Zvuková paměť olomouckých čtvrtí ušima dětí

V rámci projektu se podařilo rozšířit nabídku sousedských komunitních aktivit a společného pátrání v paměti některých olomouckých čtvrtí. Dětský rozhlasový kroužek Sluchátko připravil pro sousedské slavnosti v Hejčíně a v Úřední čtvrti specifické zvukové cesty složené ze vzpomínek pamětníků, anketních výpovědí místních obyvatel, vyprávění architektů a urbanistů. Pro děti bylo dobrodružné samotné natáčení, srovnávání starých map se současnou podobou města, hledání svědků, seznamování se s místními obyvateli. Ani pro obyvatele čtvrtí nešlo o běžnou aktivitu – museli se nořit do svých vzpomínek, dohledat poznámky a staré kalendáře, prozkoumat svou paměť. Při samotných sousedských slavnostech se poslech zvukové cesty díky technologii silent disco proměnil ve vyhledávanou oázu relativní samoty a klidu. Projekt byl propagován také prostřednictvím komunitního křesťanského Radia Proglas a jeho pořadu Sluchátko v Barvínku.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Andrea Hanáčková
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 01/2023 – 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 81 100 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.