Zahrada Na Trati žije!

Komunitní zahrada ve správě ZŠ Svatoplukova je využívána komunitou olomoucké městské části Řepčín, rodinami žáků, místními skauty, farní obcí a seniory. Kvůli kůrovci zde bylo pokáceno mnoho stromů, které poskytovaly stín a závětří. Proto vznikl nápad na pořízení celoročního tee-pee, které by umožňovalo úkryt dětem, setkávání lidí a pořádání akcí v letních i zimních měsících. Po úpravě pozemku následovala stavba tee-pee za účasti učitelů, skautů a místních rodičů, vytvoření vnitřního ohniště a posezení. Slavnostní otevření proběhlo na velké komunitní akci „Zahrada na trati žije“ se spoustou zábavy (žonglování, discgolf, jóga, psychomotorický padák, opékání špekáčků, …). Do teepee se vejde 30 dospělých a 20 dětí, je denně využíváno mateřskou a základní školou, školní družinou i skauty a může sloužit pro komunitní akce pořádané nejen školou.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 03/2023 – 06/2023
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.