Podpořené projekty Olomouc

PODPOŘENÉ PROJEKTY OLOMOUC

Olomouc žije

Festival Olomouc (o)žije se už několikátým rokem koná v červnu v centru Olomouce. První ročník proběhl v roce 2021 s cílem oživit po koronavirové pandemii ulice města a přinést do nich spontánnost a radost. Na festivalu vystupují desítky hudebníků, tanečníků, výtvarníků a dalších pouličních umělců, a to bez nároku na honorář. Vstupné je zdarma a lidé sami rozhodují, kterého z umělců podpoří svým příhozem. V roce 2023 zavítalo na festival přes 20 000 návštěvníků a jeho organizátoři získali ocenění Akce roku Olomouckého kraje.

Organizace získala příspěvek na podporu akce Olomouc (o)žije 2024 z nevyčerpaného zůstatku určeného na podporu komunitních projektů v Olomouci.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
místo: Olomouc, Olomoucký kraj 
období realizace: 2024
projekt byl podpořen částkou: 100 880 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Rozkvetlá Olomouc

Projekt Rozkvetlá Olomouc je zaměřen na navázání a posílení spolupráce organizací, které působí v olomoucké místní části Holice. Koordinátorem je zdejší rodinné centrum Heřmánek, spolupracujícími organizacemi jsou mateřská a základní škola, Klub seniorů, pobočka Městské knihovny a Spolek pro holický les. Cílem je podpora místní komunity a prohloubení vzájemných vztahů, a to prostřednictvím výtvarných a tvořivých aktivit inspirovaných Holickým lesem. Tvoření bude probíhat společně v rámci jednotlivých setkání a bude završeno výstavou vytvořených děl. Do projektu se zapojí i externí odborníci (přírodovědná vycházka). Projekt má být impulsem pro další společné aktivity všech organizací a tedy potažmo i pro rozvoj komunitního života místní části.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: RC Heřmánek, z.s.
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 3/2024 – 10/2024
projekt byl podpořen částkou: 85 000 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunitní zahrada ZahradniČtení

Pobočka Knihovny města Olomouce v Jungmannově ulici sídlí v budově bývalých jeslí a disponuje zahradou, která však dosud nebyla využívána. Sami občané okolní sídlištní zástavby se začali ptát na možnosti využití, proběhlo společné komunitní plánování a padlo rozhodnutí na vznik komunitní zahrady. V rámci projektu dojde k revitalizaci zahrady – bude srovnán terén, vysazeny keře, do zahrady budou umístěny lavičky, vyvýšené záhony či dřevěná houpací lavička. Zároveň se už tak pestrý program knihovny rozšíří o další aktivity pořádané v zahradě – například besedy pro mateřské a základní školy věnované environmentální tematice, workshopy na různá témata pro dospělé nebo výtvarné dílny pro všechny generace. Zahrada se pro místní lidi stane místem pohodového trávení volného času, komunitního pěstování a setkávání i celoživotního vzdělávání. Projekt samotný je důkazem, že knihovny již neslouží jen jako půjčovny knih, ale fungují i jako prostor pro setkávání, vzdělávání a kvalitního trávení volného času.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 3/2024 – 10/2024
projekt byl podpořen částkou: 100 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Černovírské šapitó

Kejklířský spolek Cascabel se od roku 2013 věnuje novocirkusovým technikám. Zároveň pořádá v olomoucké městské části Černovír komunitní akce typu Masopustního či Lampionového průvodu, Stromkobraní, Pálení čarodějnic nebo Vánoční besídky. Z grantu spolek pořídí plachtový přístřešek à la šapitó, který bude umístěný mezi dva lodní kontejnery. Vznikne tak kvalitnější zázemí pro setkávání, workshopy a komunitní akce pro rodiče, prarodiče, místní černovírskou komunitu i širokou veřejnost.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Kejklířský spolek Cascabel
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 1/2024 – 11/2024
projekt byl podpořen částkou: 58 000 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Karafiáty?

Členové komise olomoucké místní části Tabulový vrch zaměřili svou pozornost na okolí pobočky městské knihovny v Karafiátové ulici. Ta se nachází na sídlišti s téměř 10 tisíci obyvateli, pro které je příznačná vysoká anonymita a absence míst k setkávání. Realizátoři projektu ve spolupráci se širokou veřejností i stakeholdery (knihovna, seniorský klub, ZŠ Stupkova, magistrát) plánují připravit koncepční proměnu lokality. Cílem je zvýšení estetické úrovně a vytvoření příjemného místa k trávení volného času.
Projekt bude spočívat v sérii participativních aktivit, jako je veřejné projednání spojené se sousedskou slavností, dále ve zpracování vize proměny místa realizované žáky nedaleké základní školy (návrhy budou poté vystaveny na sousedské slavnosti) a v přípravě studie revitalizace okolí knihovny. Tyto aktivity budou doplněny veřejným projednáním výsledné studie za účasti odborníků z magistrátu. Výsledkem projektu nemá být pouze jasná vize v podobě studie, ale také posílení vztahů mezi místními aktéry, tj. obyvateli, komisí místní části, pobočkou knihovny a základní školou.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Lukáš Krbeček
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 2/2024 – 11/2024
projekt byl podpořen částkou: 30 000 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Hravá zdravá komunita – deskovky pro všechny generace

Olomoucká městská část Nové Sady má sice přes 13 tisíc obyvatel, lidé se tu však mezi sebou příliš neznají, chybí zde místa i akce, kde by se mohli potkávat. To se rozhodla změnit skupina přátel pod hlavičkou spolku Perle. V prostorách Klubu volnočasových aktivit založí klub deskových her, kde se – zejména od podzimu do jara – budou moci obyvatelé Nových Sadů scházet a společně procvičovat dovednosti, jako je paměť, postřeh, logické a strategické myšlení. Díky společnému hraní se lépe poznají a třeba se i zapojí do realizaci dalších akcí, které ve čtvrti chybí a rádi by je tu měli. Klub bude otevřen všem věkovým kategoriím, vstup bude volný.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: PERLE, z.s.
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 12/2023 – 11/2024
projekt byl podpořen částkou: 45 000 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Rozvíjíme Olodvorek

Olodvorek ve vnitrobloku historického domu na olomouckém Dolním náměstí je místem, kde se téměř denně konají koncerty, výstavy, přednášky, benefice či divadelní představení. Vystupují tu začínající hudebníci, kteří se sami mohou hlásit do vypsaných výzev, i profesionální umělci. Vstupné na akce je dobrovolné a Olodvorek tak funguje jako živý komunitní prostor, kde se potkávají lidé ze sousedství, studenti či rodiny s dětmi. Z nadačního příspěvku byla pořízena aparatura, která je nyní k dispozici vystupujícím umělcům.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Řeka Morava pro Olomouc z.s.
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 12/2022 – 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Sousedská slavnost

Spolek Matice svatokopecká s dalšími spolupracujícími institucemi a dobrovolníky uspořádal dne 19. srpna 2023, u příležitosti stého výročí svého založení, první ročník Sousedské slavnosti. Akce proběhla v poutním areálu a v hospici na Svatém Kopečku u Olomouce. Součástí pestrého programu bylo divadlo, besedy (o Islandu, o umění), prohlídky poutního areálu, ukázka první pomoci, workshopy, vernisáž výstavy (o staleté tradici matice), hry, koncerty (v hospici a bazilice). Akce byla zakončena večerní projekcí filmu, která odkazovala k tradici matičního kina.  
Projekt propojil všechny generace, které tak měly možnost se lépe vzájemně poznat a připomenout si sté výročí založení spolku. Pro návštěvníky bylo připraveno pohoštění. Díky projektu se také podařilo podpořit dobročinný projekt hospice. 

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Matice svatokopecká, spolek
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 01/2023 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 35 000 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Zahrada Na Trati žije!

Komunitní zahrada ve správě ZŠ Svatoplukova je využívána komunitou olomoucké městské části Řepčín, rodinami žáků, místními skauty, farní obcí a seniory. Kvůli kůrovci zde bylo pokáceno mnoho stromů, které poskytovaly stín a závětří. Proto vznikl nápad na pořízení celoročního tee-pee, které by umožňovalo úkryt dětem, setkávání lidí a pořádání akcí v letních i zimních měsících. Po úpravě pozemku následovala stavba tee-pee za účasti učitelů, skautů a místních rodičů, vytvoření vnitřního ohniště a posezení. Slavnostní otevření proběhlo na velké komunitní akci „Zahrada na trati žije“ se spoustou zábavy (žonglování, discgolf, jóga, psychomotorický padák, opékání špekáčků, …). Do teepee se vejde 30 dospělých a 20 dětí, je denně využíváno mateřskou a základní školou, školní družinou i skauty a může sloužit pro komunitní akce pořádané nejen školou.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 03/2023 – 06/2023
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Zvuková paměť olomouckých čtvrtí ušima dětí

V rámci projektu se podařilo rozšířit nabídku sousedských komunitních aktivit a společného pátrání v paměti některých olomouckých čtvrtí. Dětský rozhlasový kroužek Sluchátko připravil pro sousedské slavnosti v Hejčíně a v Úřední čtvrti specifické zvukové cesty složené ze vzpomínek pamětníků, anketních výpovědí místních obyvatel, vyprávění architektů a urbanistů. Pro děti bylo dobrodružné samotné natáčení, srovnávání starých map se současnou podobou města, hledání svědků, seznamování se s místními obyvateli. Ani pro obyvatele čtvrtí nešlo o běžnou aktivitu – museli se nořit do svých vzpomínek, dohledat poznámky a staré kalendáře, prozkoumat svou paměť. Při samotných sousedských slavnostech se poslech zvukové cesty díky technologii silent disco proměnil ve vyhledávanou oázu relativní samoty a klidu. Projekt byl propagován také prostřednictvím komunitního křesťanského Radia Proglas a jeho pořadu Sluchátko v Barvínku.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Andrea Hanáčková
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 01/2023 – 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 81 100 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Spolu v pohodě

RC Heřmánek je rodinné, dobrovolnické a komunitní centrum v olomoucké čtvrti Holice, které podporuje a propojuje rodiny a jejich členy všech generací. Od března 2022 se snaží zapojit do komunitního života také příchozí ukrajinské rodiny. V rámci projektu byla společně naplánována a realizována úprava prostor centra tak, aby se v něm všichni cítili dobře a rádi se do něj vraceli. Zároveň byl připraven program zaměřený na společné tvoření a sdílení, včetně například společného vaření. Proběhla tři setkání – první plánovací s tématem „Vánoce společně“, druhé v dubnu zaměřené na zvelebení prostor a v květnu pak společná oslava a otevření pro všechny příchozí. Cílem projektu bylo více sblížit české a ukrajinské rodiny a lépe zapojit nové místní rodiny do pravidelných činností centra.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: RC Heřmánek, z.s.
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 12/2022 – 08/2023
projekt byl podpořen částkou: 76 000 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

i-Olomouc

Cílem projektu je vytvořit interaktivní a zábavnou virtuální podobu Olomouce v prostředí počítačové hry Minecraft. Součástí bude digitální knihovna, místo pro online setkávání a výuku, administrativní rozcestník či virtuální prohlídky (historické Olomouce, podzemí apod.). Budou pořádány pravidelné schůzky a semináře pro dobrovolníky, kteří se do projektu zapojí v roli programátorů.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Daniel Lee Číp
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 12/2022 – 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Babičko, dědečku, vyprávěj…

Rodinné centrum Olivy uspořádalo dne 29. 4. 2022 sousedské setkání pro všechny generace. Hlavním cílem bylo přizvat a zapojit babičky, dědečky i osamělé seniory z okolí. Tým rodinného centra připravil ve spolupráci s dobrovolníky bohatý odpolední program, jehož součástí byla květinová dílnička pro dospělé i děti, promítání historických fotografií, výstava obrazových publikací věnovaných Olomouci, herna, čtení pohádek, ochutnávka retro dobrot, kvíz, hudební i žonglérské vystoupení. Akce se zúčastnilo odhadem přes stovku lidí. Pro velký úspěch plánuje rodinné centrum uspořádat podobnou akci i v příštím roce.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Olivy, z.s.
místo: Olomouc, Olomoucký kraj  
období realizace: 3/2022 – 4/2022
projekt byl podpořen částkou: 30 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Nedělejte z komára velblouda

Spolek Los Vesinos s pomocí dalších aktivních lidí v Chomoutově zatraktivnil rekreační zónu u řeky Moravy. Na zdejší pěší stezku společně umístili navigační sloupky s názvy zajímavých míst a tři lavičky s výhledem na řeku a rurální krajinu. Zajímavostí je keřový tunel na nové pěší trase pro děti. Součástí projektu byla společná plánovací procházka s architektkou, několik komunitních brigád věnovaných výrobě a instalaci laviček a ukazatelů i závěrečná oslava nazvaná „Vánoční stezka“.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Los Vesinos, z.s.
místo: Olomouc, Olomoucký kraj  
období realizace: 2/2022 – 1/2023
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunitní oáza v centru města

Dobrovolnická komunita Divadla na cucky přetvořila nevyužitý kout budovy na Dolním náměstí a dala vzniknout Komunitní oáze v centru Olomouce. Nově vzniklý prostor je využíván k poradám spřátelených spolků a organizací, k pracovním schůzkám, řadou maminek s dětmi i k besedám a menším přednáškám. Vznikl tak ojedinělý prostor v centru Olomouce, navazující na prostory Café na cucky, Divadla na cucky a Galerie XY, který je veřejnosti poskytován zcela zdarma.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Alžběta Kvapilová
místo: Olomouc, Olomoucký kraj  
období realizace: 2/2022 – 6/2023
projekt byl podpořen částkou: 65 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.