Podpořené projekty Olomouc

PODPOŘENÉ PROJEKTY OLOMOUC

Rozvíjíme Olodvorek

Olodvorek ve vnitrobloku historického domu na olomouckém Dolním náměstí je místem, kde se téměř denně konají koncerty, výstavy, přednášky, benefice či divadelní představení. Vystupují tu začínající hudebníci, kteří se sami mohou hlásit do vypsaných výzev, i profesionální umělci. Vstupné na akce je dobrovolné a Olodvorek tak funguje jako živý komunitní prostor, kde se potkávají lidé ze sousedství, studenti či rodiny s dětmi. Z nadačního příspěvku bude pořízena aparatura a technické vybavení, které bude k dispozici vystupujícím umělcům.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Řeka Morava pro Olomouc z.s.
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 12/2022 – 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Sousedská slavnost

Výbor Matice svatokopecké ve spolupráci s dobrovolníky uspořádá v roce 100. výročí založení spolku sousedské setkání v poutním areálu svatokopecké baziliky Navštívení Panny Marie. Plánován je celodenní program určený obyvatelům místní městské části a všem příznivcům poutního místa. Cílem je vytvořit tradici sousedských setkání a mezigenerační propojení (senioři, rodiče s dětmi, mládež).

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Matice svatokopecká, spolek
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 01/2023 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 35 000 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Zahrada Na Trati žije!

Komunitní zahrada ve správě ZŠ Svatoplukova je využívána komunitou olomoucké městské části Řepčín, rodinami žáků, místními skauty, farní obcí a seniory. Kvůli kůrovci zde bylo pokáceno mnoho stromů, které poskytovaly stín a závětří. Proto vznikl nápad na pořízení celoročního tee-pee, které by umožňovalo úkryt dětem, setkávání lidí a pořádání akcí v letních i zimních měsících. Po úpravě pozemku následovala stavba tee-pee za účasti učitelů, skautů a místních rodičů, vytvoření vnitřního ohniště a posezení. Slavnostní otevření proběhlo na velké komunitní akci „Zahrada na trati žije“ se spoustou zábavy (žonglování, discgolf, jóga, psychomotorický padák, opékání špekáčků, …). Do teepee se vejde 30 dospělých a 20 dětí, je denně využíváno mateřskou a základní školou, školní družinou i skauty a může sloužit pro komunitní akce pořádané nejen školou.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 03/2023 – 06/2023
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Zvuková paměť olomouckých čtvrtí ušima dětí

Andrea Hanáčková se svým rozhlasově-divadelním dětským kroužkem Sluchátko natočí ve třech olomouckých čtvrtích vyprávění pamětníků o místě, kde žijí. Vznikne autentický zvukový materiál, který bude profesionálně zpracován a připraven pro vysílání. Projekt bude vyzkoušen na olomouckém Dolním náměstí a následně se děti zúčastní tří sousedských slavností, na nichž budou nabízet zvukovou procházku připravenou vždy na míru danému místu. Zájemci si prostřednictvím sluchátek s technologií „silent disco“ budou moci poslechnout příběhy, legendy a zvukový ambient.
Projekt posílí místní komunitu, vědomí paměti města, kontinuitu s dřívějšími obyvateli (Němci, Židy) a napříč generacemi vytvoří spojnice mezi minulostí a přítomností.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Andrea Hanáčková
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 01/2023 – 11/2023
projekt byl podpořen částkou: 81 100 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Spolu v pohodě

RC Heřmánek je rodinné, dobrovolnické a komunitní centrum v olomoucké čtvrti Holice, které podporuje a propojuje rodiny a jejich členy všech generací. Od března 2022 se snaží zapojit do komunitního života také příchozí ukrajinské rodiny. V rámci projektu byla společně naplánována a realizována úprava prostor centra tak, aby se v něm všichni cítili dobře a rádi se do něj vraceli. Zároveň byl připraven program zaměřený na společné tvoření a sdílení, včetně například společného vaření. Proběhla tři setkání – první plánovací s tématem „Vánoce společně“, druhé v dubnu zaměřené na zvelebení prostor a v květnu pak společná oslava a otevření pro všechny příchozí. Cílem projektu bylo více sblížit české a ukrajinské rodiny a lépe zapojit nové místní rodiny do pravidelných činností centra.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: RC Heřmánek, z.s.
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 12/2022 – 08/2023
projekt byl podpořen částkou: 76 000 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

i-Olomouc

Cílem projektu je vytvořit interaktivní a zábavnou virtuální podobu Olomouce v prostředí počítačové hry Minecraft. Součástí bude digitální knihovna, místo pro online setkávání a výuku, administrativní rozcestník či virtuální prohlídky (historické Olomouce, podzemí apod.). Budou pořádány pravidelné schůzky a semináře pro dobrovolníky, kteří se do projektu zapojí v roli programátorů.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Daniel Lee Číp
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 12/2022 – 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Babičko, dědečku, vyprávěj…

Rodinné centrum Olivy uspořádalo dne 29. 4. 2022 sousedské setkání pro všechny generace. Hlavním cílem bylo přizvat a zapojit babičky, dědečky i osamělé seniory z okolí. Tým rodinného centra připravil ve spolupráci s dobrovolníky bohatý odpolední program, jehož součástí byla květinová dílnička pro dospělé i děti, promítání historických fotografií, výstava obrazových publikací věnovaných Olomouci, herna, čtení pohádek, ochutnávka retro dobrot, kvíz, hudební i žonglérské vystoupení. Akce se zúčastnilo odhadem přes stovku lidí. Pro velký úspěch plánuje rodinné centrum uspořádat podobnou akci i v příštím roce.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Olivy, z.s.
místo: Olomouc, Olomoucký kraj  
období realizace: 3/2022 – 4/2022
projekt byl podpořen částkou: 30 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Nedělejte z komára velblouda

Spolek Los Vesinos s pomocí dalších aktivních lidí v Chomoutově zatraktivnil rekreační zónu u řeky Moravy. Na zdejší pěší stezku společně umístili navigační sloupky s názvy zajímavých míst a tři lavičky s výhledem na řeku a rurální krajinu. Zajímavostí je keřový tunel na nové pěší trase pro děti. Součástí projektu byla společná plánovací procházka s architektkou, několik komunitních brigád věnovaných výrobě a instalaci laviček a ukazatelů i závěrečná oslava nazvaná „Vánoční stezka“.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Los Vesinos, z.s.
místo: Olomouc, Olomoucký kraj  
období realizace: 2/2022 – 1/2023
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunitní oáza v centru města

Dobrovolnická komunita Divadla na cucky přetvořila nevyužitý kout budovy na Dolním náměstí a dala vzniknout Komunitní oáze v centru Olomouce. Nově vzniklý prostor je využíván k poradám spřátelených spolků a organizací, k pracovním schůzkám, řadou maminek s dětmi i k besedám a menším přednáškám. Vznikl tak ojedinělý prostor v centru Olomouce, navazující na prostory Café na cucky, Divadla na cucky a Galerie XY, který je veřejnosti poskytován zcela zdarma.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Alžběta Kvapilová
místo: Olomouc, Olomoucký kraj  
období realizace: 2/2022 – 6/2023
projekt byl podpořen částkou: 65 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Revitalizace komunitní zahrady Václavka

Spolek Udržitelný Palacký už několik let provozuje studentskou komunitní zahradu, která se nachází uprostřed kolejí a přírodovědného kampusu Univerzity Palackého v Olomouci. Prostor je jako dělaný pro relaxaci od studijního stresu, setkávání, pořádání nejrůznějších akcí a v neposlední řadě zahradničení. V rámci podpořeného projektu spolek zorganizoval dobrovolné brigády, během kterých se podařilo opravit oprýskané stoly a lavice, sestavit nový přístřešek na zahradnické náčiní či instalovat kompostér, díky kterému je možné na kolejích třídit další složku odpadu. Kromě obnovy dosavadních záhonů se zahrádka dočkala i nových vyvýšených záhonů, na kterých mohou studenti pěstovat například bylinky. 

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Udržitelný Palacký
místo: Olomouc, Olomoucký kraj  
období realizace: 3/2022 – 10/2022
projekt byl podpořen částkou: 43 000 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Oživme Olomouc

Spolek Za krásnou Olomouc ve spolupráci s dalšími lokálními dobrovolníky se rozhodli vytvořit „Manuál organizátora sousedských slavností“ spolu s „Fondem věcí sousedských slavností“, které by byly k dispozici i dalším dobrovolníkům na Olomoucku. Tímto chtějí ulehčit a zkvalitnit pořádání sousedských sešlostí vOlomouci, a to za každého počasí. Místní dobrovolníci plánují v roce 2022 dvě sousedské setkání – 2. ročník sousedské slavnosti na Masarykové třídě v městské části Nové Hodolany a sousedské setkání ve čtvrti Hejčín. Už při těchto setkáních plánují využít nově vzniklý fond. 

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Za krásnou Olomouc
místo: Olomouc, Olomoucký kraj  
období realizace: 2/2022 – 4/2023
projekt byl podpořen částkou: 94 600 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Olomoucká dílna

Vyrobit si stůl, opravit židli, seříznout prkno na poličku, postavit si vlastní postel, přilepit podpatek, vyrobit originální dárek …to všechno a mnohem víc chodí nejen obyvatelé Olomouce dělat do sdílené dílny pro veřejnost. Olomoucká dílna již pět let kutilům nabízí stále nové a lepší nářadí a vybavení, učí novým dovednostem, propojuje nadšené se zkušenými. Spolek za pomoci grantu vybavil dílnu dalším materiálem, nářadím i novými stroji (např. stolní pila na dřevo, pásová pila na železo, pásová bruska) a zrealizoval desítky workshopů nejen v prostorách dílny.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Olomoucká dílna, z.s.  
místo: Olomouc, Olomoucký kraj  
období realizace: 1/2022 – 12/2022 
projekt byl podpořen částkou: 55 400 

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.