokrytí nákladů spojených s provozem.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro České Budějovice a okolí
místo: Prachatice, Jihočeský kraj 
období realizace: 2023
projekt byl podpořen částkou: 36 881 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunitní zahrada a sousedské slavnosti

Spolek sousedů uspořádá pro obyvatele budějovické městské části Linecké předměstí pravidelné akce a aktivity na podporu a utužení pohodových sousedských vztahů. Akce přinesou radost nejen dětem a rodinám, ale i všem ostatním věkovým skupinám. V plánu je rovněž vytvoření komunitního prostoru v zahradě základní školy, o který se budou místní společně starat a vybudují zde zázemí ke společnému setkávání, včetně promítání letního kina. Umístí sem také nástěnku, která bude informovat o dění ve čtvrti.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro České Budějovice a okolí
realizátor: Jan Mádl
místo: České Budějovice, Jihočeský kraj
období realizace: 6/2023 – 5/2024
projekt byl podpořen částkou: 75 000 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Šije celé město!

Kristína, Magda a Hanka přišly s projektem nízkoprahové šicí dílny v centru Českých Budějovic, v níž budou probíhat tvůrčí setkání komunity zaměřená ekologicky, charitativně či „DIY“. Projekt má ambici zasáhnout širokou cílovou skupinu a nabídnout jí alternativu pro volnočasové aktivity. Propojí místní obyvatele, školy, firmy i poskytovatele sociálních a doplňkových služeb – domovy a kluby seniorů, nábytkovou banku, komunitní centra v ČB včetně komunitního centra Nadija, které vzniklo v roce 2022 pro uprchlíky z Ukrajiny.
Kromě samotného dovybavení šicí dílny budou uspořádány přednášky pro školy a veřejnost na témata upcyklace a reuse, dále swap pro širokou veřejnost nebo třeba charitativní akce šití povlaků na polštářky pro domovy seniorů a nábytkovou banku.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro České Budějovice a okolí
realizátor: Kristina Modrová
místo: České Budějovice, Jihočeský kraj
období realizace: 6/2023 – 5/2024
projekt byl podpořen částkou: 61 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Společně nás baví svět

Autis Centrum, o.p.s., s pomocí aktivních českobudějovických občanů uspořádá 5 tematicky zaměřených sousedských setkání. Budou se konat u příležitosti Halloweenu a tradičního lampionového průvodu, dále Adventu, březnového Měsíce knihy, Velikonoc a Světového dne/měsíce autismu. Adventní dílna proběhne ve spolupráci se sousedním Domem s pečovatelskou službou, součástí březnové akce bude autorské čtení českobudějovického spisovatele, v dubnu se uskuteční slavnostní vernisáž obrazů dětí s autismem. Cílem těchto přátelských setkání je propojit sociální služby s místními obyvateli a ukázat, že klienti s autismem nežijí za zdmi zařízení, ale spolu se svými rodinami jsou součástí místní komunity.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro České Budějovice a okolí
realizátor: Autis Centrum, o.p.s.
místo: České Budějovice, Jihočeský kraj
období realizace: 6/2023 – 5/2024
projekt byl podpořen částkou: 16 700 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Obnova pergoly v areálu Pod Kaštany

Areál Pod Kaštany se nachází v centru obce Úsilné a konají se zde všechny kulturní a společenské akce. V roce 2021 tu byla vybudována architektonicky oceňovaná dřevostavba Komunitního centra. V rámci podpořeného projektu místní demontovali zdejší pergolu, která po 30 letech fungování již nevyhovovala technicky ani esteticky, a nahradili ji novou dřevěnou pergolou, která je navržena v souladu s architektonickou koncepcí obce. Dokončení nové pergoly bylo naplánováno na jaro 2024, zájem a nadšení zúčastněných ale vše změnily a pergola stála již v září 2023. Do projektu se zapojili zástupci všech generací a všech místních spolků – hasiči, sportovci, folklórní soubory Lučina a Palouček, tanečnice ze souboru Kleopatra i divadelní ochotníci. Ze společné brigády natírání pergoly nakonec vznikla dvoudenní společenská akce, včetně pečení v komunitní peci, za průběžné účasti více než padesáti sousedů.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro České Budějovice a okolí
realizátor: obec Úsilné
místo: obec Úsilné, Jihočeský kraj
období realizace: 6/2023 – 5/2024
projekt byl podpořen částkou: 99 985 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Kousek Ze/mě 2023

Diecézní charita České Budějovice společně s dobrovolníky a aktivními cizinci žijícími ve městě České Budějovice, resp. na jihu Čech, uspořádá multikulturní akci pro veřejnost Kousek Ze/mě 2023. Akce proběhne 20. června 2023 u příležitosti Světového dne uprchlíků a bude příležitostí ke vzájemnému setkání a poznávání. Součástí projektu jsou i následná sousedská setkání svépomocné skupiny cizinců a činnost dobrovolného divadelního souboru složeného z cizinců.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro České Budějovice a okolí
realizátor: Diecézní charita České Budějovice
místo: České Budějovice, Jihočeský kraj
období realizace: 6/2023 – 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Havlinda žije!

Petr Bublík, Michal Hořejší, Barbora Paulátová a Petra Ptáčková, obyvatelé Havlíčkovy kolonie, mění místo, kde žijí, aby bylo příjemné pro život všem jeho obyvatelům. Během roku se jim podařilo zorganizovat 8 akcí ve veřejném prostoru, pravidelně pořádají sousedské setkávání, spustili webové stránky, kde pravidelně informují o svých aktivitách, založili a moderují FB skupinu Sousedé z Havlindy, umístili nástěnku na místní samoobsluze, která opět slouží k informování o jejich aktivitách, a podali společně 2 projekty do participativního rozpočtu města. To všechno vedlo k tomu, že se oživily sousedské vztahy a začala se vytvářet funkční síť vztahů.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro České Budějovice
realizátor: Barbora Paulátová 
místo: České Budějovice, Jihočeský kraj
období realizace: 9/2022 – 9/2023 
projekt byl podpořen částkou: 57 690 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Komunitní prostor pro zahradničení a setkávání Pasovská

Kateřina Vokůrková a její sousedé vytvořili na nevyužité travnaté ploše v českobudějovické ulici Pasovská trvalkový záhon. Kromě setkání při plánování a realizaci okrasného prostoru uspořádali také další společné akce – např. společné malování keramiky, turnaj v pétanque nebo vánoční punč. Projekt přispěl k vytvoření nových a upevnění stávajících sousedských vazeb i k mezigeneračnímu propojení.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro České Budějovice
realizátor: Kateřina Vokůrková 
místo: České Budějovice, Jihočeský kraj
období realizace: 9/2022–7/2023 
projekt byl podpořen částkou: 20 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Kousek Ze/mě 2022

Diecézní charita České Budějovice společně s dobrovolníky a aktivními cizinci žijícími v Českých Budějovicích a okolí uspořádala dne 19. 8. 2022 multikulturní akci „Kousek Ze/mě 2022“. Akce určená široké veřejnosti měla za cíl propojit členy místní komunity (tj. obyvatele Českých Budějovic) a podpořit setkávání cizinců jak s cizinci, tak se starousedlíky. Kulturní program zahrnoval divadelní představení, hudební vystoupení, kovářský workshop, výstavu fotografií, obrazů a panenek. Stěžejní částí programu byla ochutnávka jídel, která připravili sami cizinci. V návaznosti na Kousek Ze/mě 2022 iniciovala DCHCB vznik sousedské skupiny cizinců. V rámci projektu proběhla dvě společná setkání, na kterých si členové skupiny vyměňovali zkušenosti z adaptace a integrace v místní komunitě, uspořádali také minibazárek s oblečením pro děti a workshop o Indii. Tato skupinka má v plánu se pravidelně scházet i po skončení projektu.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro České Budějovice
realizátor: Diecézní charita České Budějovice 
místo: České Budějovice, Jihočeský kraj
období realizace: 6/2022–5/2023
projekt byl podpořen částkou: 45 000 (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Sousedské slavnosti na sídlišti v Českých Budějovicích

Kulturní nezisková organizace Výměník1 uspořádala ve dnech 15.–18. 9. 2022 sousedské slavnosti, které se konaly v městské části Čtyři dvory, v parku Stromovka a na sídlištích Máj a Šumava. Slavnosti byly součástí městského festivalu KUL.TURISTA, který proběhl v rámci kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury. Bohatý a různorodý program zahrnoval kulturní, kreativní, volnočasové a komunitní akce – například divadelní představení na střeše komunitního centra Máj, novocirkusové představení, dvě komentované procházky po okolí, dvě akce pro děti připravené ve spolupráci se zdejší knihovnou, dále cyklistické, plavecké a skateboardové závody (cílem těch plaveckých bylo upozornit na zanedbaný stav místního koupaliště), několik koncertů, sousedský brunch či večerní opékání buřtů.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro České Budějovice
realizátor: Výměník1, z.s. 
místo: České Budějovice, Jihočeský kraj
období realizace: 5/2022–10/2022
projekt byl podpořen částkou: 100 000  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.