Zahrada Na Trati žije!

Komunitní zahrada ve správě ZŠ Svatoplukova je využívána komunitou olomoucké městské části Řepčín, rodinami žáků, místními skauty, farní obcí a seniory. Šebestián Absolon zastupující ZŠ Svatoplukova, za pomoci dalších aktivních občanů městské části, zajistí pro zahradu přístřešek v podobě velkého celoročního tee-pee. Tento nový prvek bude zázemím pro větší skupinu lidí a přinese možnost nových komunitních aktivit za jakéhokoli počasí. Škola uspořádá sousedské setkání „Zahrada žije“, ideálně propojené s dětským dnem, kde veřejnosti představí nový indiánský přístřešek i své další komunitní záměry související s tímto místem.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 03/2023 – 06/2023
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.